.: ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

2024-01-19
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinin 14.11.2023 tarih 59 sayılı ve 28.12.2023 tarih 71 sayılı kararları gereği; tapuda; İlimiz Çarşamba İlçesi, Çay Mahallesi, 1197 Ada, 1 no.lu Parselde kayıtlı “Arsa” vasıflı taşınmazların üzerine bir bütün halinde inşa edilen binada yer alan, aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ada ve Parsel No.su, Yüzölçümü, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası’na ait Hisse Oranı, Bağımsız Bölüm Numarası, Alanı, Satışı Gerçekleştirilecek Hisse Oranı, Niteliği, İmar Durumu, Muhammen Satış Bedeli belirtilen 3 No.lu “İŞYERİ”nin, tanzim olunan şartnamesine göre Kapalı Zarf ve Açık artırım usulü ile Tamamı PEŞİN veya %30’u peşin ve kalan kısmın tamamı 12 eşit taksitte aylık ödenmek üzere, satışı yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenler taşınmazın muhammen satış bedelinin %1'i tutarında (200.000-TL- İKİYÜZ BİN TÜRK LİRASI) geçici teminatı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çarşamba Şubesinde bulunan IBAN: TR64 0001 2009 6600 0016 0000 73 numaralı hesaba, hesap sahibi " Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası " olacak şekilde, "teklif verilmek istenen taşınmaz - teminat bedeli" açıklamasıyla, yatırması gerekmektedir. Taşınmazın devir işlemleri taksitlerin tamamının ödenmesi sonrasında gerçekleştirilecek olup, devir işlemlerine müteakiben taşınmaz boşaltılarak “MÜŞTERİ” ye teslim edilecektir. Teslim edilmemesi halinde belirlenecek aylık kira bedeli üzerinden, “müşteri” ye kira ödenecektir. Detaylı bilgiye aşağıdaki dosyalardan ulaşabilirisiniz...


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
       
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
Carsamba TSO Tasinmaz Satis Ihalesi Sartnamesi
Teklif Mektubu
Carsamba TSO Tasinmaz Satis Ilani
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
AB Mali Yardımları Kapsamında Sağlanan Hibe İmkanları
Sigorta Acenteleri Kurumsal Uzantılı Eposta Adresi Kullanımı
ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Fiyat Etiketi Yönetmeliği Değişikliği
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları
SWCC Boru Hattı Projesi İhalesi
Panama Elektronik Sohbet Toplantısı
Kooperatifçilik Eğitimi
Yolcu taşımacılığı yapan üyelerimize önemle duyurulur.
19.10.2023 TARİHİNDE ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TOBB SAMSUN İLİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ ADAY LİSTESİ
19.10.2023 TARİHİNDE ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TOBB SAMSUN İLİ KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ ADAY LİSTESİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Değişiklik Taslağına Yönelik Görüş Talebi
UNESCAP/ Asya-Pasifik İş Forumu
Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması
Slovak Industry Vision Day 2023
Kırgız Cumhuriyeti/Petrol Rafineri Tesisi projesi için yatırımcı arayışı
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği
Türkiye-Belarus 11. Dönem KEK Toplantısı
Kalkınma İşbirliği Fuarı
14 Ekim Dünya Standartlar Günü Uluslararası Genç Profesyoneller Çalıştayı 2023

Youtube Sayfamız


 

 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL