.: Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

2019-04-12
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden
alınan 27.032019 tarih ve 24215 sayılı yazı ile ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)
ile imzalanan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) VI. Bölümünün A Kısmının 2. Kuralı
gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten
tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği belirtilmektedir.
Bu doğrultuda, ilgili genel müdürlük tarafından hazırlanarak 27.03.2017 tarihli ve 26544 sayılı Baklan Olur'u
ile yayımlanan "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi
Hakkında Yönerge" kapsamında doğrulanmış ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin gemilere
yüklenmemektedir. Ayrıca bahsedilen Yönerge'nin uygulamasında yaşanan tecrübe, ilgili Bakanlığa iletilen
görüş ve talepler göz önünde bulundurularak yeniden yayımlanmıştır. 27.03.2017 tarih be 26544 sayılı söz
konusu yönerge yürürlükten kaldırılmış olup 26.03.2019 tarihli ve 24216 sayılı Bakan Olur'u ile yeniden
yayımlanan Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi
Hakkında Yönerge'ye ilgili Genel Müdürlük internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr) Mevzuat bölümünün
Yönergeler kısmından erişilebilmektedir.
Bilgilerini ve dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti ve bildirimine ilişkin iş ve işlemleri hüküm altına
alan söz konusu yönerge hakkında ilgili Odanız üyelerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yardımcısı


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Yetki Belgesi İşlemleri
TMGD Muafiyeti Hk.
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatta Uygunluk Kontrolleri
Fas Kamu İhaleleri COVID-19 Tedbiri
2020 Nefes Kredisi
Yıllık işletme Cetveli
Dolandırıcılık Vakaları
Ukrayna Tarım Arazileri Kanunu Hk.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İhracat
Koronavirüs önlemleri
Askıya alma / kota başvurusu
Rusya Federasyonu ve Avrasya Ekonomik Birliği Ülkeleri/Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
Koronavirüs (COVID-19) Salgını Tedbirleri Kapsamında Geri Gelen Eşya
Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi'nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL