.: Şube İşlemleri

2019-04-16
ilgi:
a) 30.03.2017 tarihli ve 5471 sayılı yazımız.
b) 27.02.2019 tarihli ve 2212 sayılı yazımız.
c) 05.03.2019 tarihli ve 2390 sayılı yazımız.
Malumları olduğu üzere hem oda ve borsalarımızın, hem de tüm kamu kurum ve kuruluşları, yargı mercileri ve ilgililerin ticari işletmeler ve
şirketler ile iletişimlerini sorunsuz olarak sürdürebilmelerini teminen, adres değişikliği işleminin harçlardan müstesna tutulması hususundaki
talebimizin Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletildiği ilgi (a) yazı ile bildirilmiştir.
Birliğimizce düzenlenen istişare toplantıları ve çeşitli aralıklarla Birliğimize iletilen yazılarda, adres değişikliklerine ilişkin talebe ek olarak, şube
kuruluş ve kapanış sürecine ilişkin hususlar da iletilmek suretiyle, gerekli girişimde bulunulması talep edilmiştir.
Bu suretle şube kuruluş ve kapanış süreci detaylı olarak incelenmiş olup,
- Şube açılışlarının harçlardan müstesna tutulması,
- 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 6728 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile değişen İşe Başlamayı Bildirme başlıklı 153 üncü maddesinde yer
alan ve uygulamada büyük kolaylık sağlayan bildirimin elektronik ortamda intikaline ilişkin düzenlemenin gerçek ve tüzel kişi tacirlerin
açacakları şubeler açısında da düzenlenmesi,
- Bildirimin elektronik ortamda intikaline ilişkin önerinin değerlendirilme ve uygun bulunması halinde yasal düzenleme süreci tamamlanıncaya
kadar Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde şube açılış bildirimlerinde açılış tescilinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi bilgisinin
iletilmesinin zorunlu tutulması ve açılış ilanının http://www.ticaretsicil.gov.tr/ internet sitesinden temin edilmesi hususunun düzenlenmesi,
- Aynı usulün şube kapanışları için de uygulanması,
taleplerimiz ilgi (b) yazımızla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na (Gelir İdaresi Başkanlığı), ilgi (c) yazımız ile de Ticaret Bakanlığı'na (İç Ticaret
Genel Müdürlüğü) iletilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Askıya Alma ve Kota Başvuruları
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
Nijer işadamının kuracağı fabrikalar için Türkiye’den ihtiyaç duyduğu teçhizat listesi
İstanbul Ticaret Odası tarafından 2019 yılında düzenlenecek fuarlar
II. Dünya Kahve Üreticileri Forumu/Brezilya
Venezuela da Yatırım İmkanları
Eğitim Planları
Su Yönetimi Ödülleri
Meksika-İş Birliği Teklifi
CIIE 2019 Fuarı Hk.
2011/1 Sayılı Tebliğ Genelge Değişikliği
2019 Yılı Karayolu Trafik Haftası Etkinliği
KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
Yıllık İşletme Cetveli
Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL