.: Ukrayna Tarım Arazileri Kanunu Hk.

2020-04-17
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tarih : 15.04.2020
Sayı : 34221550-010.07.02- 3756
Konu : Ukrayna Tarım Arazileri Kanunu Hk.

İlgi: Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel
Müdürlüğü'nden alman 03.04.2020 tarih ve 00053681511 sayılı yazı.
Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nden alınan "ilgi"
yazıda; 31 Mart 2020'de Ukrayna'da tarımsal amaçla kullanılan arazi satış moratoryumu 10.10.2019 tarihli
2178-10 sayılı Yasanın Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanan yasa ile kaldırıldığı, dolayısıyla
Ukrayna'dan arazi alımına yeni kriterler getirildiği bildirilerek konunun üyelerimize duyurulması talep
edilmektedir.
Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nden alınan söz konusu yazı
ekte gönderilmekte olup, konuyu ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
EK: Ukrayna Tarım Arazileri Kanunu Hk. (3 sayfa)

----------------

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü
Sayı : 16217094-041.02
Konu : Ukrayna Tarım Arazileri Kanunu
Hk.
DAĞITIM YERLERİNE

Odesa Ticaret Ataşeliğimizden alınan bir yazıda, 31 Mart 2020'de Ukrayna'da
tarımsal amaçla kullanılan arazi satış moratoryumu 10.10.2019 tarihli 2178-10 sayılı Yasanın
Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanan yasa ile kaldırıldığı, söz konusu yasanın ülkede
tarım sektörünün gelişiminde en önemli konu olarak değerlendirildiği, Yasanın 1 Temmuz
2021 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği, Yasanın yayınlandıktan 6 ay içinde Ukrayna
Bakanlar Kurulu'nun Tarım Yasası ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve kabul edilmesi ile
yetkilendirildiği (Uygulama usul ve esasları ve ilgili ikincil mevzuatlar 6 ay içinde Ukrayna
Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanacaktır) ifade edilmektedir.
Söz konusu Kanun ile öngörülen hususlar aşağıda yer almaktadır:
• 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Ukrayna'da tarımsal arazi
satışı konusundaki moratoryum kaldırılmaktadır.
• Haziran 2021'den 1 Ocak 2024'e kadar, bir alıcıya 100 hektardan fazla arazinin
satılamamasına yönelik arazi alımlarında kısıtlamalar uygulanacaktır. 2024 yılından
itibaren geçerli olacak şekilde bir alıcıya en fazla satılabilecek arazi azami limiti 10 bin
hektara çıkarılacaktır.
• 2021 yılından 1 Ocak 2024 tarihine kadar sadece gerçek kişiler arazi satın alma
hakkına sahip olacaktır. 1 Ocak 2024'ten sonra ancak tüzel kişilikler tarım
arazilerini satın alma hakkına sahip olacaktır. Söz konusu madde ile;
Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk Firmalarımız Ukrayna menşeili bir şirket
kurarak tarım arazilerini satın alma hakkını elde edebileceklerdir.
• Yabancılara arazi satın alma hakkı tanınmasıyla ilgili husus ulusal referandum ile
ayrıca çözülecektir. Ancak, referandumun sonuçlarına rağmen, yabancılar için
Ukrayna devlet sınırından 50 km'ye yakınlarında bulunan arazileri satın almak yasak
olacaktır.

• 2023 yılından itibaren, terör örgütlerinin üyesi olup Rusya devleti vatandaşlarına ait
olan şirketler Ukrayna arazilerini satın alamayacaklardır.
• Ayrıca, arazi alma yasağı yabancı ülkelerin sahip olduğu şirketler, offshore şirketleri
veya kurucuları (benefıciary) tespit edilmesi mümkün olmayan şirketler için
uygulanacaktır.
• Para aklama mücadelesi konusunda işbirliğinde bulunmayan şirketler, yasadışı yolu ile
para kazanan şirketler ve yaptırımların uygulandığı şirketler Ukrayna tarım arazilerini
satın alamayacaklardır.
• Arazi kiralayan kişi/şirket arazi satın alınmasında rüçhan hakkına sahiptir.
• Arazi üzerinde çalışan ve 2010 yılından geç olmamak üzere kullanma hakkına sahip
kiracılar tarım ihalelerine katılmadan 10 yıla kadar taksitle adı geçen araziyi satın
alabilecekler. Alıcı, ilk ödemeden hemen sonra mülkiyet hakkını kazanacaktır. Kiracı,
araziyi satın almak için rüçhan hakkını başka bir kişiye devretme şansına sahiptir,
ancak arazi sahibi bu konuda yazılı olarak bildirilmelidir.
• Bankalar arazinin krediye teminat olarak verilmesi halinde arazinin sahibi olabilirler.
Finansal kurumu araziyi aldıktan iki yıl içinde bu tür arsaları satmak zorundadır.
• İlk iki yıl içinde devlet arazilerinin satışı için yasak uygulanacaktır.
Bilgileri ve keyfiyetin yurtdışında tarımsal yatırımlarla ilgilenebilecek firmalara
iletilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Koroııavirüs (Covid-19) Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti İle İlgili Önemli Duyuru
Hatırlatma: Türkiye-Polonya Online İş Forumu
KOBİGEL- Kobi Gelişim Destek Programı
Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler
Akkuyu Nükleer Santral Projesi - İhale Süreçleri
E-Devlet Hizmetleri Hk
2020/17 Sayılı Genelge
World of Hunting and Nature Exhibition, Hungary 2021
Türkiye-Polonya Online İş Forumu
Hijyen ve COVID-19 Belgeleri Semineri (İnternet Üzerinden)
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri Hakkında
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Kar Amacı Güden Kuruluşların Başvurusuna Açıldı
Fas Gümrük Uygulaması Hakkında
Singapur İş Federasyonu’nun Duyurusu Hakkında
Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme) Hakkında
Geri verme veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması Hakkında
Suudi Arabistan Gümrük Vergileri
Ticaret Müşavirleriyle Elektronik Sohbetler-ABD ve Kanada

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL