.: Askıya alma / kota başvurusu

2020-04-17
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ
Tarih: 16.04.2020
Sayı: 34221550-100- 3804
Konu: Askıya alma / kota başvurusu

İlgi: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 13.04.2020 tarihli elektronik posta.
İlgi'de kayıtlı elektronik postada, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki
sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya
alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de
yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmiştir.
Elektronik postada, AB Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG)
tarafından 01.01.2021 dönemi için Covid-19 pandemisi sebebiyle corona virüsle mücadelede kullanılan nihai
ürünlerin üretimi için hammadde veya ara mamul ithalatında askıya alma/kota başvuruları süresinin
uzatılması karan alındığı açıklanarak, bu kapsamda, 01.01.2021 dönemi için firmaların en geç 24.04.2020
tarihine kadar Ticaret Bakanlığına askıya alma/kota başvurusunda bulunmasının gerektiği bildirilmektedir.
Elektronik postada devamla, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar
Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmekte olduğu kaydedilerek, başvurulara
ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-almasistemi
adresinden ulaşılabileceği vurgulanmıştır.
Bu kapsamda askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2020/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin
Tebliğ (İthalat: 2020/18) incelenerek başvuruların anılan Bakanlığa yapılması gerekmektedir. Konu hakkında
ilgili kişilerin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

- Fundagül BACI Uzman T: 0 312 204 91 46
E: bacif@ticaret.gov.tr
- Burak AVCI Uzman T: 0 312 204 91 89
E: avcib@ticaret.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

- Muhammet HARTA Vİ Uzman T: 0 312 204 95 84
E: hartavim@ticaret.gov.tr
- F. Hilal YÜNEY Mühendis T: 0 312 204 92 96
E: yuneyf@ticaret.gov.tr
- Gülbiz SEMİZ Uzman Yrd. T: 0 312 204 99 63
E: semizg@ticaret.gov.tr
Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Yetki Belgesi İşlemleri
TMGD Muafiyeti Hk.
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatta Uygunluk Kontrolleri
Fas Kamu İhaleleri COVID-19 Tedbiri
2020 Nefes Kredisi
Yıllık işletme Cetveli
Dolandırıcılık Vakaları
Ukrayna Tarım Arazileri Kanunu Hk.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İhracat
Koronavirüs önlemleri
Askıya alma / kota başvurusu
Rusya Federasyonu ve Avrasya Ekonomik Birliği Ülkeleri/Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
Koronavirüs (COVID-19) Salgını Tedbirleri Kapsamında Geri Gelen Eşya
Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi'nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL