.: ekygm.gov.tr Vergi No Alanının Güncellenmesi

2019-01-14
İlgi: 28.12.2018 tarih ve 17731267-206.02-E. 1065869 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı
yazısı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Birliğimize gönderilen ilgide kayıtlı yazı ile ülkemizde yayımlanan
kitap ve tüm türlerdeki monograflar için ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası); süreli yayınlar için de
ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası) atandığı ve ekygm.gov.tr adresinden yürütülen
uygulamaların geniş kapsamlı bir çalışma ile 2019 Ocak ayı içerisinde e-devlet üzerinden hizmete sunulacağı
bildirilmiştir.
Yeni programa geçişin sorunsuz gerçekleşebilmesi için Oda/Borsanızın hali hazırda kullanmakta olduğu
programda (ekygm.gov.tr) yer alan vergi numarası alanlarının doğru şekilde doldurulması/güncellenmesi
ISBN başvurusunda hayati önem taşıyacaktır.
ISBN ataması işlemlerinde doğru sonuç alınabilmesi bakımından ,2019 yılı Ocak ayı ilk haftası itibarıyla
mevcut programdaki verileriniz arasında bulunan vergi numarası alanlarının güncellenmesi gerekmektedir.
Bilgilerinize rica ederim.
Saygılarımla,
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

EK: Kültür ve Turizm Bakanlığı yazısı;

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
Sayı : 17731267-206.02-E. 1065869
Konu : Sertifika
28.12.2018
TÜRKİYE ODA L A R VE BORSA LA R B İ RL i Ğİ (TOBB)
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530/ANKARA

Ülkemizde yayımlanan kitap ve tüm türlerdeki monograflar için ISBN (Uluslararası
Standart Kitap Numarası); süreli yayınlar için de ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın
Numarası) atanmaktadır. Halen ekygm.gov.tr adresinden yürütülen uygulamalarımız, yazılımda
yapılan geniş kapsamlı bir çalışma ile 2019 Ocak ayı içerisinde e-devlet üzerinden hizmete
sunulacaktır.
Yeni programa geçişin sorunsuz gerçekleşebilmesi için, Birliğiniz ve üyelerinizce hali
hazırda kullanmakta olduğumuz programımızda (ekygm.gov.tr) yer alan vergi numarası alanlarının
doğru şekildedoldurulması/güncellenmesi ISBN başvurusunda hayati önem taşıyacaktır.
ISBN ataması işlemlerinde doğru sonuç alınabilmesi bakımından, Birliğiniz ve üyelerinizce
2019 yılı Ocak ayının ilk haftası sonu itibarıyla mevcut programımızdaki verileriniz arasında
bulunan vergi numarası alanlarının güncellenmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Hamdi TURŞUCU
Bakan a.
Genel Müdür


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Taşınmaz Satış İhale İlanı
Macaristan Tanıtım Etkinliği
ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı
25. Tiran Uluslararası Fuarı
Güney Afrika'daki Projeler Hk.
Su Yönetimi Ödülleri
Ekvator Hk.
Malezya/Kelantan Eyaletinde Yatırım Fırsatları
Kosova Uluslararası Fuarı
Peru Ortak Finansmanlı Özel Girişim Projeleri
İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Hk.
Sverdlovsk Bölgesi Başkan Yardımcısının Ziyareti Hk.
Sri Lanka'da Serbest Bölge Projesi
Çad'da Yatırım İmkanları
Türkiye-Polonya İstişare Toplantısı

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL