.: Akkuyu Nükleer Santral Projesi - İhale Süreçleri

2020-07-24
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ
Tarih: 20.07.2020
Sayı: 34221550-622.03- 6255
Konu: Akkuyu Nükleer Santral Projesi - İhale Süreçleri

İlgi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 08.07.2020 tarih ve 63067023-500-E. 19026
sayılı yazısı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü'nden alman
ilgi yazıda; Akkuyu Nükleer A.Ş. ihalelerine katılmak isteyen Türk firmalarına ihale başvuruları konusunda
yardımcı olunması ve bilgilendirme maksadıyla ana yüklenici tarafından İstanbul'da Tedarikçi İlişkileri
Birimi kurulduğu ve bilgilendirme hattı açıldığı bildirilmektedir.
Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
EK: Akkuyu Nükleer Santral Projesi - İhale Süreçleri (1 sayfa)

Gelen Evrak Tarih Sayı: 09.07.2020 - 21244
T.C.ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü
Sayı : 63067023-500-E. 19026 08.07.2020
Konu : Akkuyu Nükleer Santral Projesi - İhale Süreçleri

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

2010 yılında Ülkemiz ve Rusya arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşmayla
Akkuyu Nükleer Santrali'nin kurulmasına yönelik çalışmalar başlamış ve Nisan 2018'de
birinci ünite, Ağustos 2019'da ikinci ünite için İnşaat Lisansı alınması ile inşaat faaliyetleri
hızlanmıştır.
Santrale yönelik ihaleler, Proje Şirketi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. ve ana yüklenici
Titan 2 IC İçtaş İnşaat A.Ş. tarafından Rus devlet nükleer şirketi Rosatom kurallarına göre
düzenlenmektedir.
İhalelere katılmak isteyen Türk firmalarına ihale başvuruları konusunda yardımcı
olunması ve bilgilendirme maksadıyla ana yüklenici tarafından İstanbul'da Tedarikçi İlişkileri
Birimi kurulmuş ve bilgilendirme hattı açılmıştır. Bilgilendirme hattı ve kurumsal e-posta
vasıtası ile Tedarikçi İlişkileri Birimi tarafından Türk firmalarının sorularının kesintisiz olarak
yanıtlanması planlanmaktadır.
Bahse konu Tedarikçi İlişkileri Birimi'nin irtibat bilgileri ve ihalelerin yayımlanacağı
sayfalara ilişkin bilgi notu ekte tarafınıza sunulmaktadır. Yerli katkının artırılması çalışmaları
kapsamında, ekte sunulan bilgi notunun Türk firmalarına duyurulmak üzere Birliğinize bağlı
odalara gönderilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.
İbrahim Halil DERE
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek : İhale Süreçlerine İlişkin Bilgiler (1 sayfa)

EK-1 İHALE SÜREÇLERİ KONUSUNDA FAYDALI BİLGİLER / AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ
Sayın Yetkili;
Ülkemizin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Santralinin inşaatı 2018'de ilk reaktör için
İnşaat Lisansı alınması ile hızlanmıştır.
Santrale yönelik ihaleler Proje Şirketi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. ve ana yüklenici (Titan2-
IC İçtaş JV) tarafından Rosatom (Rus Atom Enerjisi Şirketi) kurallarına göre
düzeni enmektedir.
İhalelere katılmak isteyen Türk firmalarına ihale başvuruları konusunda yardımcı
olunması ve bilgilendirme maksadı ile ana yüklenici tarafından İstanbul'da bir ofis (Tedarikçi
İlişkileri) kurulmuş ve bilgilendirme hattı açılmıştır. Bilgilendirme hattı ve kurumsal eposta
vasıtası ile Türk firmalarının sorularının kesintisiz olarak yanıtlanması
planlanmaktadır.
Tedarikçi İlişkileri Birimi için irtibat bilgileri ve ihalelerin yayımlanacağı sayfalara
ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır.
Saygılarımızla.

Titan2 - IC tÇTAŞ JV (Ana Yüklenici) Tedarikçi İlişkileri Ofisi
Adres: Merkez Mah. Silahşor Cad. No:42 Bomonti - Şişli / İstanbul
Kurumsal E-posta: lokalizasyon@t2ic.com
İrtibat Kişileri:
Evren Kepti ( evren.kepti@ictas.com.tr ve evren.kepti@t2ic.com)
Altuğ Karabulut: altug.karabulut@ictas.com.tr
İrtibat Telefonu: 0850-207-70-30
İhale Duyuruları Takip Sayfaları:
http://www.akkuyu.com/satin-almalar
http://zakupki.rosatom.ru/en/
Yıllık Satınalma Programı:
http://www.akkuvu-com/yillik-satin-alma-programi
Tedarikçi Anketi:
http://www.akkuyu.com/nasil-tedarikci-olabilirim


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu
Ticaret ve Yatırım Ülkesi: MACARİSTAN Etkinliği Hk.
Meksika Yatırım Planı
Bosna Hersek Trebinje Serbest Bölgesi
EXIMBANK Anketi
Motorlu Kara Taşitı Kiralama İşletmeleri Tarafından Yapılan Satışlar Hakkında Genelge
Libya Mutabakat Zaptı
İkili Odalar_'a Üyelik
Helal Akreditasyon Kurumu
KOBİ’ler ve Kurumlar İçin Siber Güvenlik Bilgilendirme Semineri
14 Ekim Dünya Standartlar Günü Webinarı
KOBİ’ler İçin Faktoring ve Finansal Kiralama Webinan
Meksika 2021-2024 Dönemi İlaç Ve İyileştirici Malzeme Alımı Hk.
EXIMBANK İhracat Kredileri ve Alacak Sigortası Programları Bilgilendirme Semineri
Yetki Devri- Denizyolu ile Taşınan Tehlikeli Maddelere İlişikin Mevzuat
Bakanlık bildirimi hk. (Uluslararası Eşya Taşımacılığı / Hazar Geçişleri)
Erasmus Akreditasyon Çağrısı
ETSG Sektör Duyurusu
Ülkemiz İle Libya Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı Hakkında
AB Yeşil Mutabakatı (Green _ JDeal) Semineri (İnternet Üzerinden)

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL