.: Tartı Aletleri ile İlgili Periyodik Muayene İşlemleri

2020-01-22
T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü

Sayı : 14715018-302.02.01
Konu : Tartı Aletleri ile İlgili Periyodik
Muayene İşlemleri

ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA
3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 2 nci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak
hazırlanan 24.07.1994 tarih ve 22000 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ölçü ve Ölçü
Aletleri Muayene Yönetmeliği, 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Resme Gazetede yayımlanan
Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği, 11.10.2019 tarih 30915 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri İle Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin
Muayene Yönetmeliği uyarınca ölçü ve ölçü aletlerinin 01 Ocak - 29 Şubat 2020 (Şubat
ayının son gününün tatile raslaması halinde müracaat sonraki ilk iş günü de yapılır)
tarihi mesai bitimine kadar başvuru müracaatlarının nerelere yapılacağına dair duyuru metni
ekte gönrenilmiştir.
Bu konuda herhangi bir cezai müeyyideye maruz kalınmamaları bakımından ekte
gönderilen duyuru metninin Firma/Esnaf/Ortak ve üyelerinize duyurulması hususunda;
Bilginizi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Selahattin ALTUNSOY
Vali a.
İl Müdürü

Ölçü ve Ölçü Aletleri Duvuru Metni

DUYURU METNİ
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETİ KULLANICILARININ DİKKATİNE!

Bilindiği üzere, ölçü ve ölçü aleti kullanıcıları ölçü ve ölçü aletlerini periyodik muayene ve
damgalama işlemleri için 29 Şubat 2020 (Şubat ayının son gününün tatile rastlaması
halinde müracaat sonraki ilk iş günü de yapılır) tarihine kadar ilgili birimlere periyodik
muayene müracaat beyannamesini vermek zorundadırlar.
İlimizde ölçü ve tartı aletlerinin her türlü denetimleri 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve
ilgili yönetmelikler kapsamında Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından
yapılmaktadır. 1 Ocak-29 Şubat 2020 tarihleri arasının Periyodik Muayene Müracaat
Dönemi olması nedeniyle aşağıdaki hususların yeniden açıklanarak, ölçü ve tartı aleti
kullanıcılarının bilgisine sunulmasına gerek duyulmuştur.
1-Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz tarafından muayene edilecek ölçü ve tartı
aletleri:
a) Elektrik, su ve gaz sayaçları,
b)Naklimetre ve Hububat Muayene Aleti
2- Bakanlığımızın veya İl Müdürlüklerimizce Yetkilendirilen muayene servislerince
muayene edilecek ölçü ve tartı aletleri:
a) Otomatik tartı aletleri,
b) I ve II. Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,
c) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından
malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı pazar yerleri dışında
kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg'ın altında olan Ill.ve IV. Sımf otomatik olmayan tartı
aletleri,
d) Taksimetreler,
e) Egzos emisyon ölçme cihazları,
f) Takograflar,
g) Isı sayaçları, hız tespit cihazları, ortalama hız tespit cihazları
3-Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurlarınca muayenesi yapılacak ölçü ve
tartı aletleri:
a) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından
malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı pazar yerlerinde
kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg'ın altında olan III. ve IV. Sınıf otomatik olmayan tartı
aletleri,
b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik
tartı aletlerinden;
1-Masa terazileri,
2-Asma teraziler,
3-Tek kollu kantarlar,
4-İbreli teraziler,
c)Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler),
d) Akıcı maddeler için hacim ölçüleri,
e) Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri,
f) 5 kg'a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri

4- Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından muayenesi yapılacak ölçü ve tartı aletleri
a) Sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemlerini (akaryakıt sayacı,
LPG Sayacı, Adblue Sayacı, süt sayacı ve diğer sistemler),
b) Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemlerini,
c) Akaryakıt hacim ölçek kaplarını,
ç) Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazları,
d) Hassas kütle ölçülerini (Fİ ve F2 sınıfı), 5 kg'dan yukarı kütle ölçülerini,
e) Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarını,
f) Maksimum kapasitesi 2000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ve aks
kantarları
Tartı aletlerinin ve akaryakıt, lpg sayaçlarının periyodik muayene süresi (2) İki yıl olup 2018
yılı damgalı ölçü ve tartı aleti kullanıcıları 2020 Şubat ayı sonu mesai bitimine kadar
periyodik muayene için başvurmak zorundadırlar. Posta ile yapılan müracaatlarda müracaat
tarihi olarak evrakın muayene yetkili kurumdaki kayıt tarihi esas alınır.

Ölçü ve ölçü aleti kullanıcıları tarafından muayene için; ölçü ve ölçü aletinin tipi, markası, seri
numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanan ölçü ve
ölçü aleti başvuru formuyla; yukarıda 1. maddede bahsedilen ölçü ve tartı aletleri için
(http://sanavi.eov.tr1 internet adresinin E-HİZMETLER bölümündenCwww.sanavi.gov.tr ™ ehizmetler
— İl Müdürlükleri — Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İlk, Periyodik veya Stok
Muayenesi Başvurusu) yapılması gerekmektedir. 2. maddede bahsedilen ölçü ve ölçü aletleri
için yetkili muayene servislerine, 3. maddede belirtilen ölçü ve ölçü aletleri için Grup
Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluklarına 4. Maddede belirtilen ölçü ve ölçü aletleri için
https://basvuruportal.tse.org.tr adresli Başvuru Portalı üzerinden TSE'ye elektronik
ortamda müracaat edilir. İl Müdürlüğümüze 2'nci 3'üncü ve 4'üncü Maddede belirtilen ölçü
aletlerinin periyodik, stok ve ilk muayenesi için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yoktur.

Yukarıda bahsedilen ölçü ve ölçü aletlerini kullanan resmi veya tüzel kurum ve kuruluşlar ile
bireysel kullanıcıların kullanmakta oldukları ölçü ve ölçü aletlerini süresi içerisinde ilgili
kuruma müracaat etmeyerek "damgası geçmiş ölçü aleti kullanmak fiilini işledikleri tespit
edilenlere her bir ölçü ve ölçü aleti için ayrı ayrı olmak üzere 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar
Kanunun 15. maddesinin "c" fıkrasına göre altıyüzonüç Türk Lirasından
onikibinikiyüzellisekiz Türk Lirasına kadar, (613,00 TL ile 12.258,00 TL arasında ) idari
para cezası uygulanacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Koroııavirüs (Covid-19) Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti İle İlgili Önemli Duyuru
Hatırlatma: Türkiye-Polonya Online İş Forumu
KOBİGEL- Kobi Gelişim Destek Programı
Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler
Akkuyu Nükleer Santral Projesi - İhale Süreçleri
E-Devlet Hizmetleri Hk
2020/17 Sayılı Genelge
World of Hunting and Nature Exhibition, Hungary 2021
Türkiye-Polonya Online İş Forumu
Hijyen ve COVID-19 Belgeleri Semineri (İnternet Üzerinden)
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri Hakkında
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Kar Amacı Güden Kuruluşların Başvurusuna Açıldı
Fas Gümrük Uygulaması Hakkında
Singapur İş Federasyonu’nun Duyurusu Hakkında
Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme) Hakkında
Geri verme veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması Hakkında
Suudi Arabistan Gümrük Vergileri
Ticaret Müşavirleriyle Elektronik Sohbetler-ABD ve Kanada

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL