.: Hizmet Ticareti Kısıtlılık Endeksi

2019-09-23
İlgi: Ticaret Bakanlığı'nın 05.09.2019 tarihlive 29002382-730.06.01 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, hizmet ticareti önündeki engellerin belirlenmesi ve bu engellerin sayısallaştırılmasını
teminen İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından Hizmet Ticareti Kısıtlılık Endeksi
Veritabanı (STRI) oluşturulduğu belirtilmektedir. Söz konusu veritabanının, OECD üyesi ülkelerde 22 hizmet
sektörünü etkileyen düzenlemeler göz önünde bulundurularak hazırlandığı ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, Hindistan Dış Ticaret Enstitüsü (IIFT) tarafından, hizmet sektörleri önündeki engellerin ve
ihracatçıların hizmet sunumunda karşılaştıkları kısıtlamaların tespit edilebilmesini teminen bir çalışma
gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Söz konusu çalışma kapsamında OECD veritabanında bulunan
eksikliklerin giderilmesinin, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin görüşleri ve öncelikleri hesaba katılarak
kriterlerin belirlenmesinin ve ülkelerin hizmet ticareti alanında kısıtlılık endekslerinin oluşturulmasının
öngörüldüğü ifade edilmektedir. Yapılacak çalışmanın sonuçlarının Nursultan'da (Astana) gerçekleştirilecek
12. Bakanlar Konferansında sunulması ve medya ile paylaşılması öngörülmektedir.
Yazıda, çalışma kapsamında hazırlanan anket formuna aşağıdaki linkten erişim imkânı mevcut olup, söz
konusu anket formunun ilgili hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı ve ithalatçılar tarafından
doldurulmasının, ülkemiz hizmet sunucularının/iş insanlarının karşılaştıkları engellerin çalışmaya yansıması
bakımından önem arz ettiği bildirilmektedir.
Bu kapsamda, aşağıda yer alan internet adreslerinden ulaşabileceğiniz bilgi notu ve rehberin anket
çalışmasında yardımcı olabileceği değerlendirilmektedir.
http ://docs. i ift .ac. in/survey/stri/
http://docs.iift.ac.in/survey/stri/brief.pdf
http://docs.iift.ac.in/survey/stri/Guidelines.pdf
Bilgilerini ve söz konusu anket formunun hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı ve ithalatçılar
tarafından doldurulmasının sağlanması hususunda gereğini rica ederim:
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Gnel Sekreter


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Fazla Mesai İşlemleri (2019/38 sayılı genelge)
Kenya'da Altın Ticaretiyle İlgili Dolandırıcılık Vakaları
9. Uluslararası Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Konferansı
Uluslararası Standardizasyon Zirvesi
TOBB Azerbaycan Ziyareti ve İş Forumu, 13-14 Ekim 2019
TOBB Türkiye 100 Hk.
Birleşik Krallık Teknik Düzenlemeler Soru Formu
2020-2021 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi
Güney Sudan Petrol ve Enerji Konferansı 2019
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (Cosme) Programı
Dünya Helal Zirvesi 2019 & 7. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo
Workshop: Kişisel Verilerin Korunması
Özbekistan Ziyareti ve Türk Keneşi Özbekistan İş Forumu, 4-5 Ekim 2019
Suriye'den Yün/Yapağı İthalatı
ROBOTEX TURKEY 2019

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL