.: İzinsiz Faaliyet Gösteren Yabancı STK'lar

2019-04-12
İlgi: İçişleri Bakanlığı'ndan alman 15.03.2019 tarihli ve 30266676-489-E.1648 sayılı
yazı.
İlgide kayıtlı yazıda, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Yabancı
dernekler, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının izniyle Türkiye'de faaliyette
veya işbirliğinde bulunabilir, temsilcilik veya şube açabilir, dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş
dernek veya üst kuruluşlara katılabilirler" hükmünün bulunduğu belirtilmektedir.
Yazıda devamla, merkezi yurt dışında olan kuruluşların ülkemizde faaliyet göstermesinin İçişleri
Bakanlığının iznine tabi olduğu, Bakanlıkça faaliyetlerine izin verilen yabancı STK'lann listesinin ise
www.dernekler.gov.tr adresinde "Türkiye'de Faaliyetlerine izin Verilen Yabancı STK'lar" başlığı altında
yayınlandığı kaydedilmektedir.
Bu çerçevede, kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği, ortaklık vb. faaliyette bulunmak isteyen yabancı STK'lann,
yukarıda belirtilen internet adresinden kontrol edilerek izni bulunmayanlar ile işbirliği, ortaklık vb.
yapılmaması; aynı zamanda tarafınıza bu tür başvuruda bulunan ve izni olmadığı tespit edilen yabancı
STK'lann İçişleri Bakanlığına bildirilmesi ve yine Türkiye'de faaliyet izni bulunan yabancı STK'larla faaliyet,
ortaklık, işbirliği vb. bulunulması durumunda ise faaliyet ve işbirliği ile ilgili alanı düzenleyen mer'i mevzuata
uygun yasal izinlerin ilgili makamdan aynca alınması gerektiği ifade edilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Askıya Alma ve Kota Başvuruları
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
Nijer işadamının kuracağı fabrikalar için Türkiye’den ihtiyaç duyduğu teçhizat listesi
İstanbul Ticaret Odası tarafından 2019 yılında düzenlenecek fuarlar
II. Dünya Kahve Üreticileri Forumu/Brezilya
Venezuela da Yatırım İmkanları
Eğitim Planları
Su Yönetimi Ödülleri
Meksika-İş Birliği Teklifi
CIIE 2019 Fuarı Hk.
2011/1 Sayılı Tebliğ Genelge Değişikliği
2019 Yılı Karayolu Trafik Haftası Etkinliği
KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
Yıllık İşletme Cetveli
Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL