.: Süre Uzatım İşlemleri

2019-01-29
T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı
Sayı : 36612508-482.01,02-E. 132625
Konu : Süre Uzatım İşlemleri
17.01.2019
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA

Bilindiği üzere, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü maddesi doğrultusunda, 2018 yılı ve öncesinde düzenlenen ve
31/12/2018 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak - Mart aylarına isabet eden
dönemde 2019 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.
İlgili mevzuatı kapsamında süre uzatım işlemi, tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapan
perakende satıcılar ile toptan satıcıların, açık alkollü içki satıcılarının ve nargile sunum uygunluk
belgesi sahibi satıcıların işlem bedelini Ziraat Bankası kanalıyla Bakanlık hesabına yatırmalarının
ardından Bakanlığımız il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları ve işlemin belge üzerinde
gösterilmesini sağlamaları şeklinde gerçekleştirilecektir.
Satış belgeleri için 01 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi
yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması
mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye
etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti
halinde, 4733 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para
cezası yaptırımı mahalli mülki amirliklerce uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası
kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.
Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi
geçerliliğini yitirecek olan satıcıların (alkollü içki satıcıları için uygulanan mesafe şartı dahil) güncel
mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir.
Mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş olan TAPDK logolu
mevcut satış belgeleri, 2019 yılı süre uzatım işlemi esnasında Bakanlığımız logolu satış belgeleri ile
değiştirilecektir.
Süre uzatım işlemi ve yeni belge başvuruları Bakanlığımız il/ilçe müdürlükleri tarafından kabul
edilmeye devam edilecek olup, 09/01/2019 tarihli ve 30650 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2019
yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri yazımız ekinde yer almaktadır.
Bilgi edinilmesi ile Başkanlığınıza bağlı odaların bilgilendirilmesini rica ederim.

Uğur YALÇIN
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek : İlgili yazı ve 2019 Yılı belge bedelleri (

yazı:2019 Yılı belge bedelleri (1 sayfa)

belge bedelleri : https://www.kutso.org.tr/wp-content/uploads/2019/01/Kesim-002-GetFile.pdf


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
ogo’dan Kaynaklanan Dolandırıcılık Girişimleri
KTKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları
2019/16 Sayılı Genelge
ÇTSO Başkanı YILMAZ'dan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı
ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI A.B.PROJE UZMANI ARIYOR...!!!
Askıya Alma ve Kota Başvuruları
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
Nijer işadamının kuracağı fabrikalar için Türkiye’den ihtiyaç duyduğu teçhizat listesi
İstanbul Ticaret Odası tarafından 2019 yılında düzenlenecek fuarlar
II. Dünya Kahve Üreticileri Forumu/Brezilya
Venezuela da Yatırım İmkanları
Eğitim Planları
Su Yönetimi Ödülleri
Meksika-İş Birliği Teklifi
CIIE 2019 Fuarı Hk.

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL