.: 2011/1 Sayılı Tebliğ Genelge Değişikliği

2019-05-08
İlgi Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 24.04.2019 tarihli ve E-00043786489 sayılı yazı.
îlgi'de kayıtlı yazıda, 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında
Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve
pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklendiği belirtilmiştir.
Yazıda devamla, söz konusu Tebliğ kapsamında şirketlerin Türkiye Ticaret Merkezleri'nden satın alacakları
raporların desteklenmesi amacıyla mezkur Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin Genelgesi'nde
değişiklik yapıldığı açıklanmış olup, 11.04.2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Genelge ve desteğe ilişkin
başvuru evrakına Ticaret Bakanlığı'nın web sitesinden (https://ticaretgov.tr/destekler/ihracatdestekleri/
teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1 -sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkindateblig/
destek-4-rapor-satin-alma-destegi) ulaşılabileceği kaydedilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Askıya Alma ve Kota Başvuruları
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
Nijer işadamının kuracağı fabrikalar için Türkiye’den ihtiyaç duyduğu teçhizat listesi
İstanbul Ticaret Odası tarafından 2019 yılında düzenlenecek fuarlar
II. Dünya Kahve Üreticileri Forumu/Brezilya
Venezuela da Yatırım İmkanları
Eğitim Planları
Su Yönetimi Ödülleri
Meksika-İş Birliği Teklifi
CIIE 2019 Fuarı Hk.
2011/1 Sayılı Tebliğ Genelge Değişikliği
2019 Yılı Karayolu Trafik Haftası Etkinliği
KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
Yıllık İşletme Cetveli
Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL