.: COSME Kümelenme Çağrısı

2019-02-04
İlgi : KOSGEB'in 10/01/2019 tarihli, 459 sayılı ve COSME Kümelenme Çağrısı konulu
yazısı.
Avrupa Birliği'nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri,
"Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası" olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği tarafından,
2014-2020 yıllarını kapsayan ve kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı)
olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB. ülkemizde COSME programının ulusal
koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.
KOSGEB'den alınan ilgi'de kayıtlı yazıda, COSME Programı kapsamında, "Avrupa Küme Mükemmeliyet
Programı" proje teklif çağrısının yayımlandığı belirtilmektedir. Çağrı çerçevesinde, KOBİ rekabetçiliğini
teşvik etmek ve işletmelerin kümelerin sunabileceği yenilik ve büyüme potansiyelini kullanarak küresel
pazarlara başarıyla erişebilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
Son başvuru tarihi 4 Nisan 2019 tarihi olan teklif çağrısına, Avrupa Komisyonunun
(https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-cluster-2018-03-02-european-cluster-excellence-programme)
internet sayfasından ulaşılabilmektedir.
Söz konusu çağrıya başvuru yapılması hususunun değerlendirilmesi ve çağrı hakkında üyelerinizin
bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

ilgili çağrı:

https://www.kirsehirtso.org.tr/Portals/84/cosme%20proje%20teklif%20%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1.pdf


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Taşınmaz Satış İhale İlanı
Macaristan Tanıtım Etkinliği
ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı
25. Tiran Uluslararası Fuarı
Güney Afrika'daki Projeler Hk.
Su Yönetimi Ödülleri
Ekvator Hk.
Malezya/Kelantan Eyaletinde Yatırım Fırsatları
Kosova Uluslararası Fuarı
Peru Ortak Finansmanlı Özel Girişim Projeleri
İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Hk.
Sverdlovsk Bölgesi Başkan Yardımcısının Ziyareti Hk.
Sri Lanka'da Serbest Bölge Projesi
Çad'da Yatırım İmkanları
Türkiye-Polonya İstişare Toplantısı

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL