.: Yetki Devri- Denizyolu ile Taşınan Tehlikeli Maddelere İlişikin Mevzuat

2020-10-09
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ
Tarih 26.09.2020
Sayı 34221550-250-
Konu Yetki Devri- Denizyolu ile Taşınan Tehlikeli Maddelere İlişikin Mevzuat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğünden alınan 14.09.2020 tarih ve 51161 sayılı
yazıda, denizyoluyla taşınan tehlikeli yük ve yükleme güvenliği bakımından tehlike arz eden yüklere ilişkin
iş ve işlemlerin Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü (mülga Tehlikeli Mal ve Kombine
Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülmekte olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte,
07.09.2020 tarihli ve 50232 sayılı Bakan Oluru kapsamında, söz konusu iş ve işlemlerin Denizcilik Genel
Müdürlüğünce yürütülmesine kadar verildiği bildirilmektedir. Bu çerçevede;
- Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,
- Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme
Yönetmeliği,
- Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge,
- IMDG Kod Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönerge,
- Denizyoluyla Taşman Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi,
- Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge,
- Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi,
- Tehlikeli Madde Rehberi Uygulama Talimatı,
ve ilgili diğer genelgeler kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin 21.09.2020 itibariyle Denizcilik Genel
Müdürlüğüne devredildiği bu nedenle belirtilen mevzuat kapsamındaki konularla ilgili yazışmaların bu genel
müdürlüğe yapılması gerekmektedir.
Bilgilerini ve konunun ilgili Odanız üyelerine duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter YardımcısıBu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu
Ticaret ve Yatırım Ülkesi: MACARİSTAN Etkinliği Hk.
Meksika Yatırım Planı
Bosna Hersek Trebinje Serbest Bölgesi
EXIMBANK Anketi
Motorlu Kara Taşitı Kiralama İşletmeleri Tarafından Yapılan Satışlar Hakkında Genelge
Libya Mutabakat Zaptı
İkili Odalar_'a Üyelik
Helal Akreditasyon Kurumu
KOBİ’ler ve Kurumlar İçin Siber Güvenlik Bilgilendirme Semineri
14 Ekim Dünya Standartlar Günü Webinarı
KOBİ’ler İçin Faktoring ve Finansal Kiralama Webinan
Meksika 2021-2024 Dönemi İlaç Ve İyileştirici Malzeme Alımı Hk.
EXIMBANK İhracat Kredileri ve Alacak Sigortası Programları Bilgilendirme Semineri
Yetki Devri- Denizyolu ile Taşınan Tehlikeli Maddelere İlişikin Mevzuat
Bakanlık bildirimi hk. (Uluslararası Eşya Taşımacılığı / Hazar Geçişleri)
Erasmus Akreditasyon Çağrısı
ETSG Sektör Duyurusu
Ülkemiz İle Libya Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı Hakkında
AB Yeşil Mutabakatı (Green _ JDeal) Semineri (İnternet Üzerinden)

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL