.: KOBİ'ler için Covid-19 Rehberi

2020-03-30
-KOBİ'ler için Covid-19 Rehberi; pdf OLARAK, AŞAĞIDA (SAYFA SONUNDA)
BU DUYURUNUN DOSYALARI KISMINDAN İNDİRİLEBİLMEKTEDİR..

---------

KOBİ’ler için covid-19 rehberi – 30/03/2020
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

KOBİ’ler için Covid-19 Rehberi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs (corona virüsü), birçok ülkeye yayılmıştır. Türkiye’de de görülen koronavirüs salgını sonucu, ülkemizde de tedbirler alınmış, bu durum ticari hayatı olumsuz yönde etkilemiştir. Bu kapsamda KOBİ’lerin de bu salgına karşı hazırlıklı olmaları amacıyla bu rehber hazırlanmıştır.
İçindekiler
- Covid-19 Resmi Kaynaklar
- KOBİ’ler tarafından alınabilecek tedbirler
- Kurum ve Kuruluşlar tarafından alınan tedbirler
- Sınır kapılarının durumu
- Bankaların Covid-19’a İlişkin Ekonomik Destek Paketi Karşılaştırma Tablosu
- Bankaların Covid-19’a İlişkin Ekonomik Destek Paketleri
Yeni Koronavirüs (COVID-19) Hastalığı Sağlık Bakanlığı Resmi Web Sitesi
Koronavirüs salgını hakkında güncel gelişmeler ile bilgilere Sağlık Bakanlığı’nın konu ile ilgili web sitesi olan https://covid19bilgi.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Covid-19 Rehberi’ne https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf adresinden erişilebilmektedir.
Koronavirüs hakkında tüm sorularınız için Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Corona Danışma Hattı 184’ü arayabilirsiniz.

KOBİ’ler tarafından alınabilecek tedbirler
Birliğimiz, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde, koronavirüs salgının vereceği zararları önlemek, KOBİ’lere güncel ve doğru bilgiler ulaştırmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda KOBİ’ler tarafından alınabilecek tedbirler aşağıda sunulmaktadır.
İş Sürekliliğini Sağlamak için Önlemlerinizi Alın.
- Kritik operasyonlarınızı sürdürebilmek için iş yapma alışkanlıklarınızı değiştirmeye hazırlıklı olun. (Örneğin alternatif tedarikçiler belirleyin veya bazı operasyonlarınızı geçici olarak durdurun.)
Çalışanlarınızı Bilgilendirin.
- Salgına karşı alınacak tedbirler, hijyen ve güncel gelişmeler hakkında çalışanlarınızı bilgilendirin.
Salgına Karşı Hazırlıklı Olun.
- İşyerinizin bulunduğu bölgede salgın geliştiğinde işyerinin çalışmasını sürdürmek üzere bir acil durum ve iş sürekliliği planı geliştirin.
- Salgının işyerinizde yayılmasını önleyecek hijyen tedbirlerini alın.
o İşyerinizde çalışma masalarında el dezenfektanı bulundurun. Kredi kartı, banka kartı, çek, para, klavye vb. ile temas durumunda ellerinizi dezenfekte edin.
o İş yerinizde kalabalık ortamlar oluşturmamaya dikkat edin. Mümkünse dönüşümlü çalışın.
Uzaktan Çalışma Prosedürleri Belirleyin.
- İnsan kaynakları prosedürlerinizi gözden geçirerek esnek ve uzaktan çalışma ortamı ile esnek çalışma saatlerine karşı altyapılarınızı hazırlayın.
Üyesi Olduğunuz Oda-Borsa ile İletişimde Olun.
- Web sitelerinden ve sosyal medyadan oda-borsanız tarafından gerçekleştirilecek duyuruları takip edin, sıkıntınız veya öneriniz olması halinde üyesi olduğunuz oda-borsanıza iletin. Ayrıca tüm gelişmeler için Birliğimiz web sitesi http://www.tobb.org.tr‘yi takip edebilirsiniz.

Kurum ve Kuruluşlar tarafından alınan ekonomik tedbirler
Ekonomik İstikrar Paketi (18/03/2020) - Cumhurbaşkanlığı
- Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik, ulaşım, sinema, tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6 ay ertelenecektir.
- Konaklama Vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacaktır.
- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecektir.
- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirilecektir.
- Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacaktır.
- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir.
- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecektir.
- Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, kredilerde öncelik gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecektir.
- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartılacak, asgari peşinat yüzde 10’a düşürülecektir.
- Koronavirüs etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesi sağlanacaktır.
- İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürerek istihdamı desteklemek amacıyla verilen; tüm işyerleri için işçi başına 75 TL olan olan asgari ücret desteği devam ettirilecektir.
- Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hâle getirilmesi temin edilecektir.
- Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama olan kısa çalışma ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak veya hızlandırılacaktır. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilirken, işverenlerin de maliyeti azaltılmış olacaktır.
o Kısa Çalışma Ödeneği için detaylı bilgi: https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi
- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkartılacaktır.
- 31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır.

İcra-İflas takiplerinin durdurulması (22/02/2020) - Cumhurbaşkanlığı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durduruldu.
- Ayrıca bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.
Teknoparklarda 2 ay kira alınmaması (22/03/2020) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından talimat gönderildi.
KDV, BA-BS Verme Süresi ve e-Defter Berat Yükleme Sürelerinin Uzatılması (23/03/2020) – Hazine ve Maliye Bakanlığı
- KDV beyannamesi: 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.
- BA-BS Formları: 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı.
- Elektronik Defter Beratları: 31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı.
GEKAP Beyannamelerinin 6 ayda bir verilmesi (22/03/2020) – Hazine ve Maliye Bakanlığı
- Geri kazanım katılım payı Beyannamesi 2020 yılında 6'şar aylık dönemlerde sonraki yıllarda 3'er aylık dönemlerde verilecek.
Hazine taşınmazlarından kira alınmaması (23/03/2020) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak, açık olan ticari ünitelerde ise personel sayısı ve faaliyet süresi dikkate alınarak kira bedelinde indirim sağlanacaktır. Düzenleme ile ilgili genelge Bakanlık tarafından 81 ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine Bakan Kurum imzasıyla gönderildi.
Sanayi Kapasite Raporlarının Geçerlilik Sürelerinin Uzatılması (24/03/2020) - TOBB
- Geçerlilik süresi Mart ve Nisan aylarında sona erecek olan sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süreleri, 1 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldı.
Otopark Yönetmeliğinin Ertelenmesi (24/03/2020) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- Araçların yol açtığı parklanma ve trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerde otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilme esaslarını düzenlemek amacıyla yayınlanan Otopark Yönetmeliği’nin 31 Mart 2020 olan yürürlük tarihi 30 Haziran 2020 olarak değiştirildi.
Ekonomik İstikrar Kalkanı (24/03/2020) – Hazine ve Maliye Bakanlığı
- Halkla ilişkiler, çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor, mimar, dişçi gibi mükelleflerin de içerisinde yer aldığı ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı tüm gelir vergisi mükellefi 1,9 milyon vatandaş mücbir sebep hali kapsamına alındı.
- Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında salgından etkilenecek sektörlerde faaliyet gösteren vatandaşlar mücbir sebep hükümlerinden faydalanması sağlanarak vergi beyanname verme ve tahakkuk eden vergi ödeme süreleri ertelendi.
o Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 gün sonuna kadar uzatıldı.
o Beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise altışar ay uzatıldı.
o Ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi sağlandı.
o Mücbir sebep halinden faydalanacak sektörler:

Perakende Ticaret ve Alışveriş Merkezleri: Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, dondurmacı, tuhafiye, kasap, inşaat malzemeleri satışı, küçük ev eşyaları ile beyaz eşya satışı, mobilya satışı, ev tekstili, kitap ve kırtasiye, gazete ve dergi, ayakkabı ve giyim eşyası perakende satışı, oyuncakçı, tıbbi ve ortopedik ürünler, eczane, kuyumcu, çiçekçi, pazarcılar, balıkçılar, pastane ve fırınlar, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı, halkla ilişkiler faaliyetleri ve benzeri her türlü ürünün perakende olarak satışına yönelik faaliyetler ile alışveriş merkezleri ve buralarda perakende satış faaliyetinde bulunanlar.
Demir Çelik ve Metal Sanayisi: Demir, çelik, alüminyum, bakır, kurşun, çinko, kalay imalatı ile bunların imalatçılar tarafından satışı.
Otomotiv: Otomobil, kamyon, kamyonet, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı otobüs, minibüs, midibüs, traktör, motosiklet, römork, karavan gibi tüm motorlu kara taşıtlarının imalatı, toptan ve perakende satışı ile otomotiv yan sanayisi,
Lojistik-Ulaşım: Hava, kara, demir yolu, deniz ve her türlü suyolu ile yapılan her türlü şehir içi ve şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı, otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği, depolama ve antrepoculuk faaliyetleri, havaalanı yer hizmetleri gibi her türlü lojistik ve ulaşım hizmetleri.
Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri: Tiyatro, opera, bale, sinema, konser gibi her türlü sanatsal faaliyetler.
Konaklama: Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi konaklama faaliyetleri, tur operatörü ve seyahat acenteliği faaliyetleri, rezervasyon hizmetleri gibi her türlü konaklama ve buna ilişkin faaliyetler.
Yiyecek ve İçecek Hizmetleri: Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, kantinler, ulaşım araçlarında bulunan büfeler gibi her türlü yiyecek ve içeceklerin sunumuna yönelik hizmetler.
Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri: Kumaş ve iplik imalatı, her türlü pamuktan, yünden, tiftikten, elyaftan ve kumaştan mamul ürünlerin imalatı ile giyim ve ev tekstili ürünlerinin imalatı, satışı gibi her türlü tekstil ve konfeksiyon imalat ve satışı.
Etkinlik ve Organizasyon: Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar ve etkinliklerin organizasyonu ile internet kafe, oyun, düğün ve nikah salonu, spor merkezleri gibi yerlerde gerçekleştirilen her türlü etkinlik ve organizasyon faaliyetleri.
Sağlık Hizmetleri: İnsan sağlığına yönelik hastane hizmetleri, diyaliz merkezleri, özel hekimlik faaliyetleri, diş hekimliği faaliyetleri, yatılı bakım faaliyetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri gibi sağlık faaliyetleri.
Mobilya İmalatı: Sandalye, koltuk, kanepe, çekyat, divan ve benzerleri ile iskeletlerinin imalatı, büro ve mutfak mobilyaları imalatı, yatak imalatı, yatak odası, yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk odası takımı, gardırop, vestiyer gibi mobilyaların imalatı.
Madencilik ve Taş Ocakçılığı: Taş kömürü, linyit, uranyum, krom, nikel, alüminyum gibi madenlere yönelik faaliyetler ile mermer, granit ve taş ocakçılığı gibi madenciliğe yönelik faaliyetler.
İnşaat: Bina projelerinin geliştirilmesi, ikamet amaçlı binalar ile ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, binaların yeniden düzenlenmesi ve yenilenmesi faaliyetleri, yıkım işleri, ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin kurulumu, binaların iç ve dış boyama ve işleri, duvar ve yer kaplama gibi bina inşaatı ile özel inşaat faaliyetleri.
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları: Demir, çelik, alüminyum ve bakırdan sofra ve mutfak eşyalarının imalatı gibi endüstriyel mutfak ekipmanlarının imalatı.
Araç Kiralama: Motorlu kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması.
Basılı Yayın ve Matbaacılık: Ders ve çocuk kitaplarının, gazetelerin, dergi ve süreli yayınların yayımı gibi basılı yayın hizmetleri, gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri ve ciltçilik gibi hizmetler.

Destek Paketi (25/03/2020) – Eximbank
- Kredi geri ödeme vadeleri uzatıldı: TCMB kaynaklarından ve kendi kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılacaktır. Bu bağlamda ihracatçıların faiz ödemeleri de 6 ay ertelenebilecektir.
- Taahhüt kapatmaya ilave 1 yıl: Kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi henüz taahhüdü kapatılmamış olan ve taahhüt süresi dolmasına karşı ceza uygulanmamış olan krediler ile Haziran sonuna kadar kullandırılacak tüm krediler için 3 yıla çıkarılarak ihracatçılara ihracat yapmaları için verilen süre ilave 1 yıl artırılmıştır. Taahhüt kapatma cezalarında da indirime devam edilecektir.
- Reeskont kredilerinde 2 yıl vade imkanı: Reeskont kredilerinin daha önce azami 1 yıl olan kredi vadeleri azami 2 yıla çıkarılacaktır.
- Sigorta limitlerinde alıcıya tanınan vadeler ücretsiz uzatıldı: Haziran ayı sonuna kadar alıcı firmaların sigortalı firmalardan talep edeceği 3 aya kadarki vade uzatımlarında sigortalı firmalardan herhangi bir ek sigorta primi alınmayacaktır. Sigortalı firmalar tarafından ödenmekte olan sigorta primleri ve alıcı analiz ücretlerinin vadeleri 30 gün uzatılacaktır.
7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (25/03/2020)

- Kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırıldı: Kısa çalışma ödeneğinden; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyordu. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle uygulama şartları kolaylaştırıldı. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasında yararlanmak isteyenler için; 600 gün şartı 450 güne, 120 gün şartı da 60 güne düşürüldü. İşverenler için mevcut istihdamı koruma şartı da getirildi.
- Risk merkezi kayıtlarının dikkate alınmaması: Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020'den önce olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2020'ye kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak.
- Karşılıksız çek cezalarının infazının durdurulması: 24 Mart 2020'ye kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların, cezalarının infazı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulacak. Hükümlü, tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödeyecek. Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek.
- Turizm sektörü ile ilgili tedbirler: Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle, kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden, irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenecek.
- Telafi süreleri: İşçilerin ücret kaybının ve işletmelerin işgücü kaybının en aza indirilmesi ile işletmelerin değişen şartlara ve olağanüstü durumlara uyum yeteneğinin artırılması amacıyla, telafi çalışması süresi iki aydan dört aya çıkarılacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkili olacak.

- Konaklama vergisi uygulamasının ertelenmesi: Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu'na göre 1 Nisan 2020'de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2021'e ertelendi.
- Yargı alanındaki sürelerin durdurulması: Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu. Yine İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu.
- Kira sözleşmesinin feshi veya tahliye sebebi: 1 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak. Söz konusu bu hüküm 1 Mart 2020'den itibaren uygulanacak.
3’lü Koruma Paketi (25/03/2020) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- KOSGEB'in geri ödemeli olarak verdiği destekler kapsamında 30 Haziran 2020'ye kadar olan alacakları 3 ay ertelendi.
- Proje süresi yükümlülükleri ya da girişimcilik programı yükümlülükleri 11 Mart 2020 ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere, 4 aya kadar ek zaman verilecek.
- Koruyucu sağlık ürünleri üretimine ilave destek verilecek.
KOBİ’lere Yönelik, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına İlişkin Düzenleme (25/03/2020)
- Tüm KOBİ'ler ticari alacak sigortası kapsamına alınırken, belirlenen şartları sağlayan mikro ve küçük büyüklükteki işletmelerin yanı sıra orta büyüklükteki işletmelere de alacak sigortası olanağı tanındı.
- Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklifin sunulduğu tarihten itibaren 10 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda buna ilişkin sorgulama ücreti alınmayacak.
Kolonya, Dezenfektan ve Tıbbi Maske için gümrük vergisi düzenlemesi (25/03/2020) – Ticaret Bakanlığı
- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla talep artışı yaşanan kolonya ve dezenfektan üretimini desteklemek için gümrük vergisinde düzenleme yapıldı. Kararla "Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi"ne dökme etil alkol eklendi. Böylece, kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen dökme etil alkoldeki yüzde 10 gümrük vergisi kaldırıldı.
- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında talep artışı yaşanan tek kullanımlık tıbbi maske ilave gümrük vergisinden muaf tutuldu. Buna göre, yüzde 20 ilave gümrük vergisine tabi "diğer hazır eşya" sınıflandırmasında tek kullanımlık tıbbi maskeler hariç tutulacak.

Esnafa Kredi Borcu Ertelemesi (25/03/2020) – Cumhurbaşkanlığı
- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında zarar gören esnaf ve sanatkarın, Halk Bankasında kullandığı düşük faizli kredilerden doğan borçları 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelendi.
İşe Devam Kredi Desteği (25/03/2020) – Hazine ve Maliye Bakanlığı
- Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği" hayata geçirilecektir.
- Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecektir.
- Kredi desteğini kullanacak firmaların 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır.
- Teminat eksiği bulunan firmaların, krediye erişimi için Hazine Destekli KGF Kefaleti de sağlanabilecektir.
- Kredi desteği 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık % 7,5 faiz oranlı olacaktır. Bankalarımız 26 Mart 2020 tarihinden itibaren talepleri kabul etmeye başlayacaklardır. KOBİ-KOBİ Dışı İşletmeler bazında azami kredi tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.
o 0-25 Milyon -> 10.000.000 TL
o 25-125 Milyon -> 25.000.000 TL
o 125 milyon üzeri -> 100.000.000 TL
Bankalar tarafından verilen destek taahhütlere ilişkin şikayet hattı (26/03/2020) – Hazine ve Maliye Bakanlığı
- Kovid-19 ile mücadelede bankalar tarafından verilen destek taahhütlerine aykırı durum tespit eden vatandaşlarımız, BDDK iletişim kanallarına başvuru yaparak bilgi edinebilecek, durumlarını ileterek hızla çözüme ulaşabilecek.
E-şikayet: https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/ ,
Twitter Şikayet: HmbSosyalMedya,
Çağrı Merkezi: 0850 222 23 35
Hızlı Destek Modeli (26/03/2020) – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- Yatırım teşvik kredi desteğinde esneklik: Yatırım teşviklerinden faydalanan firmaların, kullandıkları kredi faizinin veya kar payının bir kısmını bildiğiniz Bakanlık tarafından karşılanmaktadır. Alınan yeni kararla, bu dönemde bankalara karşı yükümlülüğünü yerine getiremeyen firmalar için bu kuralı askıya alınmış olup, firmalar, bu döneme ilişkin banka ödemelerini daha sonra gerçekleştirdiğinde de faiz veya kar payı desteğinden aynen faydalanabileceklerdir.
- KOVID-19 projeleri için özel ve hızlı destek programı: KOVID-19’la mücadele kapsamında; girişimcilerin ve bilim insanlarımızın getirecekleri projelerin bir an önce hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir destek programı hazırlanmıştır. Çağrılar bugün itibariyle 2 Nisan’a kadar açılmış olup, maksimum bir hafta içinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

- TÜBİTAK desteklerinde süre uzatımı: TÜBİTAK’a teslim edilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 aya kadar ertelendi. Ayrıca; çağrı ve etkinliklere ilişkin başvuru süreleri uzatıldı.
Alacak sigortası kapsamının genişletilmesi (26/03/2020) – Hazine ve Maliye Bakanlığı
- Devlet destekli alacak sigortasından faydalanabilecek işletmelere cirosu 125.000.000 TL’ye kadar olan orta büyüklükteki işletmeler de dahil edildi.
- Poliçelendirilen tekliflerden sigortalı ve alıcı başına alınan 10 TL sorgulama ücreti kaldırıldı.
- Başvuruların www.alacaksigortasi.gov.tr adresinden online yapılması sağlandı.
Tarımsal üretici için düşük faizli kredi kullanımı (26/03/2020) – Tarım ve Orman Bakanlığı
- Çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanacakları düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinde şartlar belli oldu.
- Geleneksel bitkisel üretim yapan işletmeler, 50 bin TL'ye kadar yüzde 100 sübvanse kredi kullanabilecekler.
o 50 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek.
o Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 2,5 milyon TL olarak belirlendi.
- Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler, 100 bin TL'ye kadar yüzde 100 sübvanse kredi kullanabilecekler.
o 100 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek.
o Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 1,5 milyon TL olarak belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Ödemeleri (26/03/2020) – Tarım ve Orman Bakanlığı
- Toplam 1 milyar 987 milyon 581 Bin TL'lik destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.
Oda-Borsa Üyelik ve Munzam Aidatların Ertelenmesi (27/03/2020) – TOBB
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), üye firmaların oda ve borsalara haziran ayı sonuna kadar ödemesi gereken aidatları ekim ayına erteledi. Bu kapsamda, üye firmaların oda ve borsalara haziran ayı sonuna kadar ödeyeceği yıllık üyelik ve munzam aidat hiçbir gecikme zammı ve faizi olmaksızın ekim ayına ertelendi.
Çek Ödeme Kredisi ile Ekonomik İstikrar Kalkanı Desteği Kredisi (27/03/2020) – Bankalar Birliği
- Çek Ödeme Kredisi: Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, bugüne kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dahilinde kredi kullandırılmaya devam edilecektir. “Çek Ödeme Destek Kredisi” ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
- Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık % 9,5 faizli olacaktır.
- KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları aşağıdaki gibidir:
o 0-25 Milyon -> 1.000.000 TL
o 25-125 Milyon -> 5.000.000 TL
o 125 milyon üzeri -> 10.000.000 TL
- Ekonomik İstikrar Kredisi: Yukarıdaki uygulamaya ek olarak bankalar, başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçları için “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” ne başlayacaktır. Kredi desteğini kullanacak firmaların, 2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır. Teminat eksiği bulunan müşterilerin, krediye erişim imkanı için Hazine destekli KGF kefaleti de sağlanabilecektir.
- Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık % 9,5 faizli olacaktır.
- KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları aşağıdaki gibidir:
o 0-25 Milyon -> 5.000.000 TL
o 25-125 Milyon -> 25.000.000 TL
o 125 milyon üzeri -> 50.000.000 TL
- Her iki kredi paketine başvurular 30 Mart 2020 tarihinde başlayacaktır.
Faiz Ertelemesi (28/03/2020) – Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
- Vadesi Nisan ve Mayıs aylarında dolacak olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerinin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecektir.
KGF Kefalet Tutarı ile Kaynak Limitinin Artırılması (30/03/2020) – Cumhurbaşkanlığı
- Kredi garanti kurumları tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyar liradan 500 milyar liraya, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı da 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı.
- Kredi garanti kurumları tarafından verilecek yeni kefaletlerde 31 Aralık'a kadar, kullanıcının vergi dairesine ve SGK'ya vadesi geçmiş borcunun olmaması, varsa bu borcun kefaletle sağlanan krediden, borcun yüzde 20'sini aşmaması şartıyla öncelikli ödenmesi şartı aranmayacak.

Sınır Kapılarının Durumu (25/03/2020)
Temassız Ticaret - Ticaret Bakanlığı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarında ticaret, tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla "temassız" olarak sürdürülüyor. Yurtdışından gelip yurda giriş yapan araçların içi ve dışı tampon bölgede dezenfekte ediliyor, şoför değişimi yapılıyor. Bu şekilde ticaretin eski seviyelere gelmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Bu kapsamda sınır kapılarının durumu aşağıda sunulmaktadır.

Batı Kara
İPSALA
Şoför değişimiyle geçişler gerçekleştirilmektedir.
KAPIKULE
Araç değişimi ile geçişler gerçekleştirilmektedir.
HAMZABEYLİ
Şoför değişimiyle geçişler gerçekleştirilmektedir. Doğu Kara
SARP
TIR geçişleri kontrollü bir şekilde devam ediyor
AKTAŞ
TIR geçişleri kontrollü bir şekilde devam ediyor
DİLUCU
Geçişler azaldı.
GÜRBULAK
İran'da kalan ülkemiz araçlarının Türkiye'ye, Türkiye'de kalan İranlı araçların İran'a geçişi dışında diğer geçişlere izin verilmiyor.
KAPIKÖY
Geçişler azaldı.
ESENDERE
Geçişler azaldı. Güney Kara
HABUR
Şoför değişimi ile araçlar Irak tarafına geçiş sağlamaktadır.

Bankaların Covid-19 Salgınına İlişkin Ekonomik Destek Paketi Karşılaştırma Tablosu (40'ın Üstünde Şubesi Olanlar) ekteki dosyadadır,

Banka Tedbirleri
- Ziraat Bankası
o 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemeler ötelenecek.
o Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesine karar verildi.
o Personel maaşlarını, banka üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesine imkan verildi.
o Kredili müşterilerimiz tarafından banka üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilecek.
o İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankanın kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerin kurumsal kart limitlerinin artırılması
o 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı İşe Devam Kredi desteği sağlanacaktır.
- Vakıfbank
o Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanması
o İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere ‘3 aylık maaş gideri' kadar uzun vadeli kredi kullandırılması
o İşletmelerin mevcut kredilerinin kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması
o Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerin 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması
o Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitlerinin artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilmesi
o Firmalara ait Business Kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasiteleri artırılması
o VBanko Çek ürünü limiti ve yaygınlığının artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacının azaltılması ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanması
o 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı İşe Devam Kredi desteği sağlanacaktır.
- Halkbank
o 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.
o Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan Banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkânı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

o Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla, gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek.
o Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla, genel kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecek.
o İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Halkbank kurumsal kredi kartı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitleri artırılacak.
o 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı İşe Devam Kredi desteği sağlanacaktır.
- İş Bankası
o Müşterilerin 30 Nisan’a kadar ihtiyaç duyması halinde; anapara/faiz/taksit ödemelerinin 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkan verilecek.
o Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.
o KOBİ’lerimizin ve mikro işletmelerin, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdiği ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecektir.
o Maaş anlaşmalı olsun olmasın Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.
o Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan’a kadar (karttan karta havale dahil) hiçbir Banka müşterisinden ücret alınmayacaktır.
o POS ve ÖKC ücretleri 3 ay boyunca ötelenecek.
- QNB Finansbank
o Kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerimiz ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda, çağrı merkezimizi arayarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.
o Ayrıca, dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerden de nakit akış problemi yaşayanlara, 6 ay ile 1 yıl ödemesiz dönem içerecek şekilde yapılandırma imkanı sağlanacak.
- Denizbank
o Bireysel ve ticari müşterilerimizden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecektir.
o Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
- Garanti BBVA
o Müşterilerin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın, 30 Haziran 2020 tarihine kadar öteleme imkânı,
o Ticari kredilerde mevcut kredilerin anapara ödemeleri 6 aya kadar uzatılabilme; sonrasında ise firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırma,
o KOBİ’ler ile mikro ölçekli işletmelerin hâlihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri adına, mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmalarıyla destekleme,
o KOBİ’lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik,

o Koronivirüs salgınından ağırlıklı etkilenen sektörler başta olmak üzere, ekonomik destek ihtiyacı duyan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak ödemesiz dönem seçeneği de dikkate alınarak gerekli desteğin sağlanması,
o Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla, sıkıntıda olan müşterilere içinde bulunduğu mali durum dikkate alınarak kişi bazında değerlendirilip destek olunması,
o 30 Nisan 2020 tarihine kadar, Garanti BBVA Mobil, İnternet Bankacılığı veya ATM’lerden yapılacak havale ve EFT işlemlerinin ücretsiz olması.
- Yapı Kredi
o 30 Nisan’a kadar olan tüm bireysel ve ticari kredi ürünlerinin ana para, faiz ve taksit ödemelerinin, talep etmeleri halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkan tanıyacağız.
o Bireysel ve tüzel müşterilerimizin, günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerini mevcut limitlerle destekleyecek ve gerekirse ek limit çıkarmak için çalışacağız.
o Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi ve ATM’lerden yapılacak EFT/havale ile kartsız para çekme/yatırma işlemlerinden 1 ay boyunca ücret almayacağız.
- Akbank
o Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebilecektir.
o Mobil, Internet Şube ve ATM üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz olarak yapılabilecektir.
o Ayrıca müşterilerimizin Ortak ATM’lerde para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz hale getirilmiştir.
- TEB
o TEB'den kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, yaşanan salgın nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak, 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek.
o 25 Mart tarihi itibarıyla, CEPTETEB, CEPTETEB İŞTE ve Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden yapılan havale ve EFT işlemlerinden 30 Nisan'a kadar masraf alınmayacak. Ayrıca, TEB müşterileri "Üç Banka Tek ATM" noktalarından para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan'a kadar ücretsiz yapabilecek.
- Şekerbank
o KOBİ’lere sunulacak “Sağlıklı Yaşam Paketi” kapsamında;
 3 ay ödemesiz dönem içeren kredi imkânı,
 Maaş ödemelerini Şekerbank aracılığı ile yapanlara, “mevcut istihdamı korumaları halinde” 3 aylık maaş ödemeleri tutarında ilave kredi imkânı,
 Şekerbank POS cihazı üzerinden ödeme kabul eden işletmelerin talep etmeleri halinde, Nisan 2020 sonuna kadar, POS üzerinden geçen işlemlerinin ertesi gün komisyonsuz olarak kullanımlarına bırakılması,
 Zorunlu ödemelerini karşılamak üzere mevcut kredili mevduat hesap limitlerinin, talep olması halinde yüzde 20’ye kadar artırılması imkânı sağlanacaktır.
o Şekerbank müşterileri internet şubesi ve mobil şube üzerinden yapacağı EFT ve havale işlemlerini 30 Nisan tarihine kadar ücretsiz gerçekleştirebilecek.
o Bireysel müşterilerin kredi kartı ve kredili mevduat hesap limitlerinde, ihtiyaç duymaları halinde kullanmalarını sağlamak üzere proaktif limit artış çalışması yapılacak.

- Alternatifbank
o Tüzel veya bireysel müşterilerimizin talep etmeleri halinde 30 Nisan’a kadar olan kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar öteleme imkanı sunuyoruz.
o Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlıklarını korumak için aldığımız geniş önlemlere ek olarak, 30 Nisan tarihine kadar internet ve mobil bankacılık üzerinden EFT ve havale işlemlerini ücretsiz sunarken, ATM’lerden günlük para çekme limitini ise günlük 3.000 TL’ye yükseltmiş bulunuyoruz.
- Odebank
o Ödeme sıkıntısı çeken tüzel müşterilerin, ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde 30 Nisan 2020’ye kadar olan anapara/faiz/taksit ödemeleri ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran 2020’ye kadar ötelenebilecek.
o Mali bünyesi olumsuz etkilenen sektörler başta olmak üzere ihtiyaç duyan tüzel müşterilere, vaka bazında değerlendirme yapılarak gerekli destek verilecek.
o Bireysel kredi müşterilerinin, talep etmeleri halinde 30 Nisan 2020’ye kadar gelecek taksit ve kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar ötelenebilecek.
o Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan’a kadar hiçbir banka müşterisinden ücret alınmayacak.
- ING Bank
o ING’de bulunan kredisini geri ödeme hususunda zorlanan KOBİ ve ticari müşterilerin şubeleri ile iletişime geçmeleri önerilmektedir.
- Anadolubank
o Talepte bulunan müşterilerimizin 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerinin 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmesi konusunda esneklik sağlayacağız.
o Koronavirüs sebebiyle nakit ihtiyacı doğan ve talepte bulunan firmalara aynı koşullarda limit artış desteği için azami gayret göstereceğiz.
o Talepte bulunan firmaların doğrudan borçlandırma limitlerinin desteklenme çalışmasına devam edeceğiz.
o Anadolubank Mobil ve İnternet Şubesi’nden yapılacak tüm EFT ve Havale işlemlerinden 30 Nisan 2020’ye kadar hiçbir ücret almayacağız.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
kobiler_icin_covid19_rehberi_v14
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Yetki Belgesi İşlemleri
TMGD Muafiyeti Hk.
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatta Uygunluk Kontrolleri
Fas Kamu İhaleleri COVID-19 Tedbiri
2020 Nefes Kredisi
Yıllık işletme Cetveli
Dolandırıcılık Vakaları
Ukrayna Tarım Arazileri Kanunu Hk.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İhracat
Koronavirüs önlemleri
Askıya alma / kota başvurusu
Rusya Federasyonu ve Avrasya Ekonomik Birliği Ülkeleri/Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
Koronavirüs (COVID-19) Salgını Tedbirleri Kapsamında Geri Gelen Eşya
Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi'nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL