.: Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

2019-04-12
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden
alınan 27.032019 tarih ve 24215 sayılı yazı ile ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)
ile imzalanan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) VI. Bölümünün A Kısmının 2. Kuralı
gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten
tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği belirtilmektedir.
Bu doğrultuda, ilgili genel müdürlük tarafından hazırlanarak 27.03.2017 tarihli ve 26544 sayılı Baklan Olur'u
ile yayımlanan "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi
Hakkında Yönerge" kapsamında doğrulanmış ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin gemilere
yüklenmemektedir. Ayrıca bahsedilen Yönerge'nin uygulamasında yaşanan tecrübe, ilgili Bakanlığa iletilen
görüş ve talepler göz önünde bulundurularak yeniden yayımlanmıştır. 27.03.2017 tarih be 26544 sayılı söz
konusu yönerge yürürlükten kaldırılmış olup 26.03.2019 tarihli ve 24216 sayılı Bakan Olur'u ile yeniden
yayımlanan Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi
Hakkında Yönerge'ye ilgili Genel Müdürlük internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr) Mevzuat bölümünün
Yönergeler kısmından erişilebilmektedir.
Bilgilerini ve dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti ve bildirimine ilişkin iş ve işlemleri hüküm altına
alan söz konusu yönerge hakkında ilgili Odanız üyelerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yardımcısı


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Askıya Alma ve Kota Başvuruları
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
Nijer işadamının kuracağı fabrikalar için Türkiye’den ihtiyaç duyduğu teçhizat listesi
İstanbul Ticaret Odası tarafından 2019 yılında düzenlenecek fuarlar
II. Dünya Kahve Üreticileri Forumu/Brezilya
Venezuela da Yatırım İmkanları
Eğitim Planları
Su Yönetimi Ödülleri
Meksika-İş Birliği Teklifi
CIIE 2019 Fuarı Hk.
2011/1 Sayılı Tebliğ Genelge Değişikliği
2019 Yılı Karayolu Trafik Haftası Etkinliği
KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
Yıllık İşletme Cetveli
Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL