.: Yıllık İşletme Cetveli

2019-04-16
DAĞITIM YERLERİNE

T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü

Sayı: 14715018-120.02.02 /55
Konu: Yıllık İşletme Cetveli


Bilindiği üzere üretim faaliyetinde bulunan işletmelerimizin 6948 Sayılı Kanun gereği »
Sanayi Sicil Belgesi almaları ve iki yılda bir bu belgeleri vize yaptırmaları zorunlu olup ayrıca
her takvim yılı başından itibaren ilk dört ay içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık
İşletme Cetveli'nin İl Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.
Bunun yanı sıra,firmanın yapısında meydana gelen her türlü (adres, telefon, unvan, ürün
değişikliği, ürün ilavesi, tesisin kapatılması, üretime ara verme vb. gibi) değişiklik durumunda
da kanun gereği değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde internet
ortamında güncellemeleri gerekmektedir.
Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da aynı özverili çalışma ile; Odanız üyesi
Sanayicilerimizin cezalı duruma düşmemeleri için 2018 yılına ait bilgileri içeren Yıllık
işletme Cetveli internetten giriş işlemlerini en geç 30 Nisan 2019 tarihine kadar
yaptırmaları gerekmektedir. Bunun için işletmelerimizin Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığımıza ait "https://sanayisicil.sanayi.gov.tr" web adresinden işletme adına alınan şifre
ile sisteme girilip arkasından "İşletme" menüsiine girildikten sonra çıkan ekranda "Belge No
ile İşletmemi Getir" veya "Kayıtlı İşletmelerim" menüsünden işletme çağırılarak Yıllık
İşletme Cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriş yapılarak sistem üzerinden "İl
Müdürlüğüne Gönder" sekmesi tıklanarak on-line olarak Sanayi ve Teknoloji G1
Müdürlüğümüze göndermesi gerekmektedir. Söz konusu hususta Müdürlüğümüzce hazırlanan
duyuru metni ekte gönderilmektedir.
Bu bağlamda; sanayi sicil işlemlerinin eksiksiz ve doğru sonuçlandırılabilmesi için
yukarıdaki hususların üyelerinize duyurularak bilgilendirilmelerini ve sanayicilerimizin yasa
gereği olan cezai işleme maruz kalmamaları ve en son tarih olan 30 Nisan 2019
tarihindeki yığılmayı önlemek için yasal süre sonunu beklemeden odanız üyesi
firmaların yukarıda verilen süreci takip ederek Yıllık İşletme Cetveli girişlerinin
yapılması hususunda gerekli özenin ve işbirliğinin gösterilmesi için;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Selahattin ALTUNSOY
İl Müdürü


YILLIK İŞLETME CETVELLERİ İLE İLGİLİ BASIN BÜLTENİ
Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 5. Maddesi gereğince Sanayi Sicil
Belgesi sahibi işletmelerin her yıl 1 0cak-30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait (Yıllık
Ciro Bilgisi, Kapasite Kullanım Oranı Bilgisi, Çalışan Sayısı, Tüketilen Enerji, Üretim Şekli,
Üretim Bilgisi ve Atık Madde Bilgilerini) yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak Bakanlık
web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda doldurarak vermeleri
gerekmektedir. Mücbir sebeplerden dolayı yıllık işletme cetvelleri ile ilgili il Müdürlüğüne
yapılan müracaatlarda Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girişi il Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında bulunan E-Hizmetler bölümünde yer
alan "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr) ve buradan işletme adına
alınan şifre ile sisteme girilip arkasından "İşletme" menüsüne girildikten sonra çıkan ekranda
"Belge No ile İşletmemi Getir" veya "Kayıtlı İşletmelerim" menüsünden işletme çağırılarak
Yıllık İşletme Cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriş yapılarak sistem üzerinden "İl
Müdürlüğüne Gönder" sekmesinin tıklanarak online olarak Sanayi ve Teknoloji il
Müdürlüğüne gönderilecektir.
Sanayicilerimizin 1294.00 TL'lik idari para cezasına muhatap olmamaları için 30
Nisan 2019 gün sonuna kadar beklenilmeden bir an önce Yıllık İşletme Cetvellerinin girişleri
yapılarak, İnternet ortamındaki online girişlerin son gün olan 30 Nisan'da sistemde
yoğunluk olacağı ve olası sistem arızalarının olabileceği dikkate alınarak en son güne
bırakılmaması gerekmektedir.
Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini 30 Nisan 2019' a kadar internet ortamında süresi içinde
giriş yapmayan işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 9.Maddesi gereğince
1294.00-(binikiyüzdoksandört)TL idari para cezası uygulanacaktır.
Kamuoyuna ve ilgililere önemle duyurulur.
Selahattin ALTUNSOY
Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
Evrak doğrulamak


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti (Yetki Belgesl)
Ekvator Yatırım Forumu
ABD’nin İran Yaptırımları Bilgilendirme Toplantısı
1.Dakar Petrol ve Gaz Fuarı hk.
Tehlikeli Maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin, Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Kapsamında Güncellenen Rusya Federasyonu Gümrük İdareleri Listesi Hk. Görüş Talebi
T.C. Cumhurbaşkanlığı BTYPK - Teknoloji Alanlarının Ekonomik Faaliyet Kodları İle (Nace Kodları Bazında) İlişkilendirilmesi Anketi
ogo’dan Kaynaklanan Dolandırıcılık Girişimleri
KTKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları
2019/16 Sayılı Genelge
ÇTSO Başkanı YILMAZ'dan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı
ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI A.B.PROJE UZMANI ARIYOR...!!!
Askıya Alma ve Kota Başvuruları
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
Nijer işadamının kuracağı fabrikalar için Türkiye’den ihtiyaç duyduğu teçhizat listesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL