.: Bazı ürünlerin Fas'a ithalatında Uygulama Değişikliği

2019-04-03
İlgi: Ticaret Bakanlığından alınan 26.03.2019 tarihli ve E-00042891868 sayılı yazı.
Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, Rabat/Fas Ticaret Müşavirliğinden alman bir yazıya atfen
Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığı'na bağlı Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi'nin internet sitesinde 21 Mart
2019 tarihinde yayımlanan, 18 Mart 2019 tarihli ve 5913/311 sayılı Gümrük Sirkülerine göre Sanayi, Ticaret,
Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı'nca standartları tanımlanan 14 Eylül 2018 tarihli ve 2922-18 sayılı
Karan'nda zorunlu uygulaması bulunmayan "otomotiv lastikleri ve jantları", "binek araba tekerleri",
"otomotiv kayışları", "motosiklet kayışları" ve "bisiklet ve motosiklet iç lastikleri" için sırasıyla "NM ISO
3911", "NM 22.0.021", "NM 22.1.019", "NM ISO 10190" ve "NM 22.8.203" adı verilen Fas standartlarına
uyumun zorunlu hale getirildiği belirtilmiştir.

Bu bağlamda, Gümrük Sirküleri ekinde üstelenen ürünlerin uygunluk kontrolüne tabi olduğu, ürünlerin iç
piyasaya girmesi için Fas Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğüne
bağlı gümrük kapılarında bulunan piyasa gözetim bürolarından izin alınması gerektiği, buna ilaveten ilgili
ürünlerin Fas standartlarına uyumunun iç piyasada da kontrol edileceği kaydedilmiştir. Ayrıca, ihtiyaç halinde
Bakanlığa bağlı Tüketici Koruma, Piyasa Gözetimi ve Kalite Müdürlüğü ("dpcsmq@mcinet.gov.ma / Telefon:
+212537711772 / Faks: +212537711798) ile irtibata geçmenin mümkün olduğu ifade edilmiştir.
Söz konusu Sirküler ve Bakanlık duyurularına Birliğimiz web sayfası rwww.tobb.org.tr) üst panelinden
"TOBB Birimleri" başlığı allında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü
başlığındaki duyurular kısmından

(https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2738&lst=DuyurularListesi)ulaşılabilmektedir.

Bu çerçevede, yukarıda bahsi geçen ürünleri Fas'a ihraç eden Odanız üyesi ilgili firmalara duyuru yapılması
hususunda gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

Ali Emre YURDAKUL
Genel Sekreter Yardımcısı


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi
Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge
Nijerya 2. Türk Ürünleri Fuarı Hk.
İzinsiz Faaliyet Gösteren Yabancı STK'lar
Şube İşlemleri
Türkiye-Almanya Ticaret Çalışma Grubu
Bazı Ürünlerin Fas’a İthalatında Uygulama Değişikliği Hakkında
Bazı ürünlerin Fas'a ithalatında Uygulama Değişikliği
Yalta Ekonomik Forumu Hakkında
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğü
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca, Kobi Ölçeğindeki Firmaların Yapması Gerekenler, Yükümlülükleri ve Konunun Yaptırım Boyutuna İlişkin Bilgilendirme
Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi
Çad Uluslararası Yatırım Forumu
İran İsfahan Turizm ve El Sanatları Fuarı
Yalta Ekonomi Forumu Hk.

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL