.: Yetki Belgesi İşlemleri

2020-05-05
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Tarih 30.04.2020
Sayı 34221550-259- 4058
Konu Yetki Belgesi İşlemleri

İlgi : 15.04.2020 tarihli, 3748 sayılı ve "Koronavirüs önlemleri" konulu yazımız
İlgi yazımız ile Koronavirüsün (COVID - 19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza
indirilmesini teminen; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY)
çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleriyle ilgili olarak; KTY'nin 14 üncü maddesinin yirmibirinci fıkrası
gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 01.03.2020 tarihinden başlamak üzere
durdurulması hususunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygun görüldüğü bildirilmiştir.
Konu hakkında anılan Bakanlıktan alınan 17.04.2020 tarihli yazıda; Bakanlık otomasyon kayıtlarının
incelendiği; yapılan inceleme neticesinde; KTY'nin 14 üncü madesinin yirmibirinci fıkrası gereğince U-Net
Otomasyon Sisteminde iptal kaydı oluşturulmuş olan yetki belgeleri için otomasyon sistemindeki mevcut
iptal kayıtlarının kaldırıldığı, yine anılan yetki belgeleri için asgari kapasite kaybına ilişkin sağlanmayan gün
sayısının ise ilgi talimat çerçevesinde 01.03.2020 tarihi esas alınmak suretiyle Bakanlık U-Net Otomasyon
sisteminde güncellendiği belirtilerek, konunun ilgili firmalara intikal ettirilmesi gerektiği bildirilmektedir.
Bakanlık tarafından yayımlanan listeye https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/DuyuruDetay/ulastirma-ve-altyapibakanligindan-
koronavirus-onlemleri/505 adresinden ulaşılabilmekte olup, konunun Odanız üyesi ilgili
firmalara duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
Saygılarımla,
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Yetki Belgesi İşlemleri
TMGD Muafiyeti Hk.
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatta Uygunluk Kontrolleri
Fas Kamu İhaleleri COVID-19 Tedbiri
2020 Nefes Kredisi
Yıllık işletme Cetveli
Dolandırıcılık Vakaları
Ukrayna Tarım Arazileri Kanunu Hk.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İhracat
Koronavirüs önlemleri
Askıya alma / kota başvurusu
Rusya Federasyonu ve Avrasya Ekonomik Birliği Ülkeleri/Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
Koronavirüs (COVID-19) Salgını Tedbirleri Kapsamında Geri Gelen Eşya
Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi'nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL