.: Koronavirüs önlemleri

2020-04-17
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ
Tarih : 15.04.2020
Sayı : 34221550-250- 3748
Konu : Koronavirüs önlemleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 10.04.2020
tarihli yazıda, Koronavirüsün (COVID - 19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza
indirilmesini teminen; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY)
çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleriyle ilgili olarak;
1. KTY'nin 14 üncü maddesinin yirmibirinci fıkrası gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük
süre hesabının 01.03.2020 tarihinden başlamak üzere durdurulması,
2. KTY'nin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi gereğince sigorta şartı nedeniyle yetki belgesi
eki taşıt belgesinden taşıt düşüm işleminin durdurulmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.
Bilgilerini ve konuyla ilgili olarak Odanız/Derneğiniz üyesi ilgili firmaların bilgilendirilmesi hususunda
gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
AB COSME Programı Çağrı Duyurusu
KOBİ'ler İçin Ar-Ge Destekleri Semineri 12.01.2021 (online)
Hibe ve Kira Desteği
Helal Teknik Eğitimleri
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİlerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı
BREXIT
7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması Hk. Duyuru
Çarşamba Ticaret Ve Sanayi Odası İle T.Halkbankası Arasında Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı Protokolü İmzalandı.
Online Export Akademi Programı
KKYDP 14. Etap Destekleri
Kısa Çalışma Ödeneği
İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)
Doğrudan Yabancı Yatırımların İzlenmesi Hakkında AB Tüzüğü
COSME Programı Açık Teklif Çağrıları Bilgilendirme Eğitimi
Muafiyetlerin Kötüye Kullanımının Önlenmesi Hk. Genelge
Kamu Alacaklarını Yapılandırma Webinarı
Patent ve Marka Webinarı
AB COSME Programı Son Turizm Çağrısı
TÜBİTAK Ar-Ge Destekleri 2021 Yılı Çağrısı Hk.
Odamız Mesai Saaatleri Hakkında

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL