.: Foça Tatil Köyü Özelleştirmesi Hk.

2021-04-02
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ

Tarih 31.03.2021
Sayı 34221550-010.07.02-3277
Konu İhale Duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan, Foça Tatil Köyü'nün
Özelleştirilmesi hakkındaki 17.02.2021 tarih ve 2605 sayılı yazı ekte gönderilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla,
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
EK:Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Yazısı. (4 sayfa)

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Özelleştirme idaresi Başkanlığı

Sayı : 60701247-100-E.2605 17.02.2021
Konu : Foça Tatil Köyü Özelleştirmesi Hk.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
DUMLÜPİNAR BULVARI NO:252 ESKİŞEHİR YOLU 9.KM. ANKARA
özelleştirme kapsam ve programında bulunan izmir ili, Foça ilçesi, ismetpaşa
Mahallesi 1855 ada 9, 10, 11, 12 ve 4 (eski 187 ada 7, 14, 15, 16 ve 19) no.lu parsellerdeki
Foça Tatil Köyü taşınmazları (Foça Tatil Köyü) ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan tesis,
bina, müştemilat bir bütün halinde, 4046 sayılı Kanun uyarınca "işletme hakkının verilmesi"
yöntemiyle ihale edilerek özelleştirilecektir.
Türkiye'deki modern turizm faaliyetlerinin öncüsü olan Foça Tatil Köyünün
özelleştirilmesine ilişkin kısa bilgi notu ekte yer almaktadır. Eşsiz doğal güzellikler ile spor,
sosyal aktiviteler, dinlenme, eğlence gibi faaliyetlere imkân tanıyan yapısının yanı sıra tesisin
yakınlarında benzer konum, büyüklük ve avantajlarda başka bir tatil köyü olmaması, Foça
Tatil Köyünü daha da cazip hale getirmektedir.
Bu bağlamda, son teklif verme tarihi 20/4/2021 olan ihaleye katılımın teşvik edilmesi
amacıyla anılan özelleştirme/yatırım fırsatının birliğiniz üyelerine duyurulmasını rica ederim.

Ragıp BİNGÖL
Başkan a.
Başkan Yardımcısı

Ek:
1 - Bilgi Notu (3 sayfa)

İZMİR İLİ, FOÇA İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ
1855 ADA 9, 10,11,12 ve 4 (eski 187 ADA 7,14,15, 16,19) NUMARALI
PARSELLERDE YER ALAN
FOÇA TATİL KÖYÜ TAŞINMAZLARI HAKKINDA TANITICI NOT

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 06.11.2017 tarih 2017/116 sayılı Kararı ile kapsam ve
programa alınan İzmir ili. Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesinde yer alan;
• 1855 ada 9 (eski 187/7) parselde kayıtlı 13.279,08 m2 yüzölçümlü,
• 1855 ada 10 (eski 187/14) parselde kayıtlı 26.045,52 m2 yüzölçümlü,
• 1855 ada 11 (eski 187/15) parselde kayıtlı 84.748,03 m2yüzölçümlü,
• 1855 ada 12 (eski 187/16) parselde kayıtlı 17.193,19 m2 yüzölçümlü.
• 1855 ada 4 (eski 187/19) parselde kayıtlı 141.504,82 m2 yüzölçümlü
Foça Tatil Köyü taşınmazları bir bütün halinde 49 yıl süre ile, İşletme Hakkının Verilmesi
yöntemiyle özelleştirilecektir.
Foça Tatil Köyü Taşınmazları Hakkında Genel Bilgi

İHALE SÜRECİ İLE İLGİLİ
BİLGİ

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları
(OGG), kLiruluş belgelerinde ticari şirket sahibi
olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve
vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG
içinde yer alabilirler.
İhale Şartnamesi bedeli 2.500 TL. geçici teminat
bedeli 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
İhale bedelinin asgari %30'u peşin ödenerek vadeye
bırakılan tutara yıllık %15 basit faiz uygulanmak
kaydıyla azami 4 yıl vade uygulanabilecektir.

FOÇA TATİL KÖYÜ
TAŞINMAZLARININ
ÖZELLİKLERİ

Foça Tatil Köyü taşınmazları üzerinde 400 adet oda
(bungalov tipinde), çok sayıda peyzaj unsuru olarak
kullanılan zeytin ağacı, fıstık çamı vb. ağaçlar,
traverten malzemeden imal edilmiş yürüyüş yolları,
açık alan ve kapalı alan aydınlatma sistemleri, 15x50
m'lik yüzme havuzu, amfi tiyatro, güzel sanatlar
binası, disko, revir binası, basketbol sahası, tenis
kortları, hamam,lojam binası, butik, çamaşırhane
bulunmaktadır. 900 m'lik plaja sahiptir.

TARİHÇESİ

Türkiye'deki modern turizm faaliyetlerinin öncüsü
Foça Fransız Tatil Köyü. Club Mcd isimli firma
tarafından projelendirilip yapılarak 1967 yılında
ülkemizin ilk tatil köyü olarak hizmete açılmıştır. Tatil
Köyü 1967-2005 tarihleri arasında faaliyet
göstermiştir.

KONUMU

Foça Belediyesi mücavir alan sınırları içinde kalan
Foça Tatil Köyü taşınmazları Foça-Yenifoça Karayolu
üzerinde Foça ilçe merkezine yaklaşık 4,5 km İzmir
şehir merkezine 72 km, Adnan Menderes
Havaalanı'na 95 km mesafede yer almaktadır.Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Yangın/Sel Felaketi Yardım Kampanyası
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Belgelendirme Sınavı
Kişisel Markalaşma ve Pazarlama Eğitimi
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve World Ecommerce Forum (Worldef) iş birliğinde işletmelere yönelik Deneyimden Geleceğe E-Ticaret ve E-İhracat Liderler Buluşması
7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu
Karadeniz Medikal & Sağlık Ürünleri Uluslararası Online İkili İş Görüşmeleri Etkinliği
İş Yerleri İçin Animasyonlu Afet Farkındalık eğitimi
Kadın Girişimciler için Yapay Zeka Eğitimi (Online-Uzaktan Eğitim)
Kademeli Normalleşme 3. Etap (27.06.2021)
Çarşamba Daire Amirleri İstişare Toplantısı
Sokağa Çıkma Yasağı Muafiyet Belgesi Geçerlilik Süresi Uzatıldı
Sokağa çıkma yasağı Görev Belgesi Düzenlenmesi
26.04.2021 TARİHİNDE TOPLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ'NDE ALINAN KARARLAR
Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Semineri
Uygulamalı E-İhracat Eğitimi ve Danışmanlığı
Kısmi Kapanma Tedbirleri
Connecting Eurasia: Smart Ports and Rail Forum
Samsun Sanayi ve ihraç ürünleri sanal fuarı
Moldova Ticaret Forumu Daveti
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL