.: Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatta Uygunluk Kontrolleri

2020-05-05
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Tarih 27.04.2020
Sayı 34221550-100- 3998
Konu Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatta Uygunluk
Kontrolleri

İlgi: a) 20.02.2020 tarihli ve 1771 sayılı yazımız.
b) Ticaret Bakanlığımdan alınan 21.04.2020 tarihli ve E-00053982737 sayılı yazı.
İlgi(a)'da kayıtlı yazımızda, Fas'a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk
kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirileceği belirtilmekle
birlikte, yazımızda yer alan ürün listesi dışında kalan tüm sanayi ürünleri için 20 Nisan 2020 tarihine kadar
tanımlanan geçiş döneminde, Fas gümrük noktalarında söz konusu uygunluk kontrollerinin
yapılabileceği açıklanmıştır.
Diğer taraftan, ilgi(b)'de kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda, Fas'a gerçekleştirilen ihracat özelinde
uygunluk kontrolleri ile ilgili daha önce 20 Nisan 2020 olarak belirlenen geçiş dönemi süresinin, COVID-19
nedeniyle 19 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığı ve 20 Haziran 2020 tarihi itibariyle geçiş döneminin sona
ereceği belirtmiştir.
Bilgilerini ve konu hakkında Odanız/Borsanız üyesi ilgili firmaların bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı (2 sayfa)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Sayı : 86633424-724.01.01
Konu : Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda
Uygunluk Kontrolleri
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: 17.02.2020 tarih ve 52403607 sayılı yazımız.

İlgi'de kayıtlı yazımızda özetle, Fas'a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat
çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak
gerçekleştirilmeye başlanılacağı, bu kapsamda adı geçen Fas'lı Bakanlıkla Fransız Bureau
Veritas, Alman TUV Rheinland ve İspanyol ApplusFomento firmaları ile anlaşma sağlandığı,
bahsi geçen tarihten itibaren kontrole tabi olan sanayi ürünlerinin ithalatçıları tarafından
anlaşmalı şirketlerden sağlanan uygunluk sertifikalarının ibrazının zorunlu hale geleceği ifade
edilirken, Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı tarafından ilan edilen liste
kapsamı dışında kalan sanayi ürünlerinde uygunluk kontrollerinin çıkış ülkelerinde
gerçekleştirileceği; öte yandan, 20 Nisan 2020 tarihine kadar tanımlanan geçiş dönemine özgü
olmak üzere mezkur Bakanlık tarafından ilan edilen ve İlgi yazımızda detaylarına yer
verdiğimiz liste kapsamı dışında tüm sanayi ürünleri için Fas gümrük noktalarında uygunluk
kontrollerini gerçekleştirme imkanı tanınacağı hususlarına yer verilmişti.
Bu defa, Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıda, adı geçen Fas'lı Bakanlığın
internet sitesinde yayımlanan yeni bir duyuru ile COVID - 19 Salgını sebebiyle oluşan
olağanüstü sağlık halinden dolayı, geçiş döneminin 19 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığı
ve 20 Haziran 2020 tarihi itibariyle geçiş döneminin sona ereceğinin bildirildiği ifade
edilmektedir. Söz konusu kamuoyu duyurusuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilmek
mümkündür:

http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/externalisation-du-contr%C3%B41e-des-produits-industriels-%C3%A0-l%E2%80%99importation-prolongation-de-la

Bu bağlamda, söz konusu durumun Fas'a ihracat ile iştigal eden ülkemiz firmalarına
süre uzatımı hakkında bilgilendirme yapılmasında fayda olduğu değerlendirilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Aylin BEBEKOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Yetki Belgesi İşlemleri
TMGD Muafiyeti Hk.
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatta Uygunluk Kontrolleri
Fas Kamu İhaleleri COVID-19 Tedbiri
2020 Nefes Kredisi
Yıllık işletme Cetveli
Dolandırıcılık Vakaları
Ukrayna Tarım Arazileri Kanunu Hk.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İhracat
Koronavirüs önlemleri
Askıya alma / kota başvurusu
Rusya Federasyonu ve Avrasya Ekonomik Birliği Ülkeleri/Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
Koronavirüs (COVID-19) Salgını Tedbirleri Kapsamında Geri Gelen Eşya
Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi'nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL