.: Sigortacılık Faaliyeti ve : Statik IP Uygulaması Hk.

2020-03-17
Sayın Üyemiz, T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından 17.03.2020 tarih ve 48183842-308.03-E.205759 sayılı yazı aşağıda yer almaktadır. Bilgilerinize önemle duyurulur.

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 2016/27 sayılı Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin
Genelgenin 9.2. maddesinde "Acentelik faaliyetinin yürütüleceği gerek fiziki mekan ve
gerekse bu mekan dışındaki aracılık faaliyetlerinde işlemlerin mutlaka teknik personel
tarafından yapılması; ayrıca, sigorta ürünlerinin satışı ve satışıyla bağlantılı işlemler
kapsamında sigorta şirketleriyle kuracakları internet servisi uygulamalarında, sigorta
havuzları ya da bilgi ve gözetim merkezleri gibi diğer özellikli kurum ve kuruluşlar nezdinde
yürütecekleri işlemlerin Levha bilgilerine kayıtlı statik IP (statik internet protokolü adresi)
numarası/ları üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir." hükmü ve 9.3. maddesinde ise
"Sigorta şirketlerince tahsis edilen kullanıcı adı ve şifrelerle yapılacak işlemlerin ilgili
acentelerin Levhada kayıtlı bulunan statik IP numaralarıyla eşleştirilmek suretiyle bu
numaralar üzerinden gerçekleştirilmesi; ayrıca Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca sigorta poliçelerine aracılık eden acentenin unvanı, Levha kayıt numarası veya
Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki kurum ve kuruluşlar için kayıt numarasının poliçelerde
yer alması gerekmektedir." hükümleri amirdir.
İlgi yazınız ile, COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler uyarınca mümkün
olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durulması tavsiye edildiğinden bahisle, firmaların
evden çalışabilmesi amacıyla statik IP kullanım zorunluluğunun geçici olarak (15 gün)
kaldırılması suretiyle sigorta acentesi personelinin evden çalışması imkanı sağlayacak
düzenlemenin yapılması talep edilmektedir.
Bu çerçevede, talebiniz değerlendirilmiş ve şirketlerin Levha bilgilerine kayıtlı statik IP
kullanımı anılan mevzuat uyarınca zorunlu olmakla birlikte, yaşanan olağanüstü durum
nedeniyle acentelerin evden çalışabilmesi amacıyla statik IP kullanım zorunluluğunun yazımız
tarihinden itibaren 15 gün boyunca kaldırılması uygun görülmüştür.
Bilgi edinilmesini, tüm sigorta ve emeklilik şirketleri ile sigorta
acentelerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet GENÇ
Bakan a.
Genel Müdür V


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Rusya Federasyonu ve Avrasya Ekonomik Birliği Ülkeleri/Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
Koronavirüs (COVID-19) Salgını Tedbirleri Kapsamında Geri Gelen Eşya
Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi'nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Destek Yönetim Sistemi
KOBİ'ler için Covid-19 Rehberi
'Mücbir Sebep’ halinden faydalanacak sektörler
Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru
Akaryakıt Sektörü 'Mücbir Sebep' Kapsamına Alındı
Ticaret Bakanlığı Sanal Ticaret Akademisi
Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği
AB'ye Kuru İncir – Fındık – Antep Fıstığı İhracatı
Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Şartları
Standart değişikliği

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL