.: Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İhracat

2020-04-17
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Tarih: 15.04.2020
Sayı: 34221550-104.02- 3752
Konu: Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İhracat

İlgi: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 09.04.2020 tarihli ve E-00053775234 sayılı yazı.
Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen ilgi'de kayıtlı yazıda,
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne çıkış yapmak üzere hareket/giriş gümrük idaresinden en geç 07.04.2020
tarihi saat 23:59'a kadar Dilucu Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen "muz" cinsi eşya taşıyan araçların, söz
konusu eşyanın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne satışının yapıldığını tevsik eden fatura ve CMR belgesi ibraz
edilmesi koşuluyla, mevzuat dahilinde gerekli işlemler yapılarak Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne çıkış
yapmasına izin verilmesi gerektiği bildirilmiştir.
Diğer taraftan yazıda, 08.04.2020 tarihinden itibaren ikinci bir bildirime kadar, hareket/giriş gümrük
idaresinden Dilucu Gümrük Müdürlüğüne "muz" cinsi eşyanın şevkine izin verilmeyeceği ve Dilucu Gümrük
Müdürlüğünce de söz konusu eşyanın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne çıkışı ile ilgili gümrük işlemi
yapılmayacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, "yumurta" ve "sığır eti" cinsi eşyaların ise, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ihtiyaçlarını
karşılayacak miktarda Dilucu Gümrük Müdürlüğüne sevk edilmesini teminen Gürbulak Gümrük ve Dış
Ticaret Bölge Müdürlüğü ile eşgüdüm sağlanacağı açıklanmıştır. Ayrıca, söz konusu eşyaların Nahçıvan
Özerk Cumhuriyeti'ne satışının yapıldığını tevsik eden fatura ve CMR belgesi ibraz edilmek koşuluyla,
mevzuat dâhilinde gerekli işlemlerin tamamlanarak, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne çıkışının yapılması
gerektiği belirtilmiştir.
Bu itibarla Odanız/Borsanız üyesi ilgili firmaların konu hakkında bilgilendirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Yetki Belgesi İşlemleri
TMGD Muafiyeti Hk.
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatta Uygunluk Kontrolleri
Fas Kamu İhaleleri COVID-19 Tedbiri
2020 Nefes Kredisi
Yıllık işletme Cetveli
Dolandırıcılık Vakaları
Ukrayna Tarım Arazileri Kanunu Hk.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İhracat
Koronavirüs önlemleri
Askıya alma / kota başvurusu
Rusya Federasyonu ve Avrasya Ekonomik Birliği Ülkeleri/Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
Koronavirüs (COVID-19) Salgını Tedbirleri Kapsamında Geri Gelen Eşya
Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi'nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL