.: Vergi mükellefleri için mücbir sebep

2021-02-01
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ
Tarih 28.01.2021
Sayı 34221550-045.02- 845
Konu Vergi mükellefleri için mücbir sebep

25/1/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile geçici
süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen
sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo
salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi faaliyetlere
yönelik sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Bahsi geçen
ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana
faaliyet kodu dikkate alınır. Bununla birlikte mükellefin, vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu
itibarıyla kapsamdaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen, ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden
herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mücbir sebep kapsamında olup
olmadığının tespitinde fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.
Söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep hali 1/12/2020 tarihinde (bu tarih dâhil)
başlayıp, alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarihe kadar devam
edecektir. Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi
ve muhtasar beyannameler ile Ba-Bs bildirimlerinin verilme, e-Defterlerin oluşturma, imzalanma, e-Defter
beratları ile e-Defter ve beratların ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine yüklenme süresi
mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden
tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere
beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın
sonuna kadar uzatılmıştır.
Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet
bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir
sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için
geçerli olacaktır.
Bahsi geçen açıklamaların üyelerinize duyurulması için gereğini bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla.

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Samsun Sanayi ve ihraç ürünleri sanal fuarı
Moldova Ticaret Forumu Daveti
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi
2021/10 Sayılı Genelge
Yıllık İşletme Cetveli
Brezilya Sağlık Bakanlığının Tıbbi Malzeme İhtiyacı Hk.
Foça Tatil Köyü Özelleştirmesi Hk.
BİGG GARAJ 2020/2 Tanıtım Duyurusu
2021-01 Proje Teklif Çağrısı
Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEKG)
Sürekli Eğitim Merkezi Uzaktan Eğitim Sertifika Programları Hk.
interaktif Muz E-Çalıştayı Daveti
Eğitimde Avrupa Girişimcilik Yetkinlikleri
Hava ve deniz limanları ile otogar ve tren garlarında sıfır atık bilgilendirme semineri
Ağlara Üyelik Desteği Hk.
Küçük İşletmeler İçin Google Platformu
Suudi Arabistan Gümrüklerinde Yaşanılan Sorunlar
Türk Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu hk.
Irak'a İhracatta Sevk Öncesi İnceleme Hususunda Yetkilendirilen Firmalar
2021/8 Sayılı Kolay İhracat Noktalan Genelgesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL