.: TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

2021-02-03
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ
Tarih: 01.02.2021
Sayı: 34221550-045.01- 1004
Konu: TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji
Transferi Destekleme Çağrısı

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin
sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından 1702 Patent
Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı açılmış olup, konu ile ilgili detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinizi, üyelerinize duyurmanızı, sosyal medyada paylaşmanızı ve üyelerinizin bu destekten
faydalanmalarını sağlamanızı rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
EK:TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı Bilgi Notu (1 sayfa)

BİLGİ NOTU
Konu: 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı Açıldı(1702 - Patent Lisans - 2021 - 1)
Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye
aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından bir çağrıya çıkılmıştır.
Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.
Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak tanımlanan kuruluşlar üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi
şirketleri ve teknoloji transfer ofisleridir. Müşteri Kuruluş olarak tanımlanan kuruluşlar ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak
sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik
değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleridir.
1702 Patent Lisans - 2021 - 1 kodlu çağrıda Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji
Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile
edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama
ve giderler en fazla 60 ay süre ile,
büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60,
KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75
üst sınırı kapsamında desteklenecektir.
Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasına uygulanacak destek oranı her bir patent için temel olarak %25 ile başlayacak
- Müşteri Kuruluşun KOBİ niteliğinde olması durumunda destek oranına %15,
- Müşteri Kuruluşun Çağrı Duyurusu ekinde yer alan yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya
lisanslanan patentin yüksek teknoloji IPC sınıflarından birini içermesi durumlarında destek oranlarına %15,
- Proje kapsamındaki teknoloji transferinin Yeşil Mutabakat çerçevesinde Çağrı Duyurusu ekinde belirtilen eylem
alanlarındaki hedeflere katkı sağlaması durumunda destek oranına %15,
- EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için destek oranına %10,
- Müşteri Kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması
durumunda destek oranına %10,
ilave edilecektir.
Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için Müşteri Kuruluşun Teknoloji Sağlayıcı
Kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımı giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75,
büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 destek oranı uygulanır. Eğitim ve danışmanlık hizmeti tutarı, toplam destek
kapsamına alınan tutarın %25'ini geçemez.
1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı
Çağrının açılması 22 Ocak 2021
Ön kayıt için son tarih* 19 Nisan 2021; Saat 17:30
Proje başvurularının PRODİS üzerinden alınması** 15 Mart 2021
Çağrı kapanış tarihi 10 Mayıs 2021 (saat 23:59'a kadar)
Detaylı bilgiye https://www.tubitak.gov. tr/tr/duyuru/1702-patent-tabanli-teknoloii-transferi-destekleme-cacırisi-l702-patent-lisans-2021-1-acildi adresinden ulaşılabilir.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Samsun Sanayi ve ihraç ürünleri sanal fuarı
Moldova Ticaret Forumu Daveti
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi
2021/10 Sayılı Genelge
Yıllık İşletme Cetveli
Brezilya Sağlık Bakanlığının Tıbbi Malzeme İhtiyacı Hk.
Foça Tatil Köyü Özelleştirmesi Hk.
BİGG GARAJ 2020/2 Tanıtım Duyurusu
2021-01 Proje Teklif Çağrısı
Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEKG)
Sürekli Eğitim Merkezi Uzaktan Eğitim Sertifika Programları Hk.
interaktif Muz E-Çalıştayı Daveti
Eğitimde Avrupa Girişimcilik Yetkinlikleri
Hava ve deniz limanları ile otogar ve tren garlarında sıfır atık bilgilendirme semineri
Ağlara Üyelik Desteği Hk.
Küçük İşletmeler İçin Google Platformu
Suudi Arabistan Gümrüklerinde Yaşanılan Sorunlar
Türk Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu hk.
Irak'a İhracatta Sevk Öncesi İnceleme Hususunda Yetkilendirilen Firmalar
2021/8 Sayılı Kolay İhracat Noktalan Genelgesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL