.: TMGD Muafiyeti Hk.

2020-05-05
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Tarih 29.04.2020
Sayı 34221550-250- 4019
Konu TMGD Muafiyeti Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 20.04.2020
tarih ve E.24936 sayılı yazıda, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin Genel
Kurallar başlıklı 5 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında hazırlanan "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi
Düzenlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge"nin 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık
Makam Onayıyla yayımlandığı belirtilmektedir.
Ayrıca, daha önce ilgili Bölge Müdürlüklerine hitaben yazılan muhtelif yazılar ile de Tehlikeli Madde Faaliyet
Belgesi (TMFB) başvurularına istinaden alınan şikayet, görüş ve talepler doğrultusunda; tehlikeli madde
taşıma faaliyetini şubeleri üzerinden yürüten bununla birlikte faturalandırma işlemini ve diğer idari işlemleri
merkez adresi üzerinden yapan taşımacıların, merkez adresinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
(TMGD) istihdam etmesinin veya bir TMGD'den hizmet almasının zorunlu olmadığı belirtilmiştir.
Bununla birlikte ilgili Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirmede,
- Yönerge kapsamında merkez adresinde fiili olarak tehlikeli madde elleçlemesi gerçekleştirmeden yalnızca
faturalandırma ve yönetim işlemleri gerçekleştiren ve TMFB'sinde sadece "gönderen" veya sadece "taşımacı"
veya sadece her iki ibarenin bulunması,
- Tehlikeli madde elleçleme faaliyetini fiili olarak merkeze bağlı şubeleri üzerinden gerçekleştirilmesi,
- Şubelerinde TMGD istihdam etme veya TMGDK'dan TMGD hizmeti alması,
şartlarının tümünün sağlandığına dair Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının
Yetkilendirilmesi Hakkında Yönergenin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında, işletmenin faaliyette
bulunduğu Bölge Müdürlüğünün yetki alanındaki herhangi bir TMGDK'dan bir muafiyet raporu alan ilgili
işletmelerin daha önce Bölge Müdürlüklerine bildirilen uygulama doğrultusunda TMGD'den muaf
tutulacağı bildirilmektedir.
Bilgilerini ve konunun Odanız üyesi ilgili firmalara duyurulması huşunda gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yardımcısı


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Koroııavirüs (Covid-19) Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti İle İlgili Önemli Duyuru
Hatırlatma: Türkiye-Polonya Online İş Forumu
KOBİGEL- Kobi Gelişim Destek Programı
Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler
Akkuyu Nükleer Santral Projesi - İhale Süreçleri
E-Devlet Hizmetleri Hk
2020/17 Sayılı Genelge
World of Hunting and Nature Exhibition, Hungary 2021
Türkiye-Polonya Online İş Forumu
Hijyen ve COVID-19 Belgeleri Semineri (İnternet Üzerinden)
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri Hakkında
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Kar Amacı Güden Kuruluşların Başvurusuna Açıldı
Fas Gümrük Uygulaması Hakkında
Singapur İş Federasyonu’nun Duyurusu Hakkında
Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme) Hakkında
Geri verme veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması Hakkında
Suudi Arabistan Gümrük Vergileri
Ticaret Müşavirleriyle Elektronik Sohbetler-ABD ve Kanada

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL