.: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğü

2019-03-28
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Tarih : 25.03.2019
Sayı : 34221550-641.03.01 -
Konu : Hukuk

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili
Hakkında Yönetmelik, üyeleriniz nezdinde önem arz eden yükümlülükler içermektedir. Anılan Yönetmelik
gereği, istisna kapsamına alınmamış olan üyelerinizin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt
yükümlülüğü (farklı tarihler) itibarıyla başlamıştır.
Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yapılan görüşme ve yazışmalar
neticesinde, pek çok gerçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS'e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği
anlaşılmaktadır. Sisteme kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olmasının idari yaptırım gerektirdiği de
gözetilerek (20.000 TL ile 1.000.000 TL arasında para cezası), üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesi
önem arz etmektedir. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun bir örneği ekte yer alan yazısında
da belirtilen hususlar hakkında üyelerinize gerekli bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Oda ve Borsaların, bu sıfat nedeniyle
VERBİS'e kayıt yükümlülüğünün başlangıcı 01.04.2019 tarihi iken; kayıt yükümlülüğünün yerine getirileceği
son tarih 31.03.2020'dir. VERBİS'e kayıt yükümlülüğü süreci içerisinde, Oda ve Borsalarımızın izlemesi
gereken usuller ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında alınacak diğer tedbirler
hakkında bilgilendirmeler Birliğimizce yapılacaktır.
Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.
e-üttfa-
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


ilgili yazı ektedir.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
Veri Sorumlulari Siciline Kayit Yükümlülügü
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı
Özbekistan Yatırım Forumu, 5-6 Mart 2020
Bosna Hersek'te Düzenlenmesi Öngörülen Enerji Konulu Konferanslar
Bosna Hersek'te Düzenlenmesi Öngörülen Enerji Konulu Konferanslar
Kefalet Senetleri Hakkında
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı hk.
Laos'taki Özel Ekonomik Bölgeler Hk.
Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (Pemt 20) Toplantısı Hk.
Peru´da Düzenlenecek Olan Uluslararası Altın, Gümüş ve Bakır Sempozyumu
Farkındalık Semineri
Automechanika Buenos Aires 2020
Yetkisiz Sigorta Eksperliği
Mısır Üretici Kayıt Sistemi
Suudi Arabistan BARKOD Sistemi Hakkında
PERSONEL ALIM İLANI

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL