.: Yerinde Pazar Araştırmaları 2020 Programı

2019-09-23
İ l g i : Ticaret Bakanlığı'nın 04.09.2019 tarihli ve 69363697 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Türkiye Stratejik Planı ve Yeni Ekonomi Programı
gibi temel politika belgeleri çerçevesinde, hedef ülkelerde ihracat payımızın artırılması ana hedefi
doğrultusunda "Yerinde Pazar Araştırmaları" (YPA) gerçekleştirildiği bildirilmektedir. YPA mekanizması
çerçevesinde, gerek ülkemizin dış pazar çeşitliliğinin gerekse mevcut dış pazarlardaki pazar payımızın
artırılması amacıyla sektörel dış pazar analizleri yapıldığı belirtilmektedir. 2019 yılı için YPA'ların sayısının
temel politika belgeleri ile 12 olarak belirlendiği ve 4 hedef ülkeye yönelik (Çin, Rusya, Meksika ve
Hindistan) olarak düzenlenmelerinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, YPA'ların 11. Kalkınma Planı ile İhracat Ana Planı hedefleri doğrultusunda, hedef pazar ve
hedef sektör odaklı ihracatın geliştirilmesi, sürdürülebilir bir ihracat artışının sağlanması ve 2023 ihracat
hedeflerine ulaşılması amaçlarıyla, 2020 yılı için Yerinde Pazar Araştırması takviminin oluşturulması için
hazırlık çalışmaları Ticaret Bakanlığınca sürdürüldüğü bildirilmektedir. Bu doğrultuda, önümüzdeki
dönemde, YPA'ların mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticaretini de odak alacak biçimde gerçekleştirilmelerinin,
yeni ihracatçılarımızın pazara girişlerinin sağlanması için birer yol haritası olarak kullanılmalarının ve "Türk
Malı"na yönelik yurtdışı pazarlardaki algının da araştırılması amacıyla gerçekleştirilmelerinin hedeflendiği
belirtilmektedir.
Bu çerçevede, yukarıda maruz hususlar doğrultusunda 2020 yılında Yerinde Pazar Araştırması
gerçekleştirilmesinin uygun ve faydalı olacağı değerlendirilen ülke ve sektörlere ilişkin görüş ve
önerilerinizin gerekçeleri ile birlikte ekte yer alan form doldurularak, Bakanlığa iletilmek üzere 24 Eylül 2019
tarihine kadar Birliğimize (Ece ALGÜL, ece.algul@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


örnek Form

YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMALARI 2020 PROGRAMI
ÖNERİ FORMU
(Formun doldurularak, 24 Eylül 2019 tarihine kadar Birliğimize (Ece ALGÜL, ece.algul@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.)
ÜLKE SEKTÖR GEREKÇE
1
2
3


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Fazla Mesai İşlemleri (2019/38 sayılı genelge)
Kenya'da Altın Ticaretiyle İlgili Dolandırıcılık Vakaları
9. Uluslararası Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Konferansı
Uluslararası Standardizasyon Zirvesi
TOBB Azerbaycan Ziyareti ve İş Forumu, 13-14 Ekim 2019
TOBB Türkiye 100 Hk.
Birleşik Krallık Teknik Düzenlemeler Soru Formu
2020-2021 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi
Güney Sudan Petrol ve Enerji Konferansı 2019
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (Cosme) Programı
Dünya Helal Zirvesi 2019 & 7. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo
Workshop: Kişisel Verilerin Korunması
Özbekistan Ziyareti ve Türk Keneşi Özbekistan İş Forumu, 4-5 Ekim 2019
Suriye'den Yün/Yapağı İthalatı
ROBOTEX TURKEY 2019

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL