.: 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu

2021-06-25
7326 Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun, 09.06.2021 tarihinde 31506 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun 10.maddesinin 4. fıkrası uyarınca;

* Anılan madde 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önceki aidat alacaklarının tahsili için uygulanacaktır.

* Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanabilmesi için 30 Eylül 2021 tarihine kadar Oda’ya gelerek yapılandırma formunu doldurmak suretiyle veya Oda web sitesinden online olarak başvuru yapılması gerekmektedir.

a) Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi doldurularak dilekçe ile Odamıza şahsen,
b) Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesi doldurularak carsambatso@hotmail.com adresine e-posta yoluyla,
c) https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

* Yapılandırmaya konu olacak aidat borcu asılları, başvuru formunda veya Oda web sitesinden online başvuru esnasında belirtilmek kaydıyla, peşin olarak tek seferde veya maksimum 6 eşit taksitte ödenebilecektir. 6 aylık taksit yapılması durumunda birinci taksitin son ödeme günü 31 Ekim 2021 olup, kalan beş taksit 1'er aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.

* Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma yapılan yapılandırma bozulacak olup bozulma tarihine kadar yapılan yapılandırma ödemeleri en eski aidat borçlarından mahsup edilecek olup kalan aidat borçları eski haline döndürülecek ve ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.

* Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin dava açmamış olması veya açılmış davalarından vazgeçmiş olması şarttır. Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil icra takibi başlatılmış alacaklar için üyemizin yapılandırmadan yararlanmak üzere başvurması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilecektir.

* Daha önce yayınlanan 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırması yapılmış olan alacaklar kural olarak 7326 sayılı Kanun kapsamında değildir. Bu üyelerimiz 7256 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarını ödemeye devam etmelidirler. 7256 sayılı kanun kapsamında olup, taksitlerden herhangi birisini ödemediği için yapılandırması bozulan üyelerimiz ise 7326 sayılı kanun kapsamında borçlarını yeniden yapılandırabilirler.

ilgili yazı ve dilekçeye aşağıda bu duyurunun dosyaları kısmından erişilebilmektedir.

Not: Dilekçe'nin doldurulup imzalanarak odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
7326 sayili yapilandirma
7326 Dilekce
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Elektronik ortamda, sigorta acentelerine yönelik olarak "KVKK Mevzuatı ve Uygulamaları" konulu bilgilendirme semineri
Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı
İş Yerleri İçin Afet Farkındalık Eğitimi
HepsiTürkiye'den Eğitim Programı Hk.
11 ,YÖREX İkili İş Görüşmeleri Hk.
Yangın/Sel Felaketi Yardım Kampanyası
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Belgelendirme Sınavı
Kişisel Markalaşma ve Pazarlama Eğitimi
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve World Ecommerce Forum (Worldef) iş birliğinde işletmelere yönelik Deneyimden Geleceğe E-Ticaret ve E-İhracat Liderler Buluşması
7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu
Karadeniz Medikal & Sağlık Ürünleri Uluslararası Online İkili İş Görüşmeleri Etkinliği
İş Yerleri İçin Animasyonlu Afet Farkındalık eğitimi
Kadın Girişimciler için Yapay Zeka Eğitimi (Online-Uzaktan Eğitim)
Kademeli Normalleşme 3. Etap (27.06.2021)
Çarşamba Daire Amirleri İstişare Toplantısı
Sokağa Çıkma Yasağı Muafiyet Belgesi Geçerlilik Süresi Uzatıldı
Sokağa çıkma yasağı Görev Belgesi Düzenlenmesi
26.04.2021 TARİHİNDE TOPLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ'NDE ALINAN KARARLAR
Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Semineri
Uygulamalı E-İhracat Eğitimi ve Danışmanlığı

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL