.: Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi'nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

2020-04-07
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tarih 03.04.2020
Sayı 34221550-101.99- 3486
Konu Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe
Şahadetnamesi'nin Elektronik Ortamda
Düzenlenmesi

İlgi: a) 26.10.2018 tarihli ve 15918 sayıılı yazımız.
b) Ticaret Bakanlığından alınan 02.04.2020 tarihli ve E-00053667892 sayılı yazı.
Bilgileriniz olduğu üzere ilgi(a)'da kayıtlı yazımızda, Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi
(FORM-A)'nin Ticaret Bakanlığı'ndan gelecek ikinci bir talimata kadar her iki usulde (hem manuel hem de
Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi(MEDOS) üzerinden elektronik olarak) düzenlenebileceği
bildirilmiştir. Yazımızda ayrıca, söz konusu belgelerin üzerinde elektronik ortamda düzenlenen diğer menşe
ispat ve dolaşım belgelerindeki uygulamanın aksine, karekod veya doğrulama koduna yer verilmemesi ile
belgelerin elektronik ortamda onaylanmasının ardından Oda personelince ıslak olarak imzalanması gerektiği
ifade edilmiştir.
Ticaret Bakanlığı'nın Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)'nin her iki usulde de
onaylanması ve ıslak imzalanması yönündeki talimatının akabinde, Birliğimizce söz konusu belgelerin
tamamen MEDOS üzerinden elektronik olarak düzenlenmesine yönelik Bakanlıkları nezdinde muhtelif
tarihlerde bir çok kez girişimde bulunulmuştur. Buna ilaveten, Birliğimizin temsil edildiği kamu kurum ve
kuruluşlarının koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren başta Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon
Komitesi olmak üzere ilgili tüm platformlarda konu gündeme getirilmiştir.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-I9) salgının ortaya çıkmasını takiben, anılan belgelerin üzerine karekod ve
doğrulama linki koymak kaydı ile sadece MEDOS üzerinden elektronik olarak düzenlenmesi hususunda söz
konusu Bakanlığa ivedilikle yeniden başvurulmuştur.
Bu defa, Birliğimizce yapılan girişimler neticesinde Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ilgi(b)'de kayıtlı yazıda,
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ortaya çıkan durumun göz önüne alındığı vurgulanmış olup, Menşe
Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgelerinin sadece MEDOS sistemi üzerinden
düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçileceği belirtilmiştir.
Yazıda devamla, MEDOS sistemi üzerinden onaylanan söz konusu belgelerin Oda personelince ıslak olarak
imzalanmasına söz konusu tarih itibariyle gerek olmadığı ifade edilmektedir. Ayrıca söz konusu
Bakanlıkça ilgili ülkelere gerekli bildirimlerin yapılacağı vurgulanmıştır.
MEDOS sistemi üzerinde gerekli çalışma Birliğimizce yapılmakta olup, diğer menşe ispat ve dolaşım
belgelerindeki uygulamalarda olduğu gibi 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren MEDOS üzerinden düzenlenen ,
ve onaylanan Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)'nin üzerine karekod ve
doğrulama koduna yer verilecektir.

8 Nisaıı 2020 tarihinden itibaren Menşe Şahadetnamesini onaylamakla yetkili 252 Odamız ve bu
Odalarımız arasında yer almakla birlikte Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgesini
onaylamakla ayrıca yetkilendirilen Odalarımızın elektronik ortamda onay işlemi tamamlanan ilgili
belgelere ayrıca ıslak imza atma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.
Bu itibarla, Odanız üyesi ilgili firmaların konu hakkında bilgilendirilmesini önemle rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Koroııavirüs (Covid-19) Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti İle İlgili Önemli Duyuru
Hatırlatma: Türkiye-Polonya Online İş Forumu
KOBİGEL- Kobi Gelişim Destek Programı
Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler
Akkuyu Nükleer Santral Projesi - İhale Süreçleri
E-Devlet Hizmetleri Hk
2020/17 Sayılı Genelge
World of Hunting and Nature Exhibition, Hungary 2021
Türkiye-Polonya Online İş Forumu
Hijyen ve COVID-19 Belgeleri Semineri (İnternet Üzerinden)
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri Hakkında
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Kar Amacı Güden Kuruluşların Başvurusuna Açıldı
Fas Gümrük Uygulaması Hakkında
Singapur İş Federasyonu’nun Duyurusu Hakkında
Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme) Hakkında
Geri verme veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması Hakkında
Suudi Arabistan Gümrük Vergileri
Ticaret Müşavirleriyle Elektronik Sohbetler-ABD ve Kanada

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL