.: 2011/1 Sayılı Tebliğ Genelge Değişikliği

2019-05-08
İlgi Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 24.04.2019 tarihli ve E-00043786489 sayılı yazı.
îlgi'de kayıtlı yazıda, 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında
Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve
pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklendiği belirtilmiştir.
Yazıda devamla, söz konusu Tebliğ kapsamında şirketlerin Türkiye Ticaret Merkezleri'nden satın alacakları
raporların desteklenmesi amacıyla mezkur Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin Genelgesi'nde
değişiklik yapıldığı açıklanmış olup, 11.04.2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Genelge ve desteğe ilişkin
başvuru evrakına Ticaret Bakanlığı'nın web sitesinden (https://ticaretgov.tr/destekler/ihracatdestekleri/
teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1 -sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkindateblig/
destek-4-rapor-satin-alma-destegi) ulaşılabileceği kaydedilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Yetki Belgesi İşlemleri
TMGD Muafiyeti Hk.
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatta Uygunluk Kontrolleri
Fas Kamu İhaleleri COVID-19 Tedbiri
2020 Nefes Kredisi
Yıllık işletme Cetveli
Dolandırıcılık Vakaları
Ukrayna Tarım Arazileri Kanunu Hk.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İhracat
Koronavirüs önlemleri
Askıya alma / kota başvurusu
Rusya Federasyonu ve Avrasya Ekonomik Birliği Ülkeleri/Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
Koronavirüs (COVID-19) Salgını Tedbirleri Kapsamında Geri Gelen Eşya
Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi'nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL