.: 2020/17 Sayılı Genelge

2020-07-24
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ

Tarih 20.07.2020
Sayı 34221550-100-
Konu 2020/17 Sayılı Genelge 6245

İlgi: Ticaret Bakanlığımdan alınan 16.07.2020 tarihli ve 55884591 sayılı yazı.
İlgi'de kayıtlı yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-devlet aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı
açıklamak üzere "YYS Elektronik Başvuru İşlemleri" konulu 2020/17 sayılı Genelge'nin hazırlandığı
belirtilmiştir.
Bahse konu genelge ve ekinde yer alan kılavuz "https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmisyukumlu-
statusu/belgeler" adresinde yer almaktadır.
Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu
Ticaret ve Yatırım Ülkesi: MACARİSTAN Etkinliği Hk.
Meksika Yatırım Planı
Bosna Hersek Trebinje Serbest Bölgesi
EXIMBANK Anketi
Motorlu Kara Taşitı Kiralama İşletmeleri Tarafından Yapılan Satışlar Hakkında Genelge
Libya Mutabakat Zaptı
İkili Odalar_'a Üyelik
Helal Akreditasyon Kurumu
KOBİ’ler ve Kurumlar İçin Siber Güvenlik Bilgilendirme Semineri
14 Ekim Dünya Standartlar Günü Webinarı
KOBİ’ler İçin Faktoring ve Finansal Kiralama Webinan
Meksika 2021-2024 Dönemi İlaç Ve İyileştirici Malzeme Alımı Hk.
EXIMBANK İhracat Kredileri ve Alacak Sigortası Programları Bilgilendirme Semineri
Yetki Devri- Denizyolu ile Taşınan Tehlikeli Maddelere İlişikin Mevzuat
Bakanlık bildirimi hk. (Uluslararası Eşya Taşımacılığı / Hazar Geçişleri)
Erasmus Akreditasyon Çağrısı
ETSG Sektör Duyurusu
Ülkemiz İle Libya Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı Hakkında
AB Yeşil Mutabakatı (Green _ JDeal) Semineri (İnternet Üzerinden)

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL