.: Geri verme veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması Hakkında

2020-06-22
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 12.06.2020 tarih 5030 sayılı gelen yazıda;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya istinaden;

İlgili yazıda, ve İlişikte bir örneği sunulan yazıda, 01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30'uncu maddesindeki hüküm gereğince, mevzuatta gerekli değişikliğinin yapıldığı belirtilmiştir.

Yazıda, yapılan değişiklik uyarınca anılan yönetmeliğinin 78 no.lu ekinde yer alan "Geri Verme veya Kladırma Başvurusu Formu"nun elektronik ortamda sunulmasına ilşkin teknik çalışmaların tamamlanmış olduğu ve "Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetim Sistemi"nin devreye alındğı ifade edilmiştir.

Yazıda, devamla söz konusu sistemin kullanımı ile ilgili bilginin Ek'te bir örneği sunulan kılavuzda yer aldığı açıklanmakla birlikte kullanılmaya başlanacak olmasıyla birlikte ilgili kılavuzun da güncellenerek Ticaret Bakanlığı web sitesine bilahare ekleneceği bildirilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

ilgili yazı: https://www.devrektso.org.tr/Portals/193/haberresim/Geri%20verme%20veya%20kald%C4%B1rma%20ba%C5%9Fvurusu.pdf


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu
Ticaret ve Yatırım Ülkesi: MACARİSTAN Etkinliği Hk.
Meksika Yatırım Planı
Bosna Hersek Trebinje Serbest Bölgesi
EXIMBANK Anketi
Motorlu Kara Taşitı Kiralama İşletmeleri Tarafından Yapılan Satışlar Hakkında Genelge
Libya Mutabakat Zaptı
İkili Odalar_'a Üyelik
Helal Akreditasyon Kurumu
KOBİ’ler ve Kurumlar İçin Siber Güvenlik Bilgilendirme Semineri
14 Ekim Dünya Standartlar Günü Webinarı
KOBİ’ler İçin Faktoring ve Finansal Kiralama Webinan
Meksika 2021-2024 Dönemi İlaç Ve İyileştirici Malzeme Alımı Hk.
EXIMBANK İhracat Kredileri ve Alacak Sigortası Programları Bilgilendirme Semineri
Yetki Devri- Denizyolu ile Taşınan Tehlikeli Maddelere İlişikin Mevzuat
Bakanlık bildirimi hk. (Uluslararası Eşya Taşımacılığı / Hazar Geçişleri)
Erasmus Akreditasyon Çağrısı
ETSG Sektör Duyurusu
Ülkemiz İle Libya Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı Hakkında
AB Yeşil Mutabakatı (Green _ JDeal) Semineri (İnternet Üzerinden)

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL