.: 2021 Yılı Atık Beyan İşlemleri Hk.

2022-04-12
T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Sayı : E-60972061-145.04-3411488
Tarih: 11.04.2022
Konu : 2021 Yılı Atık Beyan İşlemleri Hk.

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : 01.04.2022 tarih ve 3294385 sayılı Bakanlığımız yazısı

Her yıl olduğu gibi Atık Yönetimi Yönetmeliği, 9 maddesi (ğ) bendi gereğince Atık Yönetim
Uygulaması (ATYÖN)/Atık Beyan Sistemi (TABS) 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile kullanıma açılmış olup,
31 Mart 2022 tarihi itibariyle kapatılıp, sistemde kaydı bulunanların https://ecbs.cevre.gov.tr adresinden
(Atık Yönetim Uygulaması (TABS/ MoTAT /KDS)) beyanda bulunmaları gerekmekteydi.
Ancak, İlgide kayıtlı Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün yazısında beyanını
yapamayan veya hatalı beyan yaptığını fark edenlerin resmi olarak İl Müdürlüğümüze başvurmaları
neticesinde kurumların/tesislerin/firmaların problemlerinin giderilmesini sağlamak için bir defaya
mahsus olmak üzere 5 iş gününü geçmeyecek şekilde ATYÖN üzerinden uzatma süresi verileceği
belirtilmiştir.
Bu çerçevede, Kurumunuza/Odanıza/Bölgenize bağlı TABS sistemine kayıtlı gerçek/tüzel
kişilerin İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunarak TABS sisteminin açılmasını talep etmeleri ve ivedilikle
beyan yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, beyanda bulunmayanların Çevre Kanunun 20 nci maddesinin
(g) bendinde yer alan "12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine
getirmeyenlere 6.000 Türk Lirası (32.855 TL) idarî para cezası verilir" hükmü kapsamında idari
yaptırım uygulanacağının duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Ömer BOLAT
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Samsun İnşaat Fuarı
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı
TOBBUYUM GDPR (General Data Protectıon Regulatıon / Genel Veri Koruma Tüzüğü )
Dijital Yol | KOBİ Dijitalleşme Platformu
Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Özel Sayısı Konferansı
Yıllık işletme Cevelleri İle İlgili Duyuru.
7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Afet Bölgesinde Eşya Taşıma Tarifeleri
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETİ KULLANICILARININ DİKKATİNE!
‘’Kobigel – Kobi Gelişim Destek Programı 2022 Yılı Proje Teklif Çağrıları’’ Bilgilendirme Toplantısı
SMS sisteminde yaşanan sorun
KKYDP Bilgilendirme Toplantısı
2023 YILINDA UYGULANACAK OLAN KKYDP HİBE PROGRAMI DEĞİŞİKLİK TEBLİĞLERİ ve UYGULAMA ESASLARI YAYINLANDI
Çarşamba Tekstilkent İhale İlanı
Ufuk Avrupa / Avrupa Yenilik Ekosistemleri'nde (EIE) Yeni Fırsatlar Etkinliği Hk.
Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Filipinler
Bangladeşle Ticaret Yapan Firmalarımıza Yönelik Uyarı hk.
Bahreyn Cityscape
Kan Bağışı Daveti

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL