.: Erasmus Akreditasyon Çağrısı

2020-10-05
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Birliğimize iletilen "Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu
Başvurusu" konulu duyuru ekte dikkatinize sunulmuştur.
Söz konusu duyuruda 2021-2027 dönemini kapsayan Erasmus Programının hazırlık sürecinin başlamış
olduğu ve bu kapsamda Mesleki Eğitim alanının da bulunduğu genel başvuru kurallarını içeren "Erasmus
Akreditasyon Çağrısı", "Erasmus Kalite Standartları" ve başvuru formunun yayımlandığı belirtilmektedir.
Erasmus Akreditasyonu sistemi, kurum ve kuruluşlara Erasmus Programına uzun süreli olarak katılabilme ve
hareketlilik faaliyetleri için 2021-2027 dönemi boyunca her yıl düzenli olarak kolaylaştırılmış bir yöntemle
düzenli olarak hibe desteği alabilme fırsatı sunmaktadır.
Erasmus Akreditasyon Sistemi sayesinde özellikle Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında yer alan
proje okullarımızda görevli öğretmenlerimiz ve eğitim gören öğrencilerimiz; faaliyet türüne göre 2 günden
365 güne kadar yurt dışı staj, işbaşı eğitim, kurs, beceri yarışmaları, öğretmen görevlendirmesi, işe yerleşme
ve çalışma ziyareti kapsamındaki mesleki gelişimleri için program üyesi ülkeler ile diğer ortak ülkelerde
yerleşik kurum ve kuruluşlara gönderilebileceklerdir. Bu hususta Erasmus Akreditasyon Sistemi önem arz
etmektedir.
İhtiyaç olması halinde, konuya ilişkin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından çevrim içi bilgilendirme oturumları
yapılacak olup bilgilendirme taleplerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar https://form.ua.gov.tr?id=le970ddbff02-
4f02-a2fl-efc5d0834529 adresinde yer alan form aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir.
Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu almak isteyenlerin 29 Ekim 2020 Perşembe günü
Brüksel saati ile öğle 12:00'ye kadar Türkiye Ulusal Ajansı'nın internet sitesinde yer alan form üzerinden
başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu hususta gereğini arz ederim.
Saygılarımla,
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

EK: Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu BaşvurjusTrDuyurusu


------------

Gelen Evrak Tarih Sayı: 16.09.2020 - 27462
T.C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü
Sayı : 15318423-101.01.01 [ 10]-E.4488
Konu : Mesleki Eğitim Alanında Erasmus
Akreditasyonu Başvurusu
15/09/2020
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

Avrupa Birliği'nin eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarına yönelik programı olan ve 2021-2027
dönemini kapsayan Erasmus Programının hazırlık süreci başlamıştır. Bu kapsamda Mesleki Eğitim alanının
da bulunduğu genel başvuru kurallarını içeren Erasmus Akreditasyon Çağrısı, Erasmus Kalite Standartları
ve başvuru formu yayımlanmıştır (Detaylı bilgi için: http://\\^VAV.ua.gov.tr/haberler/erasmus-prograıni-okulegitimi-
nıesleki-egitim-ve-yetiskin-egitinn-akreditasyon<'agıisina-iliskinMesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu almak için Kurumunuz ile illerdeki odaların ve bu
odalara üye tüzel kişiliği haiz işletmelerin 29 Ekim 2020 Perşembe günü Brüksel saati ile öğle 12.00'ye
kadar başvuru imkanı bulunmaktadır. Başvurular, internet sitemizde yayımlanan bilgiler doğrultusunda
doldurulması gereken çevrim içi başvuru formu aracılığıyla alınacaktır (Detaylı bilgi için:
(http://www.ua.gov.tr/programlar/firsatlar/ka1-ka109-akreditasyon-firsatlari-2/).
Akreditasyon başvurusu hibe başvurusu anlamına gelmemektedir. Akreditasyon sistemi, kurum ve
kuruluşlara Erasmus Programına uzun süreli olarak katılabilme ve hareketlilik faaliyetleri için 2021-2027
dönemi boyunca her yıl düzenli olarak kolaylaştırılmış bir yöntemle düzenli olarak hibe desteği alabilme
fırsatı sunmaktadır. Bu hibe ile, ilgili kurum ve kuruluşlar;
• İşletmede beceri eğitimi veya staj yapan meslek lisesi öğrencilerini,
• İşletmede uygulamalı eğitim alan çırakları ve kalfaları,
• İşletmede mesleki yeterliliğe sahip usta vb. olarak çalışan kişileri,
• Yukarıda sayılan kişilerin programlı ve belgeye götüren nitelikte mesleki eğitiminden sorumlu
faaliyet türüne göre 2 günden 365 güne kadar işe yerleşme, yurtdışı staj, işbaşı eğitimi, kurs, beceri
yarışmaları, öğretme görevlendirmesi, çalışma ziyareti kapsamında mesleki gelişimleri için Program üyesi
ülkeler ije diğer ortak ülkelerde yerleşik kurum/kuruluşlara gönderebileceklerdir.
İhtiyaç olması halinde, Başkanlığımız tarafından faaliyet detaylarını kapsayan çevrim içi bilgilendirme
oturumları yapılması planlanmaktadır. Kurumlar, bilgilendirme taleplerini 30 Eylül 2020 tarihine kadar form
https://form.ua.gov.tr/?id=1e970ddb-ff02-4f02-a2f1-efc5d0834529

Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonuna başvurarak bu faaliyetten yararlanma imkanı
bulunan Kurumunuz ve Kurumunuza bağlı Odalar ile bu Odalara üye tüzel kişiliği haiz işletmelere bilgi
verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

İlker ASTARCI
Başkan


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu
Ticaret ve Yatırım Ülkesi: MACARİSTAN Etkinliği Hk.
Meksika Yatırım Planı
Bosna Hersek Trebinje Serbest Bölgesi
EXIMBANK Anketi
Motorlu Kara Taşitı Kiralama İşletmeleri Tarafından Yapılan Satışlar Hakkında Genelge
Libya Mutabakat Zaptı
İkili Odalar_'a Üyelik
Helal Akreditasyon Kurumu
KOBİ’ler ve Kurumlar İçin Siber Güvenlik Bilgilendirme Semineri
14 Ekim Dünya Standartlar Günü Webinarı
KOBİ’ler İçin Faktoring ve Finansal Kiralama Webinan
Meksika 2021-2024 Dönemi İlaç Ve İyileştirici Malzeme Alımı Hk.
EXIMBANK İhracat Kredileri ve Alacak Sigortası Programları Bilgilendirme Semineri
Yetki Devri- Denizyolu ile Taşınan Tehlikeli Maddelere İlişikin Mevzuat
Bakanlık bildirimi hk. (Uluslararası Eşya Taşımacılığı / Hazar Geçişleri)
Erasmus Akreditasyon Çağrısı
ETSG Sektör Duyurusu
Ülkemiz İle Libya Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı Hakkında
AB Yeşil Mutabakatı (Green _ JDeal) Semineri (İnternet Üzerinden)

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL