.: 2021 Yılı Atık Beyan İşlemleri Hk.

2022-04-12
T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Sayı : E-60972061-145.04-3411488
Tarih: 11.04.2022
Konu : 2021 Yılı Atık Beyan İşlemleri Hk.

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : 01.04.2022 tarih ve 3294385 sayılı Bakanlığımız yazısı

Her yıl olduğu gibi Atık Yönetimi Yönetmeliği, 9 maddesi (ğ) bendi gereğince Atık Yönetim
Uygulaması (ATYÖN)/Atık Beyan Sistemi (TABS) 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile kullanıma açılmış olup,
31 Mart 2022 tarihi itibariyle kapatılıp, sistemde kaydı bulunanların https://ecbs.cevre.gov.tr adresinden
(Atık Yönetim Uygulaması (TABS/ MoTAT /KDS)) beyanda bulunmaları gerekmekteydi.
Ancak, İlgide kayıtlı Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün yazısında beyanını
yapamayan veya hatalı beyan yaptığını fark edenlerin resmi olarak İl Müdürlüğümüze başvurmaları
neticesinde kurumların/tesislerin/firmaların problemlerinin giderilmesini sağlamak için bir defaya
mahsus olmak üzere 5 iş gününü geçmeyecek şekilde ATYÖN üzerinden uzatma süresi verileceği
belirtilmiştir.
Bu çerçevede, Kurumunuza/Odanıza/Bölgenize bağlı TABS sistemine kayıtlı gerçek/tüzel
kişilerin İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunarak TABS sisteminin açılmasını talep etmeleri ve ivedilikle
beyan yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, beyanda bulunmayanların Çevre Kanunun 20 nci maddesinin
(g) bendinde yer alan "12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine
getirmeyenlere 6.000 Türk Lirası (32.855 TL) idarî para cezası verilir" hükmü kapsamında idari
yaptırım uygulanacağının duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Ömer BOLAT
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Türkgözü gümrük kapısı'nın Geçici Olarak Hizmete Kapatılması.
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Bilgilendirme Semineri (Webinar)
Ögrenci Kıyafetleri ( Şehit Nuri Pamir İlkokulu)
Ömer BOLAT Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü
2021 Yılı Atık Beyan İşlemleri Hk.
Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu
Türkiye İle Taylant Arasında Akdedilmesi Muhtemel STA İle İlgili Taylant Pazarına Giriş Anketi
Motor Yağı Değişim Noktaları Hk.
Samsun Mobilya Dekorasyon Fuarı 2022 Tarihi.
Kredi Garanti Fonu’nun yeni destek paketleri olan “Yatırım Destek Paketi”, “İhracat Destek Paketi” ve “İşletme Harcamaları Destek Paketi” hk.
Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi Women-Up
Emlak Danışmanlığı Mesleki Uzmanlık Eğitimi
(TKDK)’Nun 14 Ocak 2022 Tarihinde Açıkladığı 11. Başvuru Çağrı İlanı Program Değişikliği
Kredi Garanti Fonu (KGF) Bilgilendirme Webinarı
KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’nun 14 Ocak 2022 tarihinde açıkladığı 11. Başvuru Çağrı İlanı
Mesleki Ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü Hk.
Covid-19 Kapsamında Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Belgelendirme Sınavı (OCAK 2022)
Elektronik ortamda, sigorta acentelerine yönelik olarak "KVKK Mevzuatı ve Uygulamaları" konulu bilgilendirme semineri

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL