.: Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Semineri

2021-04-14
Sayı : E-34556294-770.00-1202
Tarih : 13.04.2021
Konu : Yenilneebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Semineri

Kaynak verimliliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce, 2020 ile 2021 yılları
için, Kalkınma Ajanslarının bölgelerinde ele alacakları tema konusu olarak belirlenmiştir. Ajansımız bu alanda, bölge
gelişim planında da zikredildiği üzere, kümelenme, çevreye duyarlı üretim ve enerji verimliliği gibi temel hususları
dikkate alınarak, verimliliği esas alan rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesine ve endüstride dönüşümün sağlanmasına
katkı vermeyi hedeflemektedir. Belirlenen hedeflere ulaşmak üzere, Ajansımızın 2021 yılı Çalışma Programı'nda
"Kaynak Verimliliği"ne yönelik farkındalık eğitimleri ile kurumsal kapasite geliştirme faaliyetlerine yer verilmiştir.
Diğer yandan, ülkemizin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını
yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak, kurumumuzun görev ve sorumlulukları
arasında yer almaktadır. Bölgesel gelişmeye yönelik iç ve dış kaynaklı fonlar ve paydaşlarımızın bunların kullanımına
ilişkin usûl ve esaslar konusunda bilgilendirilmesi önceliklerimiz arasındadır.
Bu amaçla, "Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF)" ile Ajansımız arasında, 2021 yılı
içerisinde ortak faaliyetler yürütülecektir. TurSEFF, kamu ve özel sektör tarafından uygulanacak "Sürdürülebilir
Enerji ve Kaynak Verimliliği" yatırımları için finansman sağlamak üzere oluşturulmuş bir programdır. Program Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilmiş olup 2010 yılından bu yana Avrupa Birliği (AB) tarafından
desteklenmektedir. Hibe desteğin yer almadığı program kapsamında yatırımcılar, uygunluk kriterlerini taşıyan söz
konusu alanlardaki yatırım projeleri için anlaşmalı finansal kurumların kredi veya leasing araçlarına başvuru
yapabilmektedir. Yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan bir ekip, yatırımcıların projelerini belirlemelerine ve
geliştirmelerine yardımcı olmakta ve onlara başarılı başvurular hazırlamaları için destek sağlamaktadır. Sağlanan bu
teknik destek ücretsiz olup Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Konuyla ilgili bilgilendirme yapmak üzere; Bölgemizde yer alan özel sektör temsilcilerine yönelik, 21.04.2021
tarihinde Çarşamba günü 13:30-14:40 saatleri arasında bir bilgilendirme toplantısı planlanmıştır. TURSEFF
uzmanlarının katılacağı söz konusu bilgilendirme toplantısının ilgili paydaşlarınıza duyurulması hususunda gereğini
bilgilerinize arz ederim.
Toplantı Tarihi ve Saati: 21.04.2021 Çarşamba, 13:30-14:40
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpcO2trzojHdGBT7lVb6F95L4VveyPbhYs
Toplantı Adı: 864 7451 1975
Toplantı Şifre: TR83OKA

İbrahim Ethem ŞAHİN
Genel Sekreter


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu
Karadeniz Medikal & Sağlık Ürünleri Uluslararası Online İkili İş Görüşmeleri Etkinliği
İş Yerleri İçin Animasyonlu Afet Farkındalık eğitimi
Kadın Girişimciler için Yapay Zeka Eğitimi (Online-Uzaktan Eğitim)
Kademeli Normalleşme 3. Etap (27.06.2021)
Çarşamba Daire Amirleri İstişare Toplantısı
Sokağa Çıkma Yasağı Muafiyet Belgesi Geçerlilik Süresi Uzatıldı
Sokağa çıkma yasağı Görev Belgesi Düzenlenmesi
26.04.2021 TARİHİNDE TOPLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ'NDE ALINAN KARARLAR
Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Semineri
Uygulamalı E-İhracat Eğitimi ve Danışmanlığı
Kısmi Kapanma Tedbirleri
Connecting Eurasia: Smart Ports and Rail Forum
Samsun Sanayi ve ihraç ürünleri sanal fuarı
Moldova Ticaret Forumu Daveti
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi
2021/10 Sayılı Genelge
Yıllık İşletme Cetveli
Brezilya Sağlık Bakanlığının Tıbbi Malzeme İhtiyacı Hk.
Foça Tatil Köyü Özelleştirmesi Hk.

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL