.: Yetkisiz Sigorta Eksperliği

2020-01-28
Bilindiği üzere 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 2 nci maddesinde sigorta eksperi;
"sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını.
nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutakabatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar
gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişi" olarak tanımlanmış
ve anılan kanunun 22 nci maddesinde. sigorta eksperliğinin gerçek veya tüzel kişiler
tarafından yapılacağı. sigorta eksperliği yapmak isteyen kişilerin sigorta eksperlik ruhsatı
alması ve Levhaya kayıtlı olması gerektiği düzenlenmiştir.
Diğer taraftan, Sigortacılık Destek hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 4 ünçü
n-maddesinin birinci fıkrasına göre. poliçe tanzimi ile tazminat tedvir ve ödenmesine ilişkin
süreçlerde sigorta eksperliği işinden ayrı olmak kaydıyla gerçekleştirilen teknik inceleme ve
kontrol hizmetleri ile hasar öncesi risk azaltmaya ve hasar sonrası zarar azaltmaya yönelik
hizmetlerin destek hizmet sağlayıcılarından temini mümkündür.
Buna göre, riskin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan kayıp ve hasarların neden ve
niteliği ile miktarının belirlenmesinin sigorta şirketi ile sigortalı zarar gören dışında üçüncü
bir Şahıs tarafından tespit edilmesinin gerekli olması halinde söz konusu işlemlerin sadece
Bakanlığımızdan ruhsat almış ve levhaya kayıtlı sigorta eksperleri tarafından yapılması
gerekmektedir. Bunun aksine. destek hizmet sağlayıcıları tarafından yetkisiz sigorta eksperliği
faaliyeti niteliğindeki işlemler yapılması idari ve adli müeyyideye tabidir.
Bu çerçevede. sigorta şirketleri tarafından yetkisiz sigorta eksperliği yapan
kuruluşlara ekspertiz işi verilmemesi devam eden uygulama var ise derhal sonlandırılması
gerekmektedir.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı
Özbekistan Yatırım Forumu, 5-6 Mart 2020
Bosna Hersek'te Düzenlenmesi Öngörülen Enerji Konulu Konferanslar
Bosna Hersek'te Düzenlenmesi Öngörülen Enerji Konulu Konferanslar
Kefalet Senetleri Hakkında
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı hk.
Laos'taki Özel Ekonomik Bölgeler Hk.
Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (Pemt 20) Toplantısı Hk.
Peru´da Düzenlenecek Olan Uluslararası Altın, Gümüş ve Bakır Sempozyumu
Farkındalık Semineri
Automechanika Buenos Aires 2020
Yetkisiz Sigorta Eksperliği
Mısır Üretici Kayıt Sistemi
Suudi Arabistan BARKOD Sistemi Hakkında
PERSONEL ALIM İLANI

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL