.: Kısmi Kapanma Tedbirleri

2021-04-14
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : E897808651536638
Tarih: 14.04.2021
Konu : Kısmi Kapanma Tedbirleri

DAĞITIM YERLERİNE
Koronavirüs (Covid19)
salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme
ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve
önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.
Gelinen aşamada mutasyona uğrayan Covid19
virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını
artırdığı, ülkemizde de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta
sayılarında artış yaşandığı kamuoyunun malumudur.
B u ç e r ç e v e d e 1 2 . 0 4 . 2 0 2 1 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gü n ü saat
19.00’dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik aşağıdaki
tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

1Hafta
içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.0005.00
saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi v e Pazar günlerinin
tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması
uygulanacaktır.
1.1S
o k ağ a çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik v e lojistik
zincirlerinin aksamaması , sağlık, tarım v e orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te
belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
Sokağ
a çıkma kısıtlamasına yönelik tanı n a n muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı
Genelgemizle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman v e güzergâh ile
sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu
edilecektir.
Öte
yandan yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler
kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler,
geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere
turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.

1.2S
o k ağ a çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav,
kasaplar ve kuruyemişçiler 10.0017.00
saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve
üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç
kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap

ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Ayn ı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap,
kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
1.3Sokağa
çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın
ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş
yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş
altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak v e araç
kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip
gelebileceklerdir.
Ramazan
ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun
oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi
iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecektir. İftardan sonra
fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecektir.

Fırın
ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara
ekmek servisi yapılabilecek, e kme k d a ğ ı t ım a r açlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış
yapılmayacaktır.
1.4Sokağa
çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç)
çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.0018.00
saatleri arası olarak belirlenecektir. Zincir marketler ise saat
10.00’da açılacaktır.
2Hafta
içi günlerde; 6 5 y aş v e üzeri vatandaşlarımız 10.0014.00,
18 yaş altı g e nçler ve
çocuklarımız ise 14.0018.00
saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa
çıkmamaları gerekmektedir.
Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 6 5 y a ş v e üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve
çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş v b . )
kullanmalarına müsaade edilmeyecektir.

Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve
yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri
şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebileceklerdir.
3Sokağa
çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller
dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecektir.
3.1Herhangi
bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve
günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak
suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile
şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler s o k a ğ a çıkma
kısıtlamasından muaf olacaktır.

3.2Zorunlu
Haller Sayılacak Durumlar;
Tedavi
olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan
ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi
veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için
veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

Bulunduğu
şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri
yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası,
seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM
tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik
hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel
veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza
infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri
Bakanlığına ait EBAŞVURU
ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan
başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

3.3Sokağ
a çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahat kısıtlamasının
etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak
kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak, özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup
olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası
seyahatlerine izin verilmeyecektir.
416
Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’e kadar yemeiçme
yerleri (restoran, lokanta, kafeterya,
pastane, tatlıcı gibi yerler) işyerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyeceklerdir.
Bu süre içerisinde yemeiçme
yerleri hafta içi günlerde 07.0019.00
saatleri arasında gelal
ve paket
servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah
10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.
Aynı şekilde online yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonlarında saat 10.00’dan sahur
vaktine kadar evlere/adrese paket servis şeklinde satış yapabileceklerdir.

5Aşağıda
belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak
ara verilecektir.
Halı
saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam v e saunalar,
lunaparklar ve tematik parkları,
Kahvehane,
kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
İnternet
kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.
Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla
faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
617
Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş
katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyecektir.

7Evlendirme
işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah v e nikah merasimi
şeklindeki düğünler, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecektir. Bu süreye kadar herhangi bir
şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

8Şehir
içi toplu ulaşım araçlarında;
Oturma
kapasitesi % 50 ile sınırlandırılacak,
Minibüs/
midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme v e kaldırılma yapılmayan
otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu
ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecek,
Bunların
dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk
kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım
araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu
alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecektir.
Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış
otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak
ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenecektir.
9Huzurevi,
yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım
merkezlerinde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

10Turistik
tesisler dahil tüm konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde
bulunan yemeiçme
yerleri, sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olmak ve aynı masada en fazla 2 kişiye
servis açılması kaydıyla hizmet verebileceklerdir. Konaklama tesislerinde kesinlikle toplu iftar
organizasyonları yapılmayacaktır.
30.09.2020 tarih ve 16007 sayılı ile 28.11.2020 tarih ve 19986 sayılı Genelgelerimiz doğrultusunda
konaklama tesislerinin denetimleri etkin şekilde sürdürülecek, sahte rezervasyon başta olmak üzere her
türlü kötüye kullanımın önüne geçilecektir.
11Çeşitli
işyerleri tarafından açılış nedeniyle veya belirli gün ya da saatlere özgü yapılan indirim
uygulamaları kontrolsü z şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olabilmektedir. Bu sebeple işyerleri
tarafından açılış nedeniyle veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının yerine
yoğunluğun önüne geçilebilmesi için en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla indirim uygulamaları
yapılması gerekmektedir.

12Cumhurbaşkanlığının
2021/8 sayılı Genelgesi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında
uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde istifade edilecek,
idari izin kapsamındaki personele (hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan
kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, 60 yaş üzerindeki personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık
gösterilecek ve kamuda mesai saatlerinin b aşlangıç ve bitiş saatlerinin 10.0016.00
olarak uygulanması
sağlanacaktır.
Çalışma koşulları, şartları ve imkanları uygun olan özel sektör firmalarında d a e s n e k çalışma
yöntemlerine geçilmesi teşvik edilecektir.
1302.03.2021
tarih ve 3601 sayılı Genelgemiz ile tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan 1 5
Nisan 2021 tarihine kadar ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif
SARSCoV2
PCR testi sonucu ibrazı zorunluluğu 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam ettirilecektir.
Negatif SARSCoV2
PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişilere uygulanacak karantina koşullarına ilişkin iş
ve işlemler daha önceden yayımlanmış olan genelgelerimize göre yerine getirilecektir.
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri
uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususunda;
Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan

--Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi

EK: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KĠġĠLER LĠSTESĠ
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu
belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;
• TBMM üyeleri ve çalışanları,
• Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),
• Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler
(Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri,
rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,
• Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç
İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev
verilenler,
• Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri
ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,
• Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
• İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten
iş yerleri ile buralarda çalışanlar,
• Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,
• Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması
ve nakliyesinde çalışanlar,
• Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve
bunların çalışanları,
• Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı
taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
• Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,
• Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve
gönüllü çalışanları, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme
Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
• İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere
dışarı çıkanlar,
• Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile
gazete dağıtıcıları,
• Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,
• Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,
• Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin
dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,
• Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile
birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
• Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler
(rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde
çalışanlar,
• Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı
sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek
üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
• Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,
• Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama,
itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,
• Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve
görevlileri,
• Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların
karşılanmasında görevli olanlar,
• İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması
gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),
• Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların
veli/vasi veya refakatçileri,
• Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını
ibraz etmeleri şartı ile),
• Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz
oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,
• Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar
ile buralarda çalışanlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin
verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin
verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),
• Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin
bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
• ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin
yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,
• İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan
dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,
• Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla
avukatlar,
• Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan
taşıt sahipleri,
• Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki
eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere
yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve
uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek
kursiyerler,
• Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere
Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan
eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların
koordinasyonunu sağlayan personel,
• Durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden
belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergâh ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde Millî Eğitim
Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının
öğrenci/öğretmen/çalışanlarının,
• Apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve
ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla sınırlı olmak kaydıyla
apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler,
• İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri
arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve
çalışanları,
• Sadece yarış̧ atlarının bakım ve beslenmelerini v e yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve
ikamet ile yarış̧ ya da antrenman alanı arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri ,
antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar,
• Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek
kaydıyla iş yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli
olanlar,
• Kurum adresi, çalışma/ders programını içeren belge ile belgelendirmek kaydıyla daha önceki
eğitim planlamaları doğrultusunda eğitime devam eden özel güvenlik eğitim kurumları ile bu
kurumlarca kullanılan uygulama alanları ve özel poligonlar, bu kurumlarda görev yapan yönetici,
uzman eğitici ve diğer personeli ve eğitim gören kursiyerler.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
icisleri Bakanligi Genelgesi ve ekleri 14_Nisan_ 2021
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu
Karadeniz Medikal & Sağlık Ürünleri Uluslararası Online İkili İş Görüşmeleri Etkinliği
İş Yerleri İçin Animasyonlu Afet Farkındalık eğitimi
Kadın Girişimciler için Yapay Zeka Eğitimi (Online-Uzaktan Eğitim)
Kademeli Normalleşme 3. Etap (27.06.2021)
Çarşamba Daire Amirleri İstişare Toplantısı
Sokağa Çıkma Yasağı Muafiyet Belgesi Geçerlilik Süresi Uzatıldı
Sokağa çıkma yasağı Görev Belgesi Düzenlenmesi
26.04.2021 TARİHİNDE TOPLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ'NDE ALINAN KARARLAR
Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Semineri
Uygulamalı E-İhracat Eğitimi ve Danışmanlığı
Kısmi Kapanma Tedbirleri
Connecting Eurasia: Smart Ports and Rail Forum
Samsun Sanayi ve ihraç ürünleri sanal fuarı
Moldova Ticaret Forumu Daveti
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi
2021/10 Sayılı Genelge
Yıllık İşletme Cetveli
Brezilya Sağlık Bakanlığının Tıbbi Malzeme İhtiyacı Hk.
Foça Tatil Köyü Özelleştirmesi Hk.

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL