.: Fas Kamu İhaleleri COVID-19 Tedbiri

2020-05-05
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tarih 28.04.2020
Sayı 34221550-100-4010
Konu Fas Kamu İhaleleri Hakkında Alınan COVID-19 Tedbiri

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 22.04.2020 tarihli ve E-00054008223 sayılı yazı.
İlgi'de kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda, Fas genelinde COVID-19 salgınına karşı 20 Mart 2020
tarihinde başlayıp 20 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek olan olağanüstü sağlık hali ve sokağa çıkma yasağı
gibi önlemlerden dolayı, kamu ihaleleri yüklenicilerinin söz konusu süre içerisinde devam eden projelerinin
olumsuz etkilenmesi halinde, bu durumun mücbir sebep olarak kabul edilmesi kararının ilgili idari otorite
tarafından alındığı belirtilmiştir.
Bilgilerini ve konu hakkında Odanız/Borsanız üyesi ilgili firmaların bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı (1 sayfa)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 86633424-724.01.01
Konu : Fas Kamu İhaleleri Hakkında
Alınan COVID-19 Tedbiri

DAĞITIM YERLERİNE
Rabat Ticaret Müşavirliğimizce yapılan bilgilendirmede, Fas Ekonomi, Finans ve
İdarenin Reformu Bakanlığının, COVID - 19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında,
kamudan ihale alan yüklenicilerin, virüs salgınından kaynaklı sebeplerle gecikme cezası ile
karşılaşmaması adına, Fas genelinde 20 Mart 2020 tarihinde başlayan ve 20 Mayıs 2020
tarihine kadar sürecek olan olağanüstü sağlık hali ve sokağa çıkma yasağı gibi önlemlerin
devam etmekte olan projelerin gerçekleşme süresi üzerine olumsuz etkisi olması halinde, bu
durumun yüklenicinin kontrolü dışında gelişen bir etki ve mücbir sebeplerden biri olarak
sayılmasının yerinde olacağı yönünde karar verdiği ve işveren idareleri uygulamalarını bu
karar çerçevesinde gerçekleştirmeye davet ettiği bildirilmektedir.
Bilgigileri ile kuruluşunuz bünyesindeki ilgili firmalara gerekli duyurunun yapılması
hususunda gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Aylin BEBEKOĞLU
Bakan a
Genel Müdür Yardımcısı V.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Yetki Belgesi İşlemleri
TMGD Muafiyeti Hk.
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatta Uygunluk Kontrolleri
Fas Kamu İhaleleri COVID-19 Tedbiri
2020 Nefes Kredisi
Yıllık işletme Cetveli
Dolandırıcılık Vakaları
Ukrayna Tarım Arazileri Kanunu Hk.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İhracat
Koronavirüs önlemleri
Askıya alma / kota başvurusu
Rusya Federasyonu ve Avrasya Ekonomik Birliği Ülkeleri/Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
Koronavirüs (COVID-19) Salgını Tedbirleri Kapsamında Geri Gelen Eşya
Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi'nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL