.: Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri Hakkında

2020-07-20
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tarih : 13.07.2020
Sayı : 34221550-100- 6082
Konu : Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda
Uygunluk Kontrolleri Hakkında

İlgi : a) 20.02.200 tarihli ve 1771 nolu yazımız.
b) 27.04.2020 tarihli ve 3998 sayılı yazımız.
c) Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 09.07.2020 tarihli ve 55703615 sayılı yazı.
İlgi(a)'da kayıtlı yazımızda, 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle Fas'a ithal edilen sanayi ürünlerinin kontrollerinin
yazıda belirtilen anlaşmalı şirketler tarafından yapılacağı ve ürünlere yönelik uygunluk sertifikalarının
zorunlu olduğu belirtilmiştir. Yazıda, Fas gümrüklerinde kontrolü yapılacak olan sanayi ürünlerinin listesi
paylaşılmış olup, liste dışında kalan sanayi ürünlerinin kontrollerinin çıkış ülkelerinde gerçekleştirileceği
fakat 20 Nisan 2020 tarihine kadar bu ürünlerin kontrollerinin Fas gümrüklerinde de yapılabileceği ifade
edilmiştir.
İlgi(b)'de kayıtlı yazımızda, ilgili ürünlerin kontrollerine yönelik 20 Nisan 2020 olarak bildirilen tarihin 19
Haziran 2020'ye kadar uzatıldığı ve 20 Haziran 2020'de sona ereceği duyurulmuştur.
İlgi(c)'de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, ilgili ürün listelerinde güncellemelerin olması
sebebiyle listelerin takip edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Listelere aşağıda verilen bağlantı adreslerinden
ulaşılabilmektedir.
Yazıda devamla, Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda,
koronavirüs (COV1D-19) salgını kaynaklı yaşanan sorunlar nedeniyle çıkış ülkelerinde gerçekleştirilemeyen
ürün kontrolleri için PORTNET internet platformu üzerinden ithalat başvurusu yapılırken 'Yeminli
Beyanname' verilmesi şartıyla 20 Haziran 2020 tarihinden sonra da Fas gümrüklerinde kontrol imkânının
sağlanabileceği vurgulanmaktadır. Anılan duyuruya aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir.
Bu itibarla bilgilerini ve konu hakkında Odanız üyesi ilgili firmaların bilgilendirilmesini rica ederim.
Saygılarımla,
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

Menşe Ülkede Kontrol Edilecek Ürünler Listesi:

http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles%20a%201%20
origine l.pdf
Fas'ta Varış Noktasında Kontrol Edilecek Ürünler Listesi:
http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/fıles/Liste%20des%20produits%20controles%20%20au%2
0MARQC%20Vl.pdf
Duyuru Erişim Adresi:
http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/entr%C3%A9e-en-vigueur-du-nouveau-syst%1C3%A8me-decontr%
C3%B41e-des-produits-industriels-%C3%A0-l%E2%80%99importation

Ticaret Bakanlığından Alınan Yazı (2 sayfa)

Gelen Evrak Tarih Sayı: 10.07.2020 - 21484
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Sayı : 86633424-724.01.01
Konu : Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda
Uygunluk Kontrolleri Hakkında
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: a) 17.02.2020 tarih ve 52403607 sayılı yazımız,
b) 21.04.2020 tarih ve 53982737 sayılı yazımız.

İlgi'de kayıtlı yazılarımızda özetle, Fas'a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel
mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak
kullanılarak gerçekleştirilmeye başlanılacağı, bu kapsamda Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve
Sayısal Ekonomi Bakanlığı tarafından Fransız Bureau Veritas, Alman TUV Rheinland ve
İspanyol ApplusFomento firmaları ile anlaşma sağlandığı, bahsi geçen tarihten itibaren
kontrole tabi olan sanayi ürünlerinin ithalatçıları tarafından anlaşmalı şirketlerden sağlanan
uygunluk sertifikalarının ibrazının zorunlu hale geleceği ifade edilirken, ilgili Bakanlık
tarafından ilan edilen liste kapsamı dışında kalan sanayi ürünlerinde uygunluk kontrollerinin
çıkış ülkelerinde gerçekleştirileceği; öte yandan, 20 Nisan 2020 tarihine kadar tanımlanan
geçiş döneminin COVID - 19 Salgını sebebiyle oluşan olağanüstü halden dolayı, 19 Haziran
2020 tarihine kadar uzatıldığı ve 20 Haziran 2020 tarihi itibariyle geçiş döneminin sona
ereceği bildirilmişti.
Bu defa, Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Müşavirliğimizce zaman
içerisinde uygulamanın nasıl ilerlediğine ilişkin yetkilendirilmiş firmalarla yapılan
görüşmelerde uygulama listelerinde güncellemeler yapılabildiğinin anlaşıldığı, bu sebeple,
yazıları tarihi itibariyle en güncel uygulama listelerine aşağıdaki linklerde yer verildiği,
ihracatçılarımızın aşağıdaki listeleri ürün kodu ile kontrol ederek ihraç edecekleri ürünlerin
uygunluk kontrollerinin ülkemizde mi yoksa Fas'ta mı gerçekleştirileceği konusunda bilgi
sahibi olabileceği belirtilmektedir.
Menşe ülkede kontrol edilecek ürünler listesi:
http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles
%20a%201%20origine_l .pdf

Fas'ta, varış noktasında, kontrol edilecek ürünler listesi:
http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles
%20%20au%20MAROC%20Vl .pdf
Öte yandan, mezkur yazıda, anılan Bakanlığın internet sitesinde yapılan yeni bir
duyuru ile normal koşullarda kontrolleri çıkış ülkesinde gerçekleştirilmesi gereken ürünlerle
ilgili olarak COVID - 19 Salgınından kaynaklı sebeplerle zorlukların yaşanması ve kontrolün
bir şekilde çıkış ülkesinde gerçekleştirilememesi halinde, istisnai bir uygulama olarak 20
Haziran 2020 tarihinden sonra Fas'a ulaşan eşya için Fas gümrük noktalarında uygunluk
kontrollerini gerçekleştirme imkanının tanınacağı; ancak, bu imkandan faydalanabilmek için
ön koşul olarak ilgili ithalatçılar tarafından, Fas'ta gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği
PORTNET internet platformu üzerinden ithalat başvurusu yapılırken "Yeminli Beyanname"
(Declaration sur L'honneur) verilmesi gerektiği, aksi takdirde bu istisnai uygulamadan
faydalanmanın mümkün olmayacağı hususlarının kamuoyu ile paylaşıldığı belirtilmektedir.
Söz konusu kamuoyu duyurusuna aşağıdaki linkte yer verilmektedir.
http ://www.mc inet.gov ,ma/fr/content/entr%C 3% A9e-en-vigueur-du-nouveau-sy st%
C3%A8me-de-contr%C3%B41e-des-produits-industriels-%C3%A0-l%E2%80%99importatio
Bu bağlamda, Fas'a ihracat yapan firmalarımızın güncel listelere ilişkin bilgi
verilerek söz konusu listelerin çok sıklıkla olmasa da uygulamada ortaya çıkan eksiklikler
sebebiyle zaman zaman güncellenebildiği bu sebeple ihracat öncesinde söz konusu listeleri
kontrol etmelerinin ileride ortaya çıkması muhtemel sorunları önleyeceği hususunda ve 20
Haziran 2020 tarihinden sonra Fas'a ulaşan eşya için başlatılan istisnai uygulama konusunda
bilgilendirilmelerinde fayda bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Aylin BEBEKOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
KOBİGEL- Kobi Gelişim Destek Programı
Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler
Akkuyu Nükleer Santral Projesi - İhale Süreçleri
E-Devlet Hizmetleri Hk
2020/17 Sayılı Genelge
World of Hunting and Nature Exhibition, Hungary 2021
Türkiye-Polonya Online İş Forumu
Hijyen ve COVID-19 Belgeleri Semineri (İnternet Üzerinden)
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri Hakkında
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Kar Amacı Güden Kuruluşların Başvurusuna Açıldı
Fas Gümrük Uygulaması Hakkında
Singapur İş Federasyonu’nun Duyurusu Hakkında
Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme) Hakkında
Geri verme veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması Hakkında

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL