.: Geri verme veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması Hakkında

2020-06-22
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 12.06.2020 tarih 5030 sayılı gelen yazıda;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya istinaden;

İlgili yazıda, ve İlişikte bir örneği sunulan yazıda, 01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30'uncu maddesindeki hüküm gereğince, mevzuatta gerekli değişikliğinin yapıldığı belirtilmiştir.

Yazıda, yapılan değişiklik uyarınca anılan yönetmeliğinin 78 no.lu ekinde yer alan "Geri Verme veya Kladırma Başvurusu Formu"nun elektronik ortamda sunulmasına ilşkin teknik çalışmaların tamamlanmış olduğu ve "Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetim Sistemi"nin devreye alındğı ifade edilmiştir.

Yazıda, devamla söz konusu sistemin kullanımı ile ilgili bilginin Ek'te bir örneği sunulan kılavuzda yer aldığı açıklanmakla birlikte kullanılmaya başlanacak olmasıyla birlikte ilgili kılavuzun da güncellenerek Ticaret Bakanlığı web sitesine bilahare ekleneceği bildirilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

ilgili yazı: https://www.devrektso.org.tr/Portals/193/haberresim/Geri%20verme%20veya%20kald%C4%B1rma%20ba%C5%9Fvurusu.pdf


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
KOBİGEL- Kobi Gelişim Destek Programı
Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler
Akkuyu Nükleer Santral Projesi - İhale Süreçleri
E-Devlet Hizmetleri Hk
2020/17 Sayılı Genelge
World of Hunting and Nature Exhibition, Hungary 2021
Türkiye-Polonya Online İş Forumu
Hijyen ve COVID-19 Belgeleri Semineri (İnternet Üzerinden)
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri Hakkında
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Kar Amacı Güden Kuruluşların Başvurusuna Açıldı
Fas Gümrük Uygulaması Hakkında
Singapur İş Federasyonu’nun Duyurusu Hakkında
Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme) Hakkında
Geri verme veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması Hakkında

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL