.: Ülkemiz İle Libya Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı Hakkında

2020-10-05
İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 22.09.2020 tarih ve 34221550-720-8169 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yazısı ile Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen, 12-13 Ağustos 2020 tarihlerinde Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Sayın Taher Cuheymi tarafından bir Mutabakat Zaptı (MoU)'nın imza altına alındığı ve bu Zapt ile, Türk firmalarının Libya'daki hakediş alacaklarından, teminat mektuplarına, makine ekipman, şantiye veya yapılan projenin gördüğü zararlardan, fiyat artışlarına
ve projelerin devam edip etmemesi, devam etmeyecek projeler için tasfiye süreçlerinin belirlenmesine kadar tüm konuların Libyalı işveren idareler ile ele alınıp kalıcı bir çözüm elde edilmesinin sağlanabileceğinin değerlendirildiği belirtilmişti.

Bu kapsamda, firmalarımızın Metnin yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün
içerisinde ellerindeki belgelerle Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten kalan sorunları müzakere etmeleri gerektiği, müzakerelerin neticesinde ortaya çıkacak olan sonuçların da imzalanan bu Metin
sayesinde ifa edilmesi beklendiği bildirilmiş olup bahse konu MoU'nun yürürlüğe giriş tarihinin takip edilmekte olduğu ifade edilmişti.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ve ekte bir örneği sunulan yazıda, Mutabakat Zaptı'nın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanarak 15.09.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığı, böylece Türk tarafının metnin yürürlüğe girişine ilişkin iç onay sürecini tamamladığı bildirilmektedir.
Bundan sonraki aşamada, Libya tarafına iç onay sürecimizin tamamlandığına ilişkin bildirim Dışişleri Bakanlığımızca yapılacaktır. Ardından, Libya tarafının ilgili süreci tamamlamasının ve
MoU'nun yürürlüğe giriş tarihini bildirmesinin beklendiği iletilecektir. Libya tarafının iç onay sürecini tamamlaması ve MoU'nun yürürlüğe giriş tarihini belirtmesinin ardından, MoU'nun yürürlüğe girmesine yönelik bir kararname çıkartılacak ve MoU yürürlüğe girecektir. MoU'nun yürürlüğe giriş süreci
tamamlandığında firmalarımıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Öte yandan, firmalarımızın sorunlarının, özel hukuk sözleşmelerinden kaynaklanan sorunlar olması ve bu sorunların ancak firma-işveren idare görüşmeleri çerçevesinde çözümlenebilecek hususları ihtiva etmesi nedeniyle, MoU'nun yürürlüğe girmesinden sonra öngörülen takvim çerçevesinde iş süreçlerinin takibinin firmalarımız tarafından hassasiyetle
gerçekleştirilmesinin hayati önem taşıdığı değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede ilgide kayıtlı yazımızda belirtilen hususlara ek olarak;
1. Metnin yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içerisinde firmalarımızın ellerindeki belgelerle birlikte Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten kalan sorunları müzakere etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda firmalarımızın, geçmişten kaynaklanan sözleşmelerinin bulunduğu Libyalı işveren idarelerden randevu almak üzere ilgili Libyalı kurumlara yazılı bildirimde bulunması ve bu bildirimi yaptığına dair Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bilgi vermesi gerekmektedir.

2. Libyalı işveren idareler ile görüşecek firmalarımızın hangi projeleri için hangi işveren idare ile görüşecekleri ve bu görüşmeler için öngörülen muhtemel tarih aralığıyla, görüşme yeri bilgisini firmalardan talep etmeleri ve bir envanter oluşturmalarının sürecin verimli bir şekilde takip edilmesi açısından yüksek önemi haiz olduğu değerlendirilmektedir. Bu şekilde oluşturulacak bir envanter ile mevcut durum analizinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılması ve ihtiyaç duyulduğunda gerekli yönlendirmelerin gerçekleştirilmesi mümkün olabilecektir.

3. Firmalarımızın Libyalı işveren idareler ile gerçekleştirecekleri görüşmeleri, mevcut güvenlik koşullarını ve Libya Büyükelçiliğimizin bu konudaki yönlendirmeleri de dikkate alarak, mümkün olduğu ölçüde Libyalı işveren idarelerde ya da işveren idarelerin firmalarımız ile görüşmeyi kabul ettikleri güvenli ortamlarda gerçekleştirmelerinin müzakere süreçlerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.

4. Firmalarımızın Libyalı idarelerle yapacakları görüşmeler kapsamında işe devam etme imkânlarının olması durumunda, yeniden işe başlama sözleşmelerinde güvenlik ile ilgili gerekli maddelere mutlaka yer vermelerinin ve özellikle mevcut tüm sigortalama imkânlarını değerlendirmeleri yüksek önem arz etmektedir.

5. Libyalı idareler ile yapılan görüşmeler sonucunda kesinleşen, iptal olan veya yeniden işe başlama sözleşmesi yapılan projelere ilişkin verilerin temin edilmesine de ihtiyaç duyulmakta olup bu kapsamda, elde edilen verilerin hazırlanan envantere eklenmesi ve gerek istatistiki izleme gerekse süreç yönetimi açısından bu belgelerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine paylaşılması önem arz etmektedir.

Detaylı bilgi için;
http://www.inegoltso.org.tr/public/libyamutabakatzapti28092020.pdf

Üyelerimize duyurulur.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu
Ticaret ve Yatırım Ülkesi: MACARİSTAN Etkinliği Hk.
Meksika Yatırım Planı
Bosna Hersek Trebinje Serbest Bölgesi
EXIMBANK Anketi
Motorlu Kara Taşitı Kiralama İşletmeleri Tarafından Yapılan Satışlar Hakkında Genelge
Libya Mutabakat Zaptı
İkili Odalar_'a Üyelik
Helal Akreditasyon Kurumu
KOBİ’ler ve Kurumlar İçin Siber Güvenlik Bilgilendirme Semineri
14 Ekim Dünya Standartlar Günü Webinarı
KOBİ’ler İçin Faktoring ve Finansal Kiralama Webinan
Meksika 2021-2024 Dönemi İlaç Ve İyileştirici Malzeme Alımı Hk.
EXIMBANK İhracat Kredileri ve Alacak Sigortası Programları Bilgilendirme Semineri
Yetki Devri- Denizyolu ile Taşınan Tehlikeli Maddelere İlişikin Mevzuat
Bakanlık bildirimi hk. (Uluslararası Eşya Taşımacılığı / Hazar Geçişleri)
Erasmus Akreditasyon Çağrısı
ETSG Sektör Duyurusu
Ülkemiz İle Libya Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı Hakkında
AB Yeşil Mutabakatı (Green _ JDeal) Semineri (İnternet Üzerinden)

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL