.: KOSGEB Destek Programı Hk.

2022-09-22
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Sayı : E-34221550-010.07.02-9238
Tarih: 20.09.2022
Konu : KOSGEB Destek Programı Hk.
TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)

KOSGEB tarafından Birliğimize iletilen 14.09.2022 tarih ve 140994 sayılı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı
Destek Programı konulu yazı ekte dikkatinize sunulmuştur.
KOSGEB'e gelen talepler doğrultusunda; programa yapılan başvuru sayısı, dış kaynaklardan sağlanan bütçe
kısıtı ve ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurularak programın 4. dönem başvuruları için yeni istihdam
edilecek personel başına verilen destek tutarı 100 Bin TL'den 125 Bin TL'ye çıkarılmıştır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
EK(Aşağıda): KOSGEB Destek Programı Hk.

T.C.
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-68808243-045.99-140994 14.09.2022
Konu : KOSGEB Destek Programı Hk.
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

İlgi : 06.09.2022 tarihli E-34221550-045.99-8801 sayılı yazı
İlgide kayıtlı yazı ekinde MKİ Hızlı Destek Programı Uygulama Esaslarında hükmü bulunan “ 180
prim gününden fazla çalışmamış ” ifadesinin “ 30 prim gününden fazla çalışmamış ” olarak değiştirilmesi,
ayrıca 100 bin TL faizsiz ve teminatsız geri ödemeli desteğin 200 bin TL’ye yükseltilmesi talep edilmiştir.
Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, dış finansman sağlayıcılarla birlikte
tasarlanan proje kapsamında yürütülmektedir. İstihdam edilecek personellerde aranacak şartlar proje
taraflarıyla birlikte; desteğin hedef kitlesinin öncelikli istihdam ihtiyaçları, bütçe imkanları, genç ve kadın
istihdamı öncelikleri gibi parametre ve kıstaslar dikkate alınarak belirlenmiş ve KOSGEB web sayfasında
ilan edilmiştir.
Programa yapılan başvuru sayısı, dış kaynaklardan sağlanan bütçe kısıtı ve ekonomik gelişmeler
göz önünde bulundurularak programın 4. dönem başvuruları için yeni istihdam edilecek personel başına
verilen destek tutarı 125 Bin TL’ye çıkarılmıştır.
Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Faruk KAHVECİOĞLU
Başkan a.
Daire Başkanı


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Samsun İnşaat Fuarı
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı
TOBBUYUM GDPR (General Data Protectıon Regulatıon / Genel Veri Koruma Tüzüğü )
Dijital Yol | KOBİ Dijitalleşme Platformu
Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Özel Sayısı Konferansı
Yıllık işletme Cevelleri İle İlgili Duyuru.
7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Afet Bölgesinde Eşya Taşıma Tarifeleri
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETİ KULLANICILARININ DİKKATİNE!
‘’Kobigel – Kobi Gelişim Destek Programı 2022 Yılı Proje Teklif Çağrıları’’ Bilgilendirme Toplantısı
SMS sisteminde yaşanan sorun
KKYDP Bilgilendirme Toplantısı
2023 YILINDA UYGULANACAK OLAN KKYDP HİBE PROGRAMI DEĞİŞİKLİK TEBLİĞLERİ ve UYGULAMA ESASLARI YAYINLANDI
Çarşamba Tekstilkent İhale İlanı
Ufuk Avrupa / Avrupa Yenilik Ekosistemleri'nde (EIE) Yeni Fırsatlar Etkinliği Hk.
Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Filipinler
Bangladeşle Ticaret Yapan Firmalarımıza Yönelik Uyarı hk.
Bahreyn Cityscape
Kan Bağışı Daveti

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL