.: Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri

2020-01-17
TOBB
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ
Tarih: 13.01.2020
Sayı: 34221550-045.99- 399
Konu: Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden Birliğimize
intikal eden 10475851-401.06 sayılı; yatırım teşvik belgesine ilişkin yapılan iş ve işlemlerde, 2012/3305 sayılı
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 6. maddesinin üçüncü fıkrası ve 15/06/2012 tarih ve 2012/1
sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 23. maddesinin
beşinci fıkrası uyarınca işlem tesis edilmesi hususunu içeren yazı ekte gönderilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
EK: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün yazısı. (1
sayfa)


T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Sayı : 10475851-401.06
Konu : Yerel Birimlerce Yapılan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler 15/6/2012 tarihli ve
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca Bakanlığımız
tarafından gerçekleştirilmekte olup, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi
Sistemi (E-TUYS)'nin yürürlüğe girdiği 2/7/2018 tarihinden önce yapılan müracaatlara
istinaden düzenlenen teşvik belgesi iş ve işlemleri ile anılan tarih ve sonrasında düzenlenen
teşvik belgelerine ilişkin tamamlama vizesi işlemleri odalarca gerçekleştirilebilmektedir.
Bu kapsamda, anılan Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası "İlgili yerel birimlerce,
teşvik belgesi ile ilgili olarak yapılacak işlemler için tebliğle belirlenen ücretlerin dışında
hiçbir ücret talep edilemez." ve 15/06/2012 tarih ve 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 23 üncü maddesinin beşinci
fıkrası "Daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere,
ekspertiz işlemleri için görevlendirilecek personelin her birine ödenecek ekspertiz ücreti yüz
Türk Lirasıdır. Bu görevlendirmelerde ekspertiz ücreti, yol ve konaklama gideri yatırımcı
tarafından karşılanır. Tamamlama ekspertizi için görevlendirilen merciler tarafından
yatırımcılardan, başka hiçbir ad altında ilave ücret talep edilemez." hükümlerini amirdir.
Bu itibarla, Birliğiniz üyesi odalarca gerçekleştirilecek teşvik belgesine ilişkin iş ve
işlemlerde mezkur Kararın söz konusu madde hükümlerine uygun işlem yapılmasının temini
ve işbu yazımızın üyeniz bulunan odalara duyurulması hususunda bilgileri ile gereğini rica
ederim.

Çetin Ali DÖNMEZ
Bakan Yardımcısı


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı
Özbekistan Yatırım Forumu, 5-6 Mart 2020
Bosna Hersek'te Düzenlenmesi Öngörülen Enerji Konulu Konferanslar
Bosna Hersek'te Düzenlenmesi Öngörülen Enerji Konulu Konferanslar
Kefalet Senetleri Hakkında
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı hk.
Laos'taki Özel Ekonomik Bölgeler Hk.
Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (Pemt 20) Toplantısı Hk.
Peru´da Düzenlenecek Olan Uluslararası Altın, Gümüş ve Bakır Sempozyumu
Farkındalık Semineri
Automechanika Buenos Aires 2020
Yetkisiz Sigorta Eksperliği
Mısır Üretici Kayıt Sistemi
Suudi Arabistan BARKOD Sistemi Hakkında
PERSONEL ALIM İLANI

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL