.: KOBİ’ler İçin Faktoring ve Finansal Kiralama Webinan

2020-10-15
TOBB TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tarih : 13.10.2020
Sayı : 34221550-050.99- 8857
Konu: KOBİ’ler İçin Faktoring ve Finansal Kiralama Webinan

KOBİ’ler için alternatif finansman yöntemleri olan ticaret finansmanı (Faktoring) ve finansal kiralama
uygulamaları hakkında 22 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14:00’te internet üzerinden bir seminer
gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin davet ekte sunulmaktadır.
Birliğimiz Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Finansal Kurumlar Birliği Başkanı (FKB) Sn. Aynur
Eke’nin katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan seminerde ekli program çerçevesinde ticaret finansmanı
(Faktoring) ve finansal kiralama uygulamaları anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki
soruları cevaplandırılacaktır.
Bu kapsamda toplantıya katılımınızı, sosyal medya ve internet sitenizde paylaşmanızı ve üyelerinize
duyurarak katılımlarını sağlamanızı rica ederim.
Saygılarımla,

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter V.
EK: FKB Bilgilendirme Semineri_v2 (2 sayfa)

KOBİ'ler İçin Alternatif Finansman Yöntemleri:
Faktoring ve Finansal Kiralama Bilgilendirme Semineri
(Webinar - İnternet Üzerinden)
22 Ekim 2020 Perşembe - Saat: 14:00
Seminere katılım adresi: http://webinar.tobb.org.tr
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Finansal Kurumlar Birliği Başkanı (FKB) Aynur Eke'nin katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan seminerde Ticaret Finansmanı (Faktoring) ve Finansal Kiralama anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ'lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.
Seminere
http://webinar.tobb.org.tr linkinden katılabilirsiniz.
Tüm üyelere katılım ücretsizdir.
Program:
14:00 - 14:30 Açılış Konuşmaları
M. Rifat Hisarcıklıoğlu-TOBB Başkanı
Aynur Eke - FKB Başkanı
15:30 - 16:30 Ticaret Finansmanı (Faktoring) ve Finansal Kiralama Paneli 16:30-17:00 Soru Cevap
Seminer ile ilgili iletişim: kobi(Stobb.org.tr, 0312 218 24 31

WEBiNAR'DA ANLATILACAK KONULAR
TİCARET FİNANSMANI (FAKTORİNG)
Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan ve ekonomimize %56 oranında katma değer sağlayan KOBİ'lerimizin
hızlı finansmana erişimlerinde çözüm ortağı olan Faktoring, mal ve hizmet satışından doğmuş/doğacak vadeli
alacakların faktoring şirketine devredilmesi ve bu alacakların faktoring şirketi tarafından yönetilmesidir. Faktoring,
sunduğu hizmetler ile ticari alacakların finansal nedenlerden dolayı ödenememe riskini üstlenir, tahsilat işlemlerini
takip eder ve alacakları vadesinden önce nakde dönüştürür.
Faktoring ve faktoring sektörüne ilişkin detaylı bilgilerin verileceği toplantıda üzerinde durulacak ana başlıklar
aşağıda belirtilmektedir:
• Dünyada ve Türkiye'de faktoring verileri
• Faktoring tanımı ve temel hizmetleri
• KOBİ ve ihracatçılara sunulan güvenli ticaret olanakları
• Reel sektör şirketlerinin nakit akışlarını yönetmekte sağladığı avantajlar
• Yurtiçi ve ihracat faktoring ürünleri
• Tedarik Zinciri Finansmanı ve hızlı finansmana erişimde dijital çözümler
• Merkezi Fatura Kaydı Sistemi hakkında özet bilgi
• Faktoringin yasal altyapısı
FİNANSAL KİRALAMA
Orta ve uzun vadeli bir yatırım finansmanı aracı olarak da belirtebileceğimiz finansal kiralama, bir yatırım malının,
mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve
sözleşmede belirlenen değer üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan bir
finansman yöntemidir. Finansal kiralamanın en önemli özelliklerinden biri ekonomideki dalgalanmanın boyutu ne
olursa olsun, finansal kiralama ile finansman sağlamış yatırımcıya geri ödeme koşullarının değişmemesini garanti
etmesidir.
Finansal kiralama ve finansal kiralama sektörüne ilişkin detaylı bilgilerin verileceği toplantıda üzerinde durulacak
ana başlıklar aşağıda belirtilmektedir:
• Finansal kiralamanın tanımı
• Operasyonel kiralamanın tanımı
• Finansal kiralamanın özellikleri
• 6361 sayılı Kanun ile gelen yeni ürünler, operasyonel kolaylıklar
• Finansal kiralamanın muhasebeleştirilmesi
• Finansal kiralamanın iş akışı ve süreçleri
• Mevzuat hakkında özet bilgi
• Sözleşme Tescil Sistemi hakkında özet bilgi
• Finansal kiralama sektörüne ilişkin mali büyüklükler ve istatistikler


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu
Ticaret ve Yatırım Ülkesi: MACARİSTAN Etkinliği Hk.
Meksika Yatırım Planı
Bosna Hersek Trebinje Serbest Bölgesi
EXIMBANK Anketi
Motorlu Kara Taşitı Kiralama İşletmeleri Tarafından Yapılan Satışlar Hakkında Genelge
Libya Mutabakat Zaptı
İkili Odalar_'a Üyelik
Helal Akreditasyon Kurumu
KOBİ’ler ve Kurumlar İçin Siber Güvenlik Bilgilendirme Semineri
14 Ekim Dünya Standartlar Günü Webinarı
KOBİ’ler İçin Faktoring ve Finansal Kiralama Webinan
Meksika 2021-2024 Dönemi İlaç Ve İyileştirici Malzeme Alımı Hk.
EXIMBANK İhracat Kredileri ve Alacak Sigortası Programları Bilgilendirme Semineri
Yetki Devri- Denizyolu ile Taşınan Tehlikeli Maddelere İlişikin Mevzuat
Bakanlık bildirimi hk. (Uluslararası Eşya Taşımacılığı / Hazar Geçişleri)
Erasmus Akreditasyon Çağrısı
ETSG Sektör Duyurusu
Ülkemiz İle Libya Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı Hakkında
AB Yeşil Mutabakatı (Green _ JDeal) Semineri (İnternet Üzerinden)

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL