.: Destek Yönetim Sistemi

2020-04-02
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ
Tarih 02.04.2020
Sayı 34221550-100- 3433
Konu Destek Yönetim Sistemi

İlgi: Ticaret Bakanlığı'ndan alman 30.03.2020 tarihli ve E-00053563539 sayılı yazı.
İlgi'de kayıtlı yazıda, mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme v
sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinde: ı
yürütülmesi usulüne geçildiği belirtilmiş olup, geçiş sürecinde firmaların mağduriyet yaşamaması amacıyl ı
01/01/2020-31/03/2020 tarihleri arasında yapılan başvuruların mer'i Genelgelerdeki usuller ile DYN
üzerinden alınabildiği belirtilmiştir.
Yazıda devamla, mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerin
Geçici 1 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan "Gerekli görülmesi halinde bu maddede belirtilen tarihler
6 (altı) aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir." hükmü çerçevesinde, ma
ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğünüı
30/06/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği kaydedilmiştir.
Bu itibarla, Odanız üyesi ilgili firmaların konu hakkında bilgilendirilmesini rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Yetki Belgesi İşlemleri
TMGD Muafiyeti Hk.
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatta Uygunluk Kontrolleri
Fas Kamu İhaleleri COVID-19 Tedbiri
2020 Nefes Kredisi
Yıllık işletme Cetveli
Dolandırıcılık Vakaları
Ukrayna Tarım Arazileri Kanunu Hk.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İhracat
Koronavirüs önlemleri
Askıya alma / kota başvurusu
Rusya Federasyonu ve Avrasya Ekonomik Birliği Ülkeleri/Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
Koronavirüs (COVID-19) Salgını Tedbirleri Kapsamında Geri Gelen Eşya
Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi'nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL