.: Yıllık işletme Cetveli

2020-04-20
T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
Sayı : 14715018-120.02.02/55
Konu : Yıllık işletme Cetveli

DAĞITIM YERLERİNE
T.C SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞı
SAMSUN SANAYI VE TEKNOLOJI IL
MÜDÜRLÜĞÜ
20fW2020-l 471S018-120 02 02-E. 150*790
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan yeni tip koronavirüş Covid-19 salgınına karşı
sanayicileri koruyacak, olası mağduriyetleri önleyecek olan bazı tedbirler uygulamaya girmiş olup
söz konusu önlemleri içeren duyuru metni ekte gönderilmiştir.
Bu bağlamda; söz konusu tedbirlerin üyelerinize duyurularak bilgilendirilmeleri hususunda
gerekli işbirliğinin gösterilmesi için gereğini rica ederim.

Selahattin ALTUNSOY
Vali a.
Î1 Müdürü
Ek: Duyuru (1 sayfa)

SAMSUN SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
SANAYİ SÎCİL BELGESİ ÎLE İLGİLİ BASIN BÜLTENİ
1. 2019 yılı Yıllık İşletme Cetveli Süre Uzatımı
Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 5. Maddesi gereğince Sanayi Sicil
Belgesi sahibi işletmelerin her yıl 1 0cak-30 Nisan tarihleri arasında bir Önceki yıla ait (Yıllık
Ciro Bilgisi, Kapasite Kullanım Oranı Bilgisi, Çalışan Sayısı, Tüketilen Enerji, Üretim Şekli,
Üretim Bilgisi ve Atık Madde Bilgilerini) yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak e -
devlet Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda doldurarak vermeleri
gerekmektedir.
Her yıl Nisan ayı sonuna kadar girilmesi(doldurulması) gereken Yıllık İşletme Cetvelini
Covid-19 salgın riski nedeniyle veremeyen sanayicilerimizin yine 6948 sayılı Kanun
çerçevesinde Bakanlığımıza başvurusu halinde süre 4 aya kadar uzatılacaktır. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, yeni çalışmasıyla Covid-19 salgını nedeniyle e-Devlet Üzerinden
mücbir sebep bildiren sanayicilere destek olacaktır. Bu kasamda Yıllık işletme cetvelini
nisan ayı sonuna kadar yetiştiremeyen sanayicilere 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren e-Devlet
üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden başvurmaları durumunda 4 aya kadar
ek süre verilecektir.
2. Sanayi Sicil Belgesi Vize Sürelerinin Uzatımı
Covid-19 salgını nedeniyle yaşanabilecek gecikmeleri dikkate alan Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığımız, vize ek süre uygulamasında değişikliğe gitti. Sanayicilerimizin mağdur
olmaması amacıyla Bakanlığımızın teklifi üzerine EPDK tarafından alınan 09/04/2020 tarih
ve 9294 s ayılı Karar çerçevesinde; elektrik tarifelerinde sanayi aboneliğinden yararlanan
sanayicilerimiz için aranan vize edilmiş Sanayi Sicil Belgelerinin ibrazı için verilccck olan 30
günlük süre, Sanayi Sicil Belgesi vize süreleri 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla dolan veya 30
Haziran 2020 tarihine kadar dolacak olan sanayi işletmeleri için 30 gün yerine 90 gün olarak
uygulanacaktır.
3. Elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) Uygulamasına Geçilmesi
6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerimizin kayıtlarının tutulduğu Sanayi
Sicil Bilgi Sisteminde yapılan güncelleme neticesinde artık elektronik Sanayi Sicil Belgesi
(e-belge) uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayicilerimiz İl
Müdürlüklerimize elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt,
belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden Sanayi Sicil Bilgi
Sistemine girerek yapabileceklerdir.
Kamuoyuna ve ilgililere önemle duyurulur.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Koroııavirüs (Covid-19) Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti İle İlgili Önemli Duyuru
Hatırlatma: Türkiye-Polonya Online İş Forumu
KOBİGEL- Kobi Gelişim Destek Programı
Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler
Akkuyu Nükleer Santral Projesi - İhale Süreçleri
E-Devlet Hizmetleri Hk
2020/17 Sayılı Genelge
World of Hunting and Nature Exhibition, Hungary 2021
Türkiye-Polonya Online İş Forumu
Hijyen ve COVID-19 Belgeleri Semineri (İnternet Üzerinden)
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri Hakkında
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Kar Amacı Güden Kuruluşların Başvurusuna Açıldı
Fas Gümrük Uygulaması Hakkında
Singapur İş Federasyonu’nun Duyurusu Hakkında
Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme) Hakkında
Geri verme veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması Hakkında
Suudi Arabistan Gümrük Vergileri
Ticaret Müşavirleriyle Elektronik Sohbetler-ABD ve Kanada

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL