.: Rusya Federasyonu ve Avrasya Ekonomik Birliği Ülkeleri/Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)

2020-04-08
Tarih : 07.04.2020
Sayı : 34221550-101.99- 3600
Konu : Rusya Federasyonu ve Avrasya Ekonomik
Birliği Ülkeleri/Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)

İlgi : a) 03.04.2020 tarihli ve 3486 sayılı yazımız.
b) Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 07.04.2020 tarihli elektronik posta.
İlgi(a)'da kayıtlı yazımızda özetle, 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren MEDOS üzerinden düzenlenen ve
onaylanan Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)'nin üzerine karekod ve
doğrulama koduna yer verilmek suretiyle Oda personelince ıslak olarak imzalanmasına söz konusu tarih
itibariyle gerek olmadığı ve sadece MEDOS üzerinden ilgili belgelerin düzenlenip
onaylanacağı bildirilmişti.
Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ilgi(b)'de kayıtlı elektronik postada, geçmişte
yaşanılan tecrübeler göz önüne alınarak, başta Rusya Federasyonu olmak üzere Avrasya Ekonomik Birliği
üyesi ülkelerce elektronik ortamda düzenlenen ve onaylanan Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)
belgesinin kabul edilmesinde bir sorun yaşanmayacağına ilişkin ilgili ülkelerden teyit alınması amacıyla, 17
Nisan 2020 tarihine kadar anılan ülkelere Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)'nin sadece manuel
ortamda düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Elektronik postada, bahse konu teyidin 17 Nisan 2020 tarihinden Önce Ticaret Bakanlığına ulaşması
halinde bilahare bilgi verileceği açıklanmıştır.
Bu kapsamda, başta Rusya Federasyonu olmak üzere Özel Menşe Şahadetnamesi (FORMA)
düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler özelinde 17 Nisan 2020 tarihine kadar anılan
belgenin sadece manuel onaylanıp onay işlemlerinde ıslak mühür/ıslak imza kullanılması ve MEDOS
üzerinden elektronik onay yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca 17 Nisan 2020 tarihinden sonraki
uygulama için Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak talimata göre Birliğimizce gerekli duyuru yapılacaktır.
Odanız üyesi ilgili firmaların konu hakkında ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda gereğini önemle rica
ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Koroııavirüs (Covid-19) Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti İle İlgili Önemli Duyuru
Hatırlatma: Türkiye-Polonya Online İş Forumu
KOBİGEL- Kobi Gelişim Destek Programı
Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler
Akkuyu Nükleer Santral Projesi - İhale Süreçleri
E-Devlet Hizmetleri Hk
2020/17 Sayılı Genelge
World of Hunting and Nature Exhibition, Hungary 2021
Türkiye-Polonya Online İş Forumu
Hijyen ve COVID-19 Belgeleri Semineri (İnternet Üzerinden)
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri Hakkında
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Kar Amacı Güden Kuruluşların Başvurusuna Açıldı
Fas Gümrük Uygulaması Hakkında
Singapur İş Federasyonu’nun Duyurusu Hakkında
Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme) Hakkında
Geri verme veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması Hakkında
Suudi Arabistan Gümrük Vergileri
Ticaret Müşavirleriyle Elektronik Sohbetler-ABD ve Kanada

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL