.: Online Export Akademi

2022-06-20
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Sayı : E-34221550-100-6193
Tarih: 17.06.2022
Konu : Online Export Akademi

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 15.06.2022 tarihli ve 75599953 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgili yazıda, İhracat Genel Müdürlüğü tarafından ihracat potansiyeli taşıyan kadın ve
genç girişimcilerimizin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amacıyla, "Export
Akademi - Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı" oluşturulduğu belirtilmiştir.
Bu kapsamda, başta kadın ve genç girişimciler olmak üzere tüm KOBİ'lere yönelik 30 Haziran 2022 tarihinde
saat 09:30'da "Online Export Akademi Programı" düzenlenecektir.
Online Export Akademi Programı, programa kayıt linki, Zoom Meeting Kurulum ve Kullanım Kılavuzu yazı
ekinde sunulmaktadır.
Bilgilerini ve Odanız üyesi ilgili firmalara duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,

Ali Emre YURDAKUL
Genel Sekreter V.


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : E-61906633-466.01-00075599953
Konu : Online Export Akademi
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI (TOBB)
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kadın ve genç girişimcilerimize ihracat desteklerini daha iyi
anlatabilmek, onların bu desteklerimizden daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek, ihracat destekleri
anlamında yeni ihtiyaçlar ile kadın ve genç girişimcilerimizin rekabet avantajı sağlayabilecekleri
sektörleri tespit etmek, bu sayede de uluslararası rekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları payı
artırabilmek, bu amaçla eğitimler vermek misyonu ile “Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire
Başkanlığı" oluşturulmuştur. Böylelikle kadın ve genç girişimcilerimize daha hızlı ve etkin hizmet
verilmesi hedeflenmektedir.
Genel Müdürlüğümüzce yürütülen bu çalışmalar kapsamında, ihracat potansiyeli taşıyan kadın ve
genç girişimcilerimizin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amacıyla,
UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş. (UPS) ile işbirliği içinde "Export Akademi - Kadın ve Genç Girişimci
İhracatçı Yetiştirme Programı" oluşturulmuştur. Öte yandan, Covid-19 virüsünün mevcut durumu da göz
önüne alınarak söz konusu Program 2020 yılı Nisan ayında elektronik ortama taşınmıştır.
Bu kapsamda, bir sonraki Export Akademi Programı Türkiye çapında tüm KOBİ'lerimize yönelik
olarak 30 Haziran 2022 tarihinde saat 09:30'da gerçekleştirilecektir. Bir örneği ekte yer alan program
dahilinde Zoom Programı üzerinden gerçekleştirilecek "Online Export Akademi Programı"na
https://ups.zoom.us/webinar/register/WN_84Xh_YaxQJWQyNKGCycw2w linki aracılığıyla kayıt
olunabilecektir. Toplantıya ilişkin gerekli bilgiler kayıt aşamasının ardından katılımcılara iletilecek olup,
kullanılacak programa ilişkin Zoom Meeting Kurulum ve Kullanım Kılavuzu da ilişikte iletilmektedir.
Bu doğrultuda Genel Seketerliğinizce, söz konusu Programa ilişkin olarak başta kadın ve genç
girişimciler olmak üzere ülkemizdeki KOBİ'lerin bilgilendirilmesini sağlamak üzere toplantıya
katılmaları konusunda 81 ilimizdeki ticaret ve sanayi odaları ile iletişime geçilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Erbülent KURŞUN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

ONLINE EXPORT AKADEMİ
30 Haziran 2022
Kayıt olmak için: https://ups.zoom.us/webinar/register/WN_84Xh_YaxQJWQyNKGCycw2w
30 Haziran 2022
Açılış Konuşmaları
09:30 - 09:35 Irmak Orman / UPS Türkiye Ülke Pazarlama Müdürü
09:35 - 09:40 Özge Akkız / Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanı
Oturum - 1
09:40 - 10:45 Online Pazarlarda Satış Yöntemleri / Rubash Dış Ticaret

10:45 - 11:25 Online Ödeme Yöntemleri / İyzico
11:25 - 12:05 İhracatta Devlet Destekleri / T.C. Ticaret Bakanlığı
12:05 - 12:20 15 Dakika Ara
Oturum – 2
12:20 - 13.05 Dijital Pazarlama / Dijital Pazarlama Okulu
13.05 - 13:45 Gümrük Mevzuat ve İade Çözümleri / UPS

13:45 - 13:50 Kapanış KonuşmasıBu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Ziraat Bankası Genç Çiftçi ve Kadın Çiftçi Tarımsal Kredi Eğitimleri
Kredi Okuryazarlık Haftası (27 Haziran – 1 Temmuz)
Gürcistan'ın Transit ve Re-Eksport Taşımacılıkta Aldığı Ücretlerde Artış
Hizmet İhracatı Eğitim Programı - webinar
Interreg Next Karadeniz Havzasında Sınır - Ötesi işbirliği Programı Tanıtım Etkinliği ve Proje Eğitimi
Sudan/2022 Tarife Cetveli
Kapasite Raporları
Malezya Başbakanının Ülkemizi Ziyareti
Ulusal Staj Programı
İşyerleri İçin Afet Farkındalık Eğitimi
Seracılık ve Serada Sebze Üretimi Eğitimi
Verimlilik Proje Ödülleri
KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Bilgilendirme Semineri
Yenilenmiş Ürünlerin Satışı
: Hindistan'da Düzenlenecek Fuarlar Hakkında
Tacikistan'da Düzenlenecek Fuarlar Hakkında
Hindistan İhale Duyurusu
Öğrenci Okul Kıyafetleri (Atatürk İlkokulu)
HKS (Hal Kayıt Sistemi Stok Kayıtları
Online Export Akademi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL