.: Yıllık İşletme Cetveli

2019-01-31
T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
Sayı : 14715018 - 120.02.02-
Konu : Yıllık İşletme Cetveli
E.59 09/01/2019
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere üretim faaliyetinde bulunan işletmelerimizin 6948 Sayılı Kanun gereği
Sanayi Sicil Belgesi almaları ve iki yılda bir bu belgeleri vize yaptırmaları zorunlu olup ayrıca
her takvim yılı başından itibaren ilk dört ay içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık
İsletme Cetveli'ııin İl Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.
Bunun yanı sıra,firmanın yapısında meydana gelen her türlü (adres, telefon, unvan,
ürün değişikliği, ürün ilavesi, tesisin kapatılması, üretime ara verme vb. gibi) değişiklik
durumunda da kanun gereği internet ortamında güncellemeleri gerekmektedir.
Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da aynı özverili çalışma ile; Odanız üyesi
Sanayicilerimizin cezalı duruma düşmemeleri için 2018 yılına ait bilgileri içeren Yıllık
İsletme Cetveli internetten giriş işlemlerini en geç 30 Nisan 2019 tarihine kadar yaptırmaları
gerekmektedir. Bunun için işletmelerimizin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ait
"https://sanayisicil.sanayi.gov.tr" web adresinden işletme adına alınan şifre ile sisteme
girilip arkasından "İşletme" menüsüne girildikten sonra çıkan ekranda "Belge No ile
işletmemi Getir" veya "Kayıtlı İşletmelerim" menüsünden işletme çağırılarak Yıllık
İşletme Cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriş yapılarak sistem üzerinden "İl
Müdürlüğüne Gönder" sekmesi tıklanarak on-line olarak Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğümüze göndermesi gerekmektedir. Söz konusu hususta Müdürlüğümüzce hazırlanan
duyuru metni ekte gönderilmektedir.
Bu bağlamda; sanayi sicil işlemlerinin eksiksiz ve doğru sonuçlandırılabilmesi için
yukarıdaki hususların üyelerinize duyurularak bilgilendirilmelerini ve sanayicilerimizin
yasa gereği olan cezai işleme maruz kalmamaları ve en son tarih olan 30 Nisan 2019
tarihindeki yığılmayı önlemek için yasal süre sonunu beklemeden odanız üyesi
firmaların yukarıda verilen süreci takip ederek Yıllık İşletme Cetveli girişlerinin yapılması
hususunda gerekli özenin ve işbirliğinin gösterilmesi için;
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Selahattin ALTUNSOY
Vali a.
İl Müdürü

YILLIK İŞLETME CETVELLERİ İLE İLGİLİ BASIN BÜLTENİ
Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 5. Maddesi gereğince Sanayi Sicil
Belgesi sahibi işletmelerin her yıl 1 0cak-30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait (Yıllık
Ciro Bilgisi, Kapasite Kullanım Oranı Bilgisi, Çalışan Sayısı, Tüketilen Enerji, Üretim Şekli,
Üretim Bilgisi ve Atık Madde Bilgilerini) yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak Bakanlık
web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda doldurarak vermeleri
gerekmektedir. Mücbir sebeplerden dolayı yıllık işletme cetvelleri ile ilgili İl Müdürlüğüne
yapılan müracaatlarda Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girişi İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında bulunan E-Hizmetler bölümünde yer
alan "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" ve buradan işletme adına alınan şifre ile sisteme girilip
arkasından "İşletme" menüsüne girildikten sonra çıkan ekranda "Belge No ile İşletmemi
Getir" veya "Kayıtlı işletmelerim" menüsünden işletme çağırılarak Yıllık İşletme Cetveli için
gerekli bilgiler doldurulup giriş yapılarak sistem üzerinden "İl Müdürlüğüne Gönder"
sekmesinin tıklanarak online olarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gönderilecektir.
Sanayicilerimizin 1294.00 TL'lik idari para cezasına muhatap olmamaları için 30
Nisan 2019 gün sonuna kadar beklenilmeden bir an önce Yıllık İşletme Cetvellerinin girişleri
yapılarak, İnternet ortamındaki online girişlerin son gün olan 30 Nisan'da sistemde
yoğunluk olacağı ve olası sistem arızalarının olabileceği dikkate alınarak en son güne
bırakılmaması gerekmektedir.
Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini 30 Nisan 2019' a kadar internet ortamında süresi içinde
giriş yapmayan işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 9.Maddesi gereğince
1294.00-(binikiyüzdoksandört)TL idari para cezası uygulanacaktır.
Kamuoyuna ve ilgililere önemle duyurulur.
Selahattin ALTUNSOY
Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Taşınmaz Satış İhale İlanı
Macaristan Tanıtım Etkinliği
ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı
25. Tiran Uluslararası Fuarı
Güney Afrika'daki Projeler Hk.
Su Yönetimi Ödülleri
Ekvator Hk.
Malezya/Kelantan Eyaletinde Yatırım Fırsatları
Kosova Uluslararası Fuarı
Peru Ortak Finansmanlı Özel Girişim Projeleri
İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Hk.
Sverdlovsk Bölgesi Başkan Yardımcısının Ziyareti Hk.
Sri Lanka'da Serbest Bölge Projesi
Çad'da Yatırım İmkanları
Türkiye-Polonya İstişare Toplantısı

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL