.: Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler

2020-07-27
TOBB
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tarih : 22.07.2020
Sayı : 34221550-100- 6366
Konu : Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar
Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki
İşlemler
İlgi: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 17.07.2020 tarihli ve 55933913 sayılı yazı.

İlgi'de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, 1 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türkiye Gümrük
Bölgesine yolcu beraberinde getirilen numune, sergi ve fuar eşyalarının veya Türkiye Gümrük Bölgesinden
çıkarılan söz konusu numune eşyaların "Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu" ile
yapılabilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmektedir.
Bilgilerini ve Odanız üyesi ilgili firmalara konu hakkında duyuru yapılmasını rica ederim.
Saygılarımla,
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
EK: Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler (2 sayfa)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 72093537-010.06.02
Konu : Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve
Fuar Eşyası Beyan Formu
Kapsamındaki İşlemler
DAĞITIM YERLERİNE

01.04.2020 tarihli, 31086 sayılı Resini Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ticari hayatta firmalarımızın rekabet gücünün
korunması açısından Türkiye Gümrük Bölgesine yolcu beraberinde getirilen numune, sergi ve
fuar eşyası ile Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri
getirilen numune, sergi ve fuar eşyasına ilişkin beyanın, "Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve
Fuar Eşyası Beyan Formu" ile yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.
Söz konusu Yönetmelik değişikliğine istinaden yayımlanan 2020/18 sayılı Genelge ile
Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen
numune, sergi ve fuar eşyasının beyanı ile yurt dışından ülkemize yolcu beraberinde getirilen
numunelik eşya ve modellerin serbest dolaşıma girişinde uygulanacak gümrük işlemlerine
ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Yukarıda yer alan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Bakanlığımız web sayfasında
"e-işlemler" bölümünde bulunan Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Programı
üzerinden ilgili formun elektronik ortamda doldurulması suretiyle gümrük idaresine beyan
yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. Kullanıcıların sisteme giriş yapabilmeleri için öncelikle
sisteme kayıt olmaları ve kendilerine gelen e-posta üzerinden hesaplarını aktifleştirmeleri
gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
KOBİGEL- Kobi Gelişim Destek Programı
Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler
Akkuyu Nükleer Santral Projesi - İhale Süreçleri
E-Devlet Hizmetleri Hk
2020/17 Sayılı Genelge
World of Hunting and Nature Exhibition, Hungary 2021
Türkiye-Polonya Online İş Forumu
Hijyen ve COVID-19 Belgeleri Semineri (İnternet Üzerinden)
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri Hakkında
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Kar Amacı Güden Kuruluşların Başvurusuna Açıldı
Fas Gümrük Uygulaması Hakkında
Singapur İş Federasyonu’nun Duyurusu Hakkında
Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme) Hakkında
Geri verme veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması Hakkında

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL