.: Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik

2022-09-01
TC. TİCARET BAKANLIĞI SAMSUN TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih 29/08/2022
Sayı E-39028009-439.01-0007767J971

T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü
Sayı : E-39028009-439.01-00077675971
Konu : Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik
DAĞITIM YERLERİNE

6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16. Maddesine dayanılarak
yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliğin;
Yetki belgesinin yenilenmesi başlıklı 8.maddesinde;
(1) Yetki belgesi, içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda yenilenir.
(2) Yenileme başvurusu, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi
üzerinden yapılır.
(3) Yetki belgesinin yenilenmesinde Incimaddedeki usul ve esaslar uygulanır.
Yetki Belgesinin İptali Başlıkli 9. Maddesinde;
(1) Yetki belgesi;
a) Yetki belgesi şartlarından herhangi birini kaybeden kuyum işletmesinin, bu durumun
gerçekleştiği tarihten itibaren on giin içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapacağı başvuru üzerine,
b) Yetki belgesi şartlarından herhangi birine sahip olunmadığının Bakanlıkça tespit edilmesi
halinde,
c) Süresi içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması nedeniyle Bilgi Sistemi üzerinden ya da
yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarı tarihinden itibaren on gün içinde yenileme başvurusunda
bulunulmaması halinde,
ç) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden kuyum işletmesine Bakanlıkça on günden az
olmayacak şekilde verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması veya aynı takvim yılı içinde
tekrarlanması halinde,
iptaiedilir.
(2) Yetki belgesi iptal edilen kuyum işletmesine bu durum gerekçesiyle birlikte Bilgi Sistemi
üzerinden bildirilir.
(3) Birinci fıkranın (ç) bendi gereğince yetki belgesi iptal edilen kuyunı işletmesi ile kuyumcunun
sahibi veya temsilcisi olduğu diğer kuyum işletmelerine iptal tarihinden itibaren iki yıl süreyle yetki
belgesi verilmez. " Hükmü yer almaktadır.
Denetim ve ceza hükümleri başlıklı 13.maddesinin 4.Fıkrasında; " (4) Bu Yönetmeliğe aykırı
hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezaları Bakanlıkça
uygulanır.Bu yetki, il müdürlükleri aracılığıyla da kullanılabilir" Hükmü yer almaktadır.
Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, "Yetki Belgesi" verilen odanıza kayıtlı
üyelerin; Yetki belgesi şartlarından herhangi birini kaybeden kuyum işletmesinin, bu durumun
gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden il Müdürlüğümüze başvuruda
bulunarak yetki belgelerini iptal ettirmeleri gerekmektedir.
Yine; Yetki belgesinde yer alan bilgilerde değişiklik olması durumunda, değişikliğin gerçekleştiği
tarihten itibaren on gün içinde "Bilgi Sistemi" üzerinden yetki belgesi yenileme başvurusunda
bulunmaları gerekmektedir.
Bu kapsamda; Müdürlüğümüze başvuruda bulunarak '
üyelerin; yetki belgesinin yenilenmesi ve iptal işlemleri hakkında herhangi bir cezai müeyyide ile
karşı karşıya kalmamaları için yukarda yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda bilgilendirilmesi
hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Dağıtım:
Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Terme Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
» Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
v' Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
* Samsun Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına
Kürşat TURPÇU
İl Müdürü


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Samsun İnşaat Fuarı
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı
TOBBUYUM GDPR (General Data Protectıon Regulatıon / Genel Veri Koruma Tüzüğü )
Dijital Yol | KOBİ Dijitalleşme Platformu
Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Özel Sayısı Konferansı
Yıllık işletme Cevelleri İle İlgili Duyuru.
7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Afet Bölgesinde Eşya Taşıma Tarifeleri
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETİ KULLANICILARININ DİKKATİNE!
‘’Kobigel – Kobi Gelişim Destek Programı 2022 Yılı Proje Teklif Çağrıları’’ Bilgilendirme Toplantısı
SMS sisteminde yaşanan sorun
KKYDP Bilgilendirme Toplantısı
2023 YILINDA UYGULANACAK OLAN KKYDP HİBE PROGRAMI DEĞİŞİKLİK TEBLİĞLERİ ve UYGULAMA ESASLARI YAYINLANDI
Çarşamba Tekstilkent İhale İlanı
Ufuk Avrupa / Avrupa Yenilik Ekosistemleri'nde (EIE) Yeni Fırsatlar Etkinliği Hk.
Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Filipinler
Bangladeşle Ticaret Yapan Firmalarımıza Yönelik Uyarı hk.
Bahreyn Cityscape
Kan Bağışı Daveti

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL